None
Foto: Aslak Raanes/Flickr/CC    
Årsmøte

Årsmøte på Røros

av Redaksjonen
21. desember 2015
Defos fagdager med årsmøte blir igjen avholdt på Røros den 30. mai til 1. juni.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Husk å sette av perioden 30.mai til 1.juni 2016

Som tidligere år møter deltakere, ledsagere og utstillere om kvelden den 30.mai der det er kveldsmat og sosialt samvær. Fagdagene starter morgenen tirsdag den 31. mai og avsluttes med lunsj på onsdag den 1.juni.

Det blir et allsidig og interessant faglig program der også olje- og energiminister Tord Lien har meldt sin ankomst. Årsmøtet i Defo holdes onsdag den 1. juni etter at fagdagene er ferdige. Nettalliansen vil også avholde sitt årsmøte under arrangementet.

Utflukt tirsdag ettermiddag

Tirsdag ettermiddag blir det en lærerik og interessant bergstadvandring samt utflukt til Olavsgruvene, og en flott avslutning med konsert i Røros kirke for alle.

Interessen for arrangementet er stor og web-påmelding blir lagt ut i midten av januar.

Spørsmål om fagdagene og årsmøtet kan sendes til post@defo.no

21. desember 2015