Tirsdagens behandling i Stortinget var ikke en realitetsbehandling av Reiten-rapportens innhold.     Stortingsarkivet/Foto: Teigens Fotoatelier AS
Politikk

Reitenrapportens videre reise behandlet i Stortinget

av Knut Lockert
17. mars 2015
Det ble mer ut av stortingsbehandlingen i dag enn bare et nei. Statsråden har vært klar på at det kun vil være forslag fra Reiten-rapporten, som krever lovendringer, som vil bli behandlet i Stortinget. Etter dagens debatt kan det se ut som at det kommer mer. «Lovendringer og andre forhold i rapporten, som kan være aktuelle» vil komme til Stortinget svarte Statsråden på direkte spørsmål. Ja, slik skal det være sier Defo.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

For ikke å gjøre forvirringen total. Tirsdagens behandling i Stortinget var ikke en realitetsbehandling av Reiten-rapportens innhold.  Spørsmålet som ble behandlet var et  såkalt dok. 8 forslag reist fra ledende energipolitikere fra AP og dette lød slik; «Stortinget ber regjeringen legge fram en sak om hvordan rapporten «Et bedre organisert strømnett» skal følges opp». Svaret på dette spørsmålet ble behandlet i dag. 
Rådgiver Arvid Bekjorden fra Defo foran Stortinget.    

Fra Defos side hadde vi ikke all verdens forventninger til debatten.  Vi visste at forslaget ikke ville få flertall, all den stund det naturligvis har vært dialog mellom Statsråden og støttepartiene til Regjeringen, Venstre og Krf på forhånd. Noe annet ville vært forunderlig, all den stund Statsråden uansett må i Stortinget med eventuelle lovendringer.  Fra Defos side vet vi jo at dette betyr at et eventuelt krav om funksjonelt skille må i Stortinget og OED har svart Defo at dette gjelder et krav til selskapsmessig skille likeså.
Vi opplevde debatten likevel som viktig.  I Defo er vi av den overbevisning at vi har svært viktige innspill til politikerne i debatten rundt innholdet i Reiten-rapporten og konsekvensene av forslagene i denne. Vår største frykt har vært at rapportens innhold fra a til å ville bankes gjennom uten nevneverdig debatt og under radaren på politikerne i en verden der det er kamp om oppmerksomhet rundt de viktige sakene for Stortingspolitikerne.

Politikerne godt orientert

Debatten viste at her har vi politikere som følger med i timen og det ble en spennende debatt for oss som fulgte med på denne. Politikerne viste en innsikt rundt rapporten som gjør oss optimistiske med hensyn til en eventuell realitetsbehandling av rapporten på et senere tidspunkt.
Hvor omfattende behandlingen i Stortinget blir, gjenstår å se, men dagens debatt peker i retning av at den blir mer omfattende enn hva statsråden tidligere har tatt til ordet for.  Vi er glad for det i Defo.  Vi ønsker en så bred behandling som mulig på Stortinget, da vi står overfor store inngripende og i praksis irreversible forslag som fortjener en bred politisk behandling.
Hastverk er lastverk og kunnskap bør være et gode, og ikke ett hinder inn i diskusjonen på jakt etter de gode løsningene. 

Når blir rapporten behandlet i Stortinget?

Det må vi tro Statsråden vet, vi vet det ikke, men vi har likevel våre antagelser.  Disse ble forsterket etter dagens debatt.  Enkelte tok til ordet, fra Stortingssalen i dag, at den burde være en del av energimeldingen som er varslet.  Andre mente det ble helt feil.  Statsråden som er nærmest til å svare fortalte i stortingsalen at behandlingen av rapporten (det som fremmes for Stortinget) ville komme «om ikke alt for lenge» og statsråden ville «ikke vente på energimeldingen». Som vi trodde.

Fra stortingsreferatet hitsettes følgende svar fra Lien; 

"I den anledning vil vi også vurdere hvilke andre deler av Reiten-utvalgets anbefalinger vi skal ta opp, og gi Stortinget mulighet til å diskutere de forholdene. Jeg tror vi får rik anledning til å diskutere disse og relaterte spørsmål i Stortinget om ikke så altfor lenge. Det er ikke sånn – som enkelte har indikert – at jeg har tatt til orde for at disse store tingene rundt Reiten-utvalget skal vente til energimeldingen. Tvert imot mener jeg at det haster, og min intensjon er å informere Stortinget om dette arbeidet og invitere Stortinget til å gjøre eventuelle vedtak i god tid før vi skal behandle energimeldingen."

Det kan bety at saken kommer inn for Stortinget i løpet av våren.  I så fall har Tord Lien særdeles dårlig tid.  Saken må fremmes snart for å rekke behandling i komiteen og komiteen skal ha tid til å se på saken før Stortingets representanter tar sommerferie.

Fra vår side jobber vi som om den kommer nå i løpet av våren.  Vi gleder oss.

PS; nå var det jo slik at Stortinget stemte ned dok. 8 forslaget, men etter debatten så kan man jo lure på om det i realiteten egentlig var det motsatte som skjedde.

17. mars 2015