None
EU-kommisjonen vil komme med forslag til nettkoder om nettilknytning for produsenter, forbruk og likestrømskabler.    
Teknologi

Bidra til EU-arbeid om nettkoder!

av Bjarne Langseth
29. april 2015
EU-kommisjonen har snart klar sine forslag til nettkoder om nettilknytning for produsenter, forbruk og likestrømskabler. Det skal utarbeides et fast regelverk som skal inn i norsk lov, og Statnett ønsker forslag fra bransjen på dyktige personer som kan delta i referansegruppene.

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

NVE har gitt Statnett i oppdrag og gjennomgå forslagene fra EU-kommisjonen og komme med forslag til et fast regelverk om dette som skal inn i norsk lov. Det er tre såkalte forordninger som har fått betegnelsen RfG (for kraftprodusenter), DCC (nettilknytning av forbruk) samt HVDC (likestrømskabler). Under disse tre forordningene skal det lages såkalte nettkoder for nettilknytning.
Nettkodene er ennå ikke ferdige fra EU sin side. Hvor stort handlingsrom som ligger for Norge er viktig, og i hvor stor grad man kan eller vil lage særnorske regler.

Søker fagpersoner

Statnett skal etablere tre referansegrupper en for hver av de tre forordningene. De er derfor på utkikk etter fagpersoner innenfor disse tre områdene. Arbeidet vil pågå et par år fremover. I hovedsak vi dette gjelde nye tilknytninger og Statnett vil ha oversendt forslag fra bransjen på dyktige personer som kan delta i referansegruppene. 
Målsettingene med dette arbeidet er at det skal fremme smarte nettløsninger, bidra til økt integrasjon av fornybar kraftproduksjon, øke forsyningssikkerheten og implementere det indre energimarkedet. Som eksempel kan nevnes at det vil gjelde krav til generatorer og det vil bli strengere krav desto større anlegg. Nettselskapene vil få utvidet ansvar for å behandle nettilknytninger i sitt konsesjonsområde.
Leverandørindustrien, konsulenter, REN og NEK vil også bli tatt med i arbeidet. Det første åpne informasjonsmøtet om dette temaet vil bli holdt i Oslo den 10. juni fra klokken 1200 til 1500. Møtet vil bli holdt i Statnett sine lokaler i Nydalen. Påmelding kan gjøres her innen 31. mai: Oppgi navn, mailadresse, mobilnummer og firmanavn i påmeldingen.

29. april 2015