None
Foto: Arvid Bekjorden/Defo    
Nett

Utsatt frist for datamigrering

av Arvid Bekjorden
11. desember 2015
For første gang settes det klare krav til kvaliteten på data som sendes over fra aktørene til Elhuben. Nylig utsatte NVE fristen til 15. april.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Med hjelp av Silje Ingebrigtsen i Alta Kraftlag har Defo gått igjennom de viktigste krav og arbeidsoppgaver som aktørene i kraftbransjen har overfor Elhuben. Ingebrigtsen er også med i ekspertgruppen for migrering, og påpeker viktigheten i at alle setter av tilstrekkelige ressurser i perioden frem mot den nye fristen 15. april 2016.

Bruk Elhubens støtteapparat

Første ledd i prosessen innebærer at aktørene sender migreringsdata til Elhub. Deretter gjør Elhub en konsistenssjekk og gir tilbakemelding til aktørene på de feil som avdekkes. Aktørene plikter å rette opp feil og sende inn data på nytt innen 15. april 2016. Perioden kan bli arbeidskrevende for mange, og det er viktig å bruke støtteapparatet til Elhuben for å gjøre migreringsprosessen enklere og mer effektiv.

Krever 95 prosent korrekte innsendte data

Ingebrigtsen forklarer at det blir viktig for aktørene å ha gjort ett grundig forarbeide for data sendes inn. Dette inkluderer en datavask der kundedata blir sjekket opp mot offentlige registre. Selskap som hjelper til med dette er for eksempel Bisnode og Evry.

Felter som er ansett som kritiske må være 95 prosent korrekt i de innsendte dataene. Samtidig må konsistensen mellom aktørene på kritiske felter også være 95 prosent. Dersom det er en feil på et målepunkt i et kritisk felt, regnes målepunktet i sin helhet som feil. Dette er tilfellet selv om alt tilhørende det aktuelle målepunktet formatmessig er korrekt. Om det fremdeles er inkonsistens mellom kraft og nett på et kritisk felt, vil målepunktet regnes som feil. 

Mye manuelt arbeid

– Det vil trolig medføre mye manuelt arbeide for å rette opp feil og inkonsistens mellom nett og kraftkunder, sier Ingebrigtsen.

Hun mener at dersom det er mange kraftleverandører er inne i nettområdet, kan det komplisere ytterligere. Samtidig som arbeidet skal gjøres faller både vinterferien og påske. Dette kan skape ytterligere utfordringer for bransjen.

Har du spørsmål?

For spørsmål relatert til migrering: migrering@elhub.no

Generelle spørsmål: post@elhub.no

Elhuben vil opprette et telefonnummer til bruk for aktørene. Informasjon om dette kommer på elhub.no om kort tid.

11. desember 2015