None
Arvid Bekjorden (t.v) og Knut Lockert i Defos administrasjon ønsker deg og dine en riktig god jul og et godt nytt år!    
Leder

We will never surrender

av Knut Lockert
21. desember 2015
Defo oppsummerer et år som har vært preget av klimaavtale i Paris, forslag om selskapsmessig- og funksjonelt skille, allianser blant everkene og mye mye mer.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Nok et begivenhetsrikt år er lagt bak oss, der regjeringens politiske ambisjoner ikke helt har spilt på lag med de små og mellomstore energiverkene. Det er pekt ut en retning der særlig de som har penger å hente som advokatfirmaer, konsulentselskaper og finansmiljøer forventer en massakre til en bra timepris. Til disse aktørene kan vi berette: Den kommer ikke. For vår del er det fristende å sitere en mer berømt sigarrøykende brite «we will never surrender».

Allianser gir styrke

De mindre selskapene klorer seg fast. Og ikke bare det, de jobber smartere enn før, de samarbeider om beredskap og kompetanse. Og de handler inn som om de er av de største selskapene i Norge.

På Defos årsmøte i Gudbrandsdalen for to år siden, var samarbeid et gjennomgangstema. Mantra var: lær av sparebankene og av Eika-grupperingen. Og det skjer, det skjer i et høyt tempo.

I 2016 vil vi se en ytterligere forsterkning av alliansene og det vil være vanskelig for politikerne å hevde at de mindre og mellomstore selskapene ikke representerer et robust alternativ til de store. Det blir robust så det holder. Til noens store skuffelse selvfølgelig.

Fusjoner gjerne, men ikke devaluer samarbeidet som et godt alternativ. Det er her utviklingen skjer. 

Spenn ikke bein på det lokale energiverket

Fra myndighetshold legges premisser for driften av de mindre og mellomstore selskapene som gir økte kostnader, økt byråkrati og høyere nettleie. Pussig tenker vi at det kommer fra en FrP/Høyre-regjering.

Gjennom kravet til selskapsmessig- og funksjonelt skille – og særlig med kravet til funksjonelt skille – snakker vi tidstyver. Tidstyver så det holder. Her stilles det krav til selskaper i Norge som vi ikke finner i noen andre EU-land. Dette oppleves av mange av Defos medlemmer som svært provoserende.

Fra Defos hold jobber vi for at den forventede behandlingen i Stortinget vil medføre endringer til det langt bedre. Det vil være til fordel for kundene, energiverkene og deres eiere. Hvor er eierne forresten, eller de fleste av dem da? Ser de ikke at verdiene av det de eier forringes av unødvendige myndighetskrav?

Forslaget skal behandles i komiteen den 4. februar. Vi kommer definitivt til å være der med innspill til behandlingen.

Det jobbes smart og effektivt

Det skal jobbes effektivt og smart. Det må Defos medlemmer og det må Defos administrasjon. I Defo er vi to heltidsansatte. Noen vil si bare to, vi sier effektivt og smart, for vi har en velfungerende utvalgsstruktur bestående av ansatte i medlemsbedriftene. Til sammen er det 40-50 mennesker som jobber aktivt for å fremme viktige saker på vegne av Defos medlemmer. Defo får også koordinert en rekke saker med KS Bedrift da vi har flere utvalg i samarbeid.

Klimavtalen fra Paris

Det er nylig inngått en avtale i Paris som har til formål å begrense oppvarmingen av kloden til under 2 grader. Overmåte viktig naturligvis, der det ligger et iboende premiss om en overgang til et mer fornybart samfunn. Et samfunn som de lokale energiverkene har vært en del av i over 100 år gjennom produksjon av formidling av ren strøm. Betydningen av ren strøm kjenner vi, og våre medlemmer vil fortsatt produsere denne, legge til rette for ny fornybar produksjon og ikke minst sørge for at strømmen kommer fram til forbruker. En overmåte viktig jobb der våre medlemmer vil være seg sitt ansvar bevisst også fremover.

2016 tror vi blir nok et år der tempoet settes ytterligere opp og endringene kommer i et rasende tempo. Defos medlemmer kommer til å være med å forme framtiden. Vi heier på det lokale energiverket og vi gleder oss i Defos administrasjon. Ring oss gjerne, les defo.no og følg oss på facebook.

Vi ønsker alle lesere en strålende jul og et godt nytt år. Et godt nytt år betyr også at Defos fagdager med årsmøte igjen avholdes, denne gang på Røros i perioden 30. mai til 1. juni. Vi sees!

21. desember 2015