Det ble nylig lagt frem et forslag til gebyrstruktur for Elhuben i operativ drift.     Foto: citelighter.com
Nett

Unngår volumrabatt

av Bjarne Langseth
09. februar 2015
Det går i retning av at Defo får gjennomslag for sine forslag om gebyrstrukturen ved bruk av Elhub. Det er ikke grunnlag får volumrabatter og prisingen blir deretter.

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

Defo er medlem i bransjerådet for Elhuben, og har lenge jobbet for at det skal bli en mest mulig rettferdig måte å finansiere den operative driften av Elhuben på. Diskusjonen har dreiet seg om det skal innføres volumrabatter eller ikke, der enkelte større selskap har jobbet iherdig for å få såkalt storkunderabatt. Elhub v/ Statnett har ikke funnet grunnlag for at dette bør imøtekommes.  En storkunderabatt ville også virke etableringshindrende for mindre aktører.

Likt årsgebyr

Rådgiver Arvid Bekjorden, Defo.    Foto: Bjarne Langseth

I et møte nylig ble det lagt frem et forslag til gebyrstruktur for Elhuben i operativ drift. Det er lagt opp til et likt årsgebyr for nettselskap og kraftleverandører på ca. 30 000 kroner. I tillegg til dette kommer et gebyr per målepunkt per år. Det gis ikke rabatter om man har mange målepunkt: Ett punkt ett gebyr. Systemleverandører og såkalte tredjeparts-tilganger må også betale for bruken av Elhub Finansiering av testing og migrering av data blir beregnet særskilt.
– Dette er i tråd med det vi har arbeidet for i lengre tid og det blir en rettferdig måte å finansiere den operative driften av Elhuben på, sier rådgiver Arvid Bekjorden i Defo, som er Defos representant i bransjerådet. 

Omstridt

Forslaget om fordeling av kostnadene etter at Elhuben er satt i drift, vil nok være noe omstridt. Her foreslås at fordelingen skal være 80 prosent på netteier og 20 prosent på kraftleverandør. Dette vil nok netteiere mene er urimelig. 

09. februar 2015