None
Første juni 2015 fusjonerte Fauske Lysverk AS (Lysverket) og Sørfold Kraftlag AS (Kraftlaget) og ble til Indre Salten Energi.    
Medlemmer

En kort prat med Indre Salten Energi

av Redaksjonen
07. desember 2015
I spalten ”En kort prat med” ønsker Defo gi leserne sine innsyn i hva som skjer i kraftselskaper i alle hjørner av vårt langstrakte land. Denne gangen har vi snakket med Indre Salten Energi AS' administrerende direktør, Ove Sørdahl.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

I juni 2015 ble Fauske Lysverk AS og Sørfold Kraftlag AS fusjonert til Indre Salten Energi AS. Hva var bakgrunnen for avgjørelsen?

Vi hadde samarbeid på flere områder før fusjonen ble igangsatt. Vi hadde kompletterende virksomhetsområder tidligere, der for eksempel Kraftlaget hadde produksjon med høy nettleie, og Lysverket hadde lavere nettleie, men større virksomhet innen entreprise. Vi ønsket begge i all hovedsak flere ben og stå på. Da vi summerte virksomhetsområdene kom vi frem til at begge parter ville komme bedre ut av situasjonen med relativt få grep. Ved å slå oss sammen kunne vi oppnå lavere tariffer for kundene og bedre resultater for aksjonærene. 

NoneAdministrerende direktør ved Indre Salten Energi, Ove Sørdahl. Foto: Indre Salten Energi AS    

Hvilke fordeler har fusjonen hatt for energiverket og kundene?

Før fusjonen hadde Lysverket cirka 40 og Kraftlaget cirka 15-20 ansatte. I dag har Indre Salten Energi omkring 60 ansatte. Det har definitivt vært til fordel for begge selskapene, sammenlignet med hvordan det var organisert før. Det at vi nå er et større, samlet fagmiljø gjør også at det er enklere å rekruttere. Det er svært positivt.

I tillegg er nok beredskapen også blitt bedre etter at vi fusjonerte. En bedre og sikrere beredskap. Selv om vi hadde et tett samarbeid i utgangspunktet, merker vi at det er annerledes å være sammen slik som nå.

Er det noe spesielt som skiller Indre Salten Energi AS fra andre energiverk?

Ikke i forhold til størrelse og virksomhetsområder. Vi er et normalt kraftverk med flere baller i luften. 

Har dere noen spennende prosjekter på gang ut mot lokalsamfunnet?

Vi har alltid vært opptatt av vårt lokalsamfunn, men vi har ingen spesielle prosjekter på gang akkurat nå. Jeg føler allikevel at vi er med på å bidra til at plassen vi bor på skal være et bra sted å bo. 

Men det er et eksempel fra året som har gått, nemlig utfordringen "10 på topp". Dette var en del av årets bedriftshelsetiltak der vi utfordret alle ansatte til å gå toppturer – og for hver forskjellig topptur kunne de gi 400 kr til et lag eller en forening de selv kunne bestemme. Til sammen ble det delt ut hele 80.000 kroner til 10 ulike lag og foreninger i alt fra fotball, ski, karate, ungdomslag og Røde kors! 

Hvilke utfordringer står øverst på blokka hos Indre Salten Energi om dagen?

På toppen av prioriteringslisten står definitivt å få konsolidert fusjonen og komme over i daglig drift. Det er utrolig mye ekstra som må gjøres utover daglig drift når man er i en fusjonsprosess slik som den vi er midt oppe i nå. Vi prøver å rigge oss på plass slik at vi igjen kan fokusere på daglig drift. 

Hvilken energisak har etter din mening fått for lite oppmerksomhet?

Kanskje ikke for lite oppmerksomhet, men mer feil oppmerksomhet, og det er debatten om funksjonelt skille. Den mener jeg er helt håpløs. Jeg mener at offentlige myndigheter på mange måter feilinformere kundene i denne saken. NVE skal i utgangspunktet regulere, og sørge for at strømtilbudet blir det beste for kundene.

Både myndighetene og NVE ser med åpne øyne på at innføring av et funksjonelt skille helt sikkert vil koste kundene mer på kort sikt. De har begge uttalt at de tror det vil bli bedre på lang sikt. Problemet er at de tror, de vet ikke. At politikerne synes at dette er greit har jeg problemer med å skjønne. I hvert fall er signalene fra de blå slik. 

