None
Per Erik Ramstad, administrerende direktør i Alta Kraftlag, mener en innføring av et funksjonelt skille vil føre til store verdireduksjoner for eierne av everkene, og økte kostnader for kundene. Foto: Alta kraftlag/Flickr    
Politikk

Angriper statsrådens forslag

av Redaksjonen
09. desember 2015
– Tord Liens stortingsforslag til selskapsmessig- og funksjonelt skille vil koste Alta Kraftlag millioner, sier administrerende direktør Per Erik Ramstad.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Forrige uke sendte olje- og energiminister Tord Lien inn et forslag til ny energilov til Stortinget som innebærer et selskapsmessig skille for energiverkene. Det betyr at monopoldelen av selskapenes virksomhet (nettutbygging og nettutleie), og den helkommersielle delen (fiber, bredbånd, kraftsalg og produksjon) må skilles i egne selskaper.

Innføringen av det selskapsmessige skillet gjør at det vil måtte opprettes flere styrer i de forskjellige utskilte virksomhetene. I tillegg er det usikkerheter til hvor strenge skillene vil være i forhold til deling av IKT-systemer, lokaler og andre støttefunksjoner.

Store ekstrakostnader

Det skal også innføres et funksjonelt skille ( et ledelsesskille) som gjør det vanskelig å hente inn stordriftsfordeler mellom de forskjellige virksomhetene.

Ifølge Per Erik Ramstad, administrerende direktør ved Alta Kraftlag, vil dette påføre bransjen store ekstrakostnader.

– Vi snakker om et betydelig samlet effektivitetstap. Noe som årlig vil koste Alta Kraftlag millioner, sier Ramstad til Altaposten.

Ramstads tilnærming til kostnadsøkningene støttes av Defo, som har estimert kostnadene til et sted mellom tre og fire milliarder , basert på beregninger Defo har utført med bakgrunn i EC Groups konsekvensrapport for Nord-Salten Kraft AS.

Økte kostnader for kundene

Der statsråden argumenterer for at forslaget til selskapsmessig- og funksjonelt skille  vil komme kundene til gode , mener Ramstad at det tvert i mot vil gi økte kostnader for kundene. 

– En innføring av et funksjonelt skille vil frata eierne av everkene råderetten over hvordan man ønsker â organisere virksomheten. Dette vil føre til store verdireduksjoner for eierne og økte kostnader for kundene, uten at det er påvist noen gevinster for noen av partene, sa Ramstad i sitt høringsnotat Olje- og energidepartementet.

Møtte statsråden

For to uker siden var Ramstad og Defos administrasjon i møte med statsråden for å diskutere det da forestående endringsforslaget. Ramstad fortalte i Altaposten om et hyggelig møte med Tord Lien, men var likevel ikke optimistisk i etterkant.

– Min vurdering etter møtet er at Lien ikke er lydhør overfor bransjen. Dette skillet vil påføre oss betydelige kostnader, og vil ramme de mindre og mellomstore everkene i distriktene hardest. Det er uforståelig at myndighetene vil pålegge oss dette unyttige byråkratiet som disse skillene medfører, samtidig som vi skal innføre AMS og tilpasse oss Elhub samt en mengde nye forskrifter, sier Ramstad. 

09. desember 2015