Alle avtaler som tilbys i kraftmarkedet skal inn i den nye prisportalen.     Foto: Bjarne Langseth
Økonomi

Pålegg om bruk av prisportal

av Bjarne Langseth
25. mars 2015
OED har vedtatt en ny forskrift som pålegger kraftleverandørene å melde inn avtaler til NVE. Opplysningene vil bli gjort tilgjengelig i en ny prisportal.

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

Den nye prisportalen skal være klar i juni 2015, og NVE er klar på at en velfungerende strømprisportal er viktig for at strømkundene skal kunne velge en strømavtale som passer dem, og for at konkurransen i kraftmarkedet skal være effektiv. 

Villeder kundene

Defo har vært klar på at dagens strømprisoversikt ikke fungerer rettferdig verken for kunder eller aktører, og at enkelte aktører villeder kundene. Det ble også i høringen presisert fra Defos side at alle produktene til leverandørene skal inn i portalen – både gamle og nye. 
I en pressemelding fra NVE blir det nå lagt vekt på at en forutsetning for å kunne gjøre gode valg er at forbrukerne enkelt kan sammenlikne egen avtale opp mot andre avtaler, både når det gjelder pris og andre vilkår. 
– Dette er nå mulig fordi kraftleverandørene må melde inn alle avtaler, sier avdelingsdirektør Ove Flataker i en pressemelding. 

 

25. mars 2015