Eiendomsskatten i kraftbransjen er som sprikende staur.     Foto: Slaattekurs.no
Økonomi

Eiendomsskatt som sprikende staur

av Bjarne Langseth
25. mars 2015
Eiendomsskatten er som sprikende staur fordi kommunene bruker forskjellige takstfirmaer med ulik praksis for beregningen av eiendomsskatt.

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

Med bakgrunn i henvendelser fra medlemmer har Defo forsøkt å kartlegge hva som blir betalt av eiendomsskatt hos våre medlemmer. 
Spørsmålene som ble stilt var: 
1. Er det bokført verdi som ligger til grunn for eiendomsskatten?
2. Dersom den er høyere hvor mange prosent er den da høyere enn bokført verdi?
3. Hva er skattesatsen?

Stort sprik

Til det første og andre spørsmålet, var det sprik stort sprik i svarene. Fra noen som ikke hadde eiendomsskatt, til helt opp til 4–5 ganger bokført verdi. Hovedtyngden av svarene ligger i området fra 1,5 til 3 ganger bokført verdi. Skattesatsen for de fleste var på 7 promille. 
Skattereglene kan virke uklare og blir derfor praktisert forskjellig rundt i Kommune-Norge. På slutten av nittitallet var en sak om dette oppe i rettssystemet der det ble salgsverdi som skulle være skattegrunnlaget. Defo erfarer at salgsverdi er omtrent det samme som bokført verdi i dag. Som våre undersøkelser tilsier blir ikke dette praktisert i dag. Kommunene bruker forskjellig takstfirmaer med ulik praksis for beregningen av eiendomsskatt.
Statnett er i forhandlinger med kommunene om klarere regler for beregningen av eiendomsskatt. Det kan derfor være interessant for våre medlemmer å følge med i hva disse forhandlingene kan føre til. 

 

25. mars 2015