None
Foto: Lysebotn Kraftverk    

Kraftverket langt inne i fjellet

av Redaksjonen
30. november 2015
I 2017 står Lysebotn 2 ferdig. Kraftverket vil bygges hele 1450 meter inne i fjellet, og det er sprengt ut en hall som kan romme en 10-etasjes bygning.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

I Lysebotn bygges det nå et nytt kraftverk 1450 meter inne i fjellet, hvor det er 600 meter med stein og det er sprengt ut en hall som kan romme en 10-etasjes bygning. Det står ikke ferdig før i 2017, men det betyr ikke at de 75.000 strømkundene er uten strøm i denne perioden. I mellomtiden benyttes det gamle verket.

Forsyner fortsatt kunder med kraft

Bjørn Roger Otterdal, prosjektdirektør for Lysebotn 2, påpeker at det trolig ville vært nødvendig å stenge ned anlegget opp til halvannet år dersom de heller hadde valgt å restaurere. At de heller bygger nytt betyr at de har mulighet til å fortsette å forsyne kundene sine helt frem til åpningen av Lysebotn 2 om to og et halvt år. 

– Vi får et moderne anlegg, fullautomatisert, designet fra grunnen av og bygget for fremtidens kraftmarked. Det vil ha større ytelse, og vi vil ha muligheten til å produsere når behovet er til stede. Slik får vi også en bedre pris for produktet vi leverer, forklarer Otterdal.

Samme vannet – mer energi

Magasinene er de samme som i dag produserer kraft for Lyse i Lysebotn. Men med et splitter nytt anlegg til 1,8 milliarder kroner skal det samme vannet kunne yte 15 prosent mer. Det skriver Teknisk Ukeblad på sine nettsider.

– Vi får økt produksjon på samme vann. Det gir en mer effektiv bruk av vannressursene vi har tilgjengelig, sier prosjektlederen.

NoneFoto: Lysebotn Kraftverk

Fra Pelton til Francis

Det nye kraftanlegget vil få oppgraderte turbiner. De gamle Pelton-turbinene byttes ut mot nye Francis-turbiner. De nye turbinene er mer effektive og er skreddersyd for optimal produksjon.

– Francis-turbinene kan utnytte hele fallhøyden til havnivået, i motsetning til en Pelton. Det gjør at vi tjener noen meter med fallhøyde på det også, forklarer Otterdal.

Et moderne anlegg

– Det gamle kraftverket ble bygget for det kraftmarkedet man hadde på den tiden. Vi så at vi måtte gjøre noe med det på sikt. Skulle vi videreført dette anlegget ville det blant annet krev en betydelig modernisering av aggregatene, sier Otterdal.

Lysebotn 2 vil produsere 1500 GWH kraft i året, tilsvarende årsforbruket til 75.000 husstander. Det er en økning på 180 GWH fra dagens anlegg.

NoneFoto: Lysebotn Kraftverk

Kraftverket får utvidet funksjonalitet

De nye aggregatene skal kunne kjøres som fasekompensatorer der de leverer spenningsstøtte til nettet uten å bruke vann.

– Dette er helt ny bruk av kjent teknologi, og vil kunne gi egenskaper som vil være en forbedring av leveringssikkerheten og kvaliteten for nettet, opplyser Jonny Pedersen, prosjekteringsleder for Lysebotn 2, til Teknisk Ukeblad.

Les hele artikkelen hos Teknisk Ukeblad.

30. november 2015