Kan man si at Indre Salten Energi AS egentlig er et produkt av regjeringens satsning på færre og større energiverk?

På ett vis ja, men på et annet vis ikke. Et funksjonelt skille vil ramme oss på Indre Salten Energi også. Vi har ikke mer enn 8.000 kunder per i dag. Energiverket må minst opp i 10.000 kunder for å unngå å bli rammet av et funksjonelt skille, men jeg vil tro vi kanskje prater mer om 30-40.000 kunder. 

Jeg synes det er rart at små effektive selskaper ikke skal kunne få utnytte smådriftsfordelene som små selskaper har. At myndighetene stenger denne muligheten er uforståelig. Særlig synes jeg dette er vanskelig å akseptere fra kundens ståsted. 

Hva betyr Indre Salten Energi AS for lokalsamfunnet?

Vi er alle opptatt av vårt lokalsamfunn, og ser ikke på vår samfunn som noe ytterpunkt. Vi er selvfølgelig ute og støtter arrangementer i lokalsamfunnet for at det skal være et bra sted å bo. 

Hva brenner du for deg i lokalsamfunnet?

Jeg er fotballinteressert, så fotball på fritiden er en viktig del. I et litt større perspektiv er jeg veldig opptatt av å ha arbeidsplasser der vi bor. Har vi ikke det, så er det ingen som vil bo her. I tillegg opptar frivillig arbeid meg, jeg savner den dugnadsånden som det norske samfunnet har vært kjent for.

Hva blir det viktigste for ditt energiverk i 2016?

Å konsolidere og begynne å ta ut synergiene som vi vet at er der. Vi har allerede begynt, og håper at de fleste vil gi fullårseffekt fra kommende jul. 

Hva er det første du gjør når du står opp om morgenen?

Lager frokost til ungene og tar en dusj.

Hva er din "favoritt-dings" på arbeidsplassen? 

Tastaturet! Jeg sliter litt med håndleddene, så et tastatur med sånn skråfunksjon på midten er essensielt i arbeidshverdagen.

På lørdag får du besøk av Tord Lien og kona hans. Hva vil du servere av mat og drikke?

Kalkun, fløtegratinerte poteter og rødvin. Selv om vi er uenige om noen betydningsfulle saker, er det viktig å skille sak og person.

Hvem ville du snakket med akkurat nå istedenfor oss?

Siden vi er midt i budsjettforhandlinger, så et par avdelingsledere kanskje. Hehe.

Kjører du fossil eller elektrisk bil? 

Der er det gammel skole: fossilt. 

Om Ove Sørdahl

 • Familie: Gift og to barn (12 og 8 år)
 • Alder: 44 år
 • Utdanning: MBA fra Colorado State University
 • Har jobbet i Indre Salten Energi (Fauske Lysverk) siden 2008. Før Sørdahl ble administrerende direktør var han økonomisjef i selskapet i 6 mnd.
 • Før Indre Salten Energi: Sørdahl har jobbet i Skattedirektoratet, i Telenor og i Elkem. Som barn/ungdom og under utdanning jobbet han som vikarlærer på Fauske og på Straumen, innenfor fiskeoppdrett på Straumen, på Elkem og som forskningsassistent på Universitetet.

Om Indre Salten Energi (ISE)

 • Fauske Lysverk AS (Lysverket) og Sørfold Kraftlag AS (Kraftlaget) fusjonerte 1. juni 2015 med virkning fra 1. januar 2015. Selskapenes virksomheter ble da samordnet i konsernet Indre Salten Energi (ISE) under morselskapet Indre Salten Energi AS.
 • ISE består av morselskapet Indre Salten Energi AS og fem datterselskaper (ISE Nett, ISE Entreprise, ISE Produksjon, ISE Produksjon Røyrvatn, Fauske Fjernvarme).
 • Hovedkontor i Fauske kommune.
 • Har totalt cirka 60 ansatte fordelt på 4 av selskapene.
 • ISE Nett betjener circa 8.000 kunder i Fauske og Sørfold Kommune.
 • Energiselskapet har fire kjerneverdier: respekt, engasjert, kvalitet og utviklende.

Kilde: Indre Salten Energi AS

For å lese flere "En kort prat med" kan du trykke her . 
07. desember 2015