None
Om Bjørg Brestad, administrerende direktør i ValdresEnergi, hadde fått Tord Lien til bords, ville hun servert lokal Valdresmat og drikke av beste sort.    
Medlemmer

En kort prat med ValdresEnergi

av Redaksjonen
25. november 2015
I spalten ”En kort prat med” ønsker Defo gi leserne sine innsyn i hva som skjer i kraftselskaper i alle hjørner av vårt langstrakte land. Denne gangen har vi snakket med ValdresEnergis administrerende direktør, Bjørg Brestad.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Har dere noen spennende prosjekter på gang ut mot lokalsamfunnet?

– Vi har alltid spennende prosjekter på gang i lokalsamfunnet. Akkurat nå jobber vi med flere store hyttefeltutbygginger. Disse betyr mye for Valdres. Vi jobber også med ferdigstillelse av et lokalt småkraftverk som i tillegg til å produsere kraft skal fungere som et besøkskraftverk.

Hvilke utfordringer står øverst på blokka hos Valdres Energi om dagen?

NoneAdministrerende direktør ved ValdresEnergi, Bjørg Brestad. Foto: Cathrine Dokken    

– Sett fra min side er jeg spent på hva som kommer i Energimeldingