Det blir energipolitikk på høyt nivå fra talerstolen under Defos årsmøte med fagdag i Loen 26.–28. mai.     Foto: Hotel Alexandra
Politikk

Energipolitiker til Loen

av Bjarne Langseth
12. mars 2015
Første nestleder i Energi- og miljøkomitéen Terje Aasland (Ap) kommer til Defos årsmøte med fagdag i Loen 26.–28. mai. Han har lang politisk bakgrunn og fagbrev som energimontør.

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

Det er en dreven energipolitiker med solid grunnlag både utenfor og innenfor politikken som nå har sagt ja til å bidra med foredrag på Defos årsmøte med fagdag i Loen 26.–28. mai. Terje Lien-Aasland (f 1965) er inne i sin tredje periode på Stortinget for Telemark og Arbeiderpartiet. I perioden 2005–2009 var han medlem i Energi- og miljøkomitéen, i 2009–2013 var han leder av Næringskomitéen, og i inneværende periode er han første nestleder i Energi- og miljøkomitéen. 

Reitenrapporten i Stortinget

Den 1. desember i fjor fremmet Terje Aasland sammen med partikollegaene Per Rune Henriksen og Truls Wickholm et representantforslag om at Stortinget skal be regjeringen legge fram en sak om hvordan rapporten «Et bedre organisert strømnett (Reitenrapporten) skal følges opp. 
Bakgrunnen var det brede spekteret av utfordringer knyttet til regionale kraftselskaper som Reitenrapporten anbefaler. Representantene mener at rapporten trekker opp en debatt hvor beslutningene bør drøftes i Stortinget. «Spørsmål og privat eierskap i nett, omstrukturering og sammenslåing av nettselskaper og begrensning av frihetsgrader for nettselskaper er av en slik størrelse at Stortinget bør inviteres til å sette kursen i den videre oppfølgingen», heter det blant annet i forslaget. 

Terje Aasland er første nestleder i Energi- og miljøkomitèen. Han kommer til Loen med både politisk og faglig tyngde.    Foto: Stortinget

Energimontør

Men Terje Aasland har også en faglig bakgrunn for sine energikunnskaper. På midten av 80-årene var han lærling ved daværende Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap (SKK), og han tok fagbrev som energimontør i 1986. Han jobbet ved SKK fra 1982 til 1994, deretter i Norsk Elektriker- og kraftstasjonsforbund til 1999, og i EL & IT-Forbundet fram til han ble valgt inn på Stortinget første gang i 2005. Aasland var også medlem av Norske Elektriker- og kraftstasjonsforbunds landsstyre i perioden 1997 til 1999. 
Grunnlaget er absolutt tilstede for at deltagerne skal få mange gode innspill om energipolitikk i Loen – så meld deg på så snart som mulig.  Meld det på her:
 

 

12. mars 2015