Elverksjef Oddbjørn Samuelsen i Repvåg Kraftlag SA er fornøyd når kundene er fornøyd.     Foto: Repvåg Kraftlag SA
Nett

Repvågs kunder mer fornøyd

av Bjarne Langseth
09. februar 2015
Kundene til Repvåg Kraftlag har blitt mer fornøyde. Etter å ha ligget stabilt på 71 poeng fra 2011 til 2012 får kundetilfredsheten nå et løft på fire poeng til 75 poeng.

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

TNS som har utført målingene i perioden 16.–21. august 2013, sier i en kommentar til disse resultatene, at dette er åtte poeng høyere enn da de startet målingene i 2010. De positive resultatene blir bekreftet gjennom hele rapporten, skriver TNS.
Sammenlignet med andre energiselskap ligger KTI (kundetilfredshet) hos Repvåg Kraftlag nå 11 poeng over gjennomsnittet av de energiselskapene TNS har målt fra 1996 og fram til i 2013. Kun 18 prosent av selskapene har KTI på 70 poeng eller høyere.

Ureflektert inntrykk

Selv om Repvåg Kraftlag får gode tilbakemeldinger på alle de tre spørsmålene KTI er basert på, er det allikevel det ureflekterte inntrykket av Repvåg Kraftlag (første spørsmål i KTI) som bidrar mest til løftet i KTI. Dette er meget bra siden det er gjerne dette kundene formidler når det er snakk om selskapet, mener TNS. Skåren ligger på 77 poeng som er åtte poeng høyere enn på landsbasis (TNS Gallup Energibarometer 2. kvartal 2013).
Repvåg Kraftlag innfrir også i større grad kundenes forventninger (andre spørsmål i KTI). 65 prosent svarer at Repvåg Kraftlag innfrir bedre eller mye bedre enn hva de forventer. – – Dette er meget positivt sett i forhold til at majoriteten av kundene har vært hos Repvåg Kraftlag i mange år og bør etter hvert kjenne selskapet godt. Allikevel svarer nesten to av tre kunder at Repvåg Kraftlag overgår deres forventninger, heter det i rapporten fra TNS.  
Tilfredsheten (KTI) ligger høyt i alle kundegrupper. De mest fornøyde er de over 60 år, de med lavt årlig kraftforbruk og de som ikke har hatt strømbrudd. I alle disse gruppene ligger KTI i snitt på 79 poeng. Også kvinner utpeker seg ved å være mer fornøyde (78 poeng).

–  Dette er ett av flere eksempler på at kundene er særdeles godt fornøyd med sitt lokale everk – selv der hvor nettleia er spesiell høy, sier daglig leder Knut Locker i Defo i en kommentar til Repvåg Krafllags gode resultater. 

09. februar 2015