None
Leserinnlegg

– Er Statsråd Tord Lien kunnskapsløs?

av Erling Martinsen
14. desember 2015
– Takket være Ymber AS har kundene i Nord-Troms og Kautokeino tilgang til bredbånd. Det ville ikke vært mulig i et ”Lien-regime”, skriver energiverkets administrerende direktør Erling S. Martinsen.

Erling Martinsen

Dette leserinnlegget er skrevet av Erling Martinsen. Martinsen er administrerende direktør i Ymber AS.

I all hovedsak eies de lokale energiverkene rundt om i distriktene av det offentlige eller av kundene selv (samvirkelag). Selskapene er ofte hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnet, og bidrar med kompetansearbeidsplasser, kjøper betydelig volum av varer og tjenester lokalt og opptrer derfor som en viktig samfunnsaktør.

"Lien-regime" vil hindre bredbåndstilgang

Ymber AS er en av Nord-Troms største bedrifter. I tillegg til å levere nettjenester til 8200 kunder, eier og drifter vi fire kraftverk (56 GWh) og bygger ut fiber. Ymber AS er et av Norges mest effektive nettselskap i henhold til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) DEA-modell. Kundeoppslutningen på fiber er 80 prosent!

Prisen på våre bredbåndsprodukter er på samme nivå som i byene og sentrale Østlandet. Vi har 11 prosent avkastning på fiber og foretar selvsagt ingen kryssubsidiering for å nå disse resultatene. Når statsråden gjennom den nye loven indirekte påstår at vi driver kryssubsidiering er dette latterlig. Takket være Ymber AS har kundene i Nord-Troms og Kautokeino tilgang til bredbånd, noe som ikke ville vært mulig i et ”Lien-regime”.

Over gjennomsnittet fornøyde kunder

Ymber AS har nettleie som ligger godt over snittet i Norge. Det koster å drive nett i utkant-Norge og dette forstår våre kunder. Vi har flere feil i snitt per kunde enn energiverk i mer sentrale strøk, men tross dette viser KTI-indeksen (Indeks for Kundetilfredshet) at Ymber AS har kunder som er langt mer fornøyd enn gjennomsnittet i bransjen.

De lokale energiverkene påføres store ekstrakostnader gjennom økte administrasjonskostnader og ved at de mister samordningsgevinster som også er fordyrende. Ymber AS kan leve med selskapsmessig skille, men innføring av funksjonelt skille vitner om manglende forståelse og kunnskap om hvordan de lokale energiverkene drives og dere rolle i lokalsamfunnet.

Krav om selskapsmessig og funksjonelt skille er et ran av Distrikts-Norge! Nå får vi håpe at opposisjonen på Stortinget og politikerne i Distrikts-Norge våkner. Dette lovforslaget kan vi ikke leve med.

Noe på hjertet?

Har du noe du ønsker å dele med Defos lesere kan du sende din tekst til post@defo.noDefo.no er opptatte av at alle leserinnlegg skal være saksorienterte.

14. desember 2015