Feilaktige påstander; det er kun ett selskap i Norge med under 1000 kunder.     Illustrasjon: Defo; Kilde: Olje- og energidepartementet/Eivind Reiten
Politikk

Defo lei feilaktige påstander

av Knut Lockert
16. april 2015
Hvordan er det mulig at man fra ansvarlig hold gang på gang gjentar feilaktige påstander. Det er IKKE slik at de 50 minste selskapene har mindre enn 1000 kunder. Det blir ikke mer riktig om man sier det mange nok ganger.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

I Defo organiserer vi de fleste små og mellomstore nettselskaper.  Vi har Norges minste energiverk – Modalen som medlem.  De har 410 nettkunder og er så vidt vi vet det eneste nettselskapet i Norge med færre enn 1000 kunder. Vi har spurt ved en rekke anledninger hvem de 49 andre selskapene er, uten å få noe tilfredstillende svar på dette naturligvis. En kunne muligens ha svart at dette er noen mindre produsenter eller noe industri med en liten nettbit eller noe slikt, da det finnes noen av disse. Det ville imidlertid ikke gjort saken noe bedre, da det er tradisjonelle nettselskaper med kunder myndighetene sikter til når figuren benyttes og det argumenteres for færre nettselskaper i Norge.   

Vi har også gjort Reiten oppmerksom på at denne foilen burde fjernes fra hans presentasjon av Reiten-rapporten uten hell.  Og nå er dette den eneste foilen OED bruker som et bilde av bransjen i pressemeldingen, som redegjør for hvorfor departementet går for et krav om et selskapsmessig og funksjonelt skille for alle. Pressemeldingen finnes her;

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/forslag-til-endring-av-energiloven-sendt-pa-horing/id2405946/

Regjeringen med mål om færre nettselskaper

I Defo har vi ved mange anledninger synliggjort at vi mener begrunnelsen i rapporten om økt krav til nøytralitet først og fremst er en laget begrunnelse for det som egentlig er målet - nemlig færre nettselskaper.  Det er da også målet om færre selskaper som preger pressemeldingen, der denne avsluttes med kronen på verket med en feilaktig påstand om størrelsen på norske nettselskaper.  Det er mildt sagt foruroliggende og en smule skremmende.  Er det slik at beslutningstagerne skal fatte sine vedtak basert på feil i fakta er det fare på fære. Hvordan er det med resten av faktum som skal danne grunnlaget for viktige avgjørelser for energiverkene, deres kunder og Distrikts-Norge?

Marsordre fra Regjeringen ?

Vi forstår jo begrunnelsen for at man bruker denne foilen, da den åpenbart underbygger forståelsen for at her er det en rekke nettselskaper som burde kaste inn håndkleet. Eller som Oskar Grimstad i FrP uttaler til Europower, at forslaget fra Regjeringen bør oppfattes som en marsordre til selskapene om nettopp dette.  Vet man lite om bransjen er det lett og tenke at om det er så mange små selskaper, må det gjøres noe.  Men igjen, det er ett og ikke 50 selskaper i Norge med under 1000 kunder.

Ikke tull med fakta

Vi ønsker å diskutere hva som er til det beste for landets nettkunder ut fra en felles forståelse av de faktiske forhold. Nå har den sittende Regjering i sin Regjeringserklæring lagt til grunn ett mål om færre selskaper.  Korrekt fakta må uansett legges til grunn når man diskuterer framtiden, så får man eventuelt være uenig i veien videre.  Uenigheter er som kjent det beste virkemiddelet for at alle argumenter kommer på bordet og dermed også et godt grunnlag for de beste avgjørelser.  Men man tuller ikke med fakta.

16. april 2015