None
Medlemmer

En kort prat med Hurum Energi

av Redaksjonen
04. november 2015
Vi har tatt en prat med Margrethe R. Folkestad om hennes nye spennende jobb som e-verksjef i Hurum Energiverk.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Fakta om Hurum Energiverk

 

E- verksjef: Margrethe R. Folkestad

Etablert: 1919

Antall ansatte: 17

Antall kunder: 7050

For kort tid siden tiltrådte Margrethe Folkestad inn som ny e-verksjef på Hurum Energiverk. Hun er en av få kvinner i denne stillingen i Norge. Vi har tatt en prat om hvordan det er å jobbe på Hurum Energiverk og hva slags utfordringer både hun og selskapet står ovenfor i hverdagen. 

Mange spennende prosjekter

Hurum Energiverk har mange spennende prosjekter på gang. Det mest spennende må være, ifølge e-verksjef Folkestad, AMS-prosjektet.

– Prosjektet går ut på at det skal installeres toveiskommunikasjonsmålere til alle kundene til Hurum Energiverk, forklarer Folkestad.

E-verksjefen poengterer at de allerede er godt i gang med arbeidet å bytte ut alle målerne, men at det vil være nødvendig å fortsette utrullingen utover de neste årene med ytterligere 3000 målere som skal byttes. Hurum Energiverk utarbeider parallelt informasjonsbrosjyrer som skal distribueres ut til kundene.

– Dette gjør vi for at kundene hele tiden skal være godt informert om hva som foregår, sier Folkestad. 

Nytt og spennende samarbeid

I forbindelse med de nye målerne har energiverket inngått en avtale med eSmart Systems fra Halden. Dette gir store muligheter for Hurum Energiverk.

– Ved hjelp av eSmart Systems kan vi endre våre arbeidsmetoder og bli mer effektive og tilby kundene en langt bedre tjeneste. Systemet åpner opp for muligheter for bedre kommunikasjon til kundene, sier Folkestad.

Hun utdyper at kundene slik på kort tid kan bli informert om jordfeilsvarsling, strømbrudd og lignende hendelser via SMS.

– Med tanke på hvor mange millioner det brukes i utvikling av systemet er det smart å benytte seg av alle mulighetene som finnes der, forklarer e-verksjefen.  NoneMargrethe R. Folkestad, e-verksjef i Hurum Energiverk    

Mange krav

Det er mange utfordringer et lite e-verk står ovenfor. Det er usikkerhet og tvil om hvordan morgendagen vil se ut. Høringene om funksjonelt skille og alle endringer energiverkene står ovenfor.

– Hurum Energiverk plasserer seg i nedre sjikte av de mellomstore e-verkene. Det er mange utfordringer i forbindelse med hvordan vi skal organisere oss for å løse de oppgavene som vi møter, sier Folkestad.

Hun utdyper at kravene har blitt strengere, og kravene er like strenge for de små, som for de større e-verkene.

Må ruste seg for framtiden

Spørsmålet Folkestad stiller seg er hvordan Hurum Energiverk best skal ruste seg for fremtiden. Hun forklarer at de må gjøre ting smartere og finne flere samarbeidspartnere.

Er du bekymret for fremtiden?

– Nei, jeg er ikke bekymret. Jeg synes det er spennende og det finnes utrolig mange muligheter.

Folkestad mener at når det tas beslutninger er det viktig å ta hensyn til tre parter: kunder, ansatte og eiere. Avgjørende for å ta de rette beslutningene er at alle inkluderes i prosessen. 

Et viktig bidrag til lokalsamfunnet

E-verket er en liten organisasjon med 17 ansatte. Hurum kommune består av 9000 innbyggere og er veldig takknemlig for det bidraget e-verket gir til den lille kommunen.

– E-verket er en arbeidsplass for beboerne i nærområdet, og omtrent alle som jobber i organisasjonen bor her i kommunen, forteller hun. 

Blant de viktigste bidragene Hurum Energiverk har stått for er å legge svart fiber rundt hele Hurum og Røyken.

– God nettilgang er viktig, sier everksjefen. 

E-verket bidrar også stort til nærmiljøet og sponser det meste innen breddeidrett for barn og unge. Hele tre idrettslag er sponset, samt historielag og kulturlag. Forsvinner e-verket, forsvinner også disse støttemidlene.

God kommunikasjon er nøkkelen

– Det viktigste for 2016 er at eier og styret staker ut en kurs på hva de vil med fremtiden til energiverket, sier Folkestad.

E-verksjefen er veldig tydelig på at god kommunikasjon er nøkkelen til trygghet for kunder og ansatte.

– Har man åpenhet innad i organisasjonen vil man ikke oppleve å få ryktespredninger og usikkerhet dersom noe skulle være uklart.

Hun er sterkt opptatt av at all informasjon og framtidsutsikter skal deles, slik at det aldri er noe tvil. Særlig med tanke på at noen selskaper i nærheten har fusjonert, skapes det uro og usikkerhet blant de ansatte. 

– Det er her god kommunikasjon er nøkkelen, avslutter den nyvalgte e-verksjefen. 

04. november 2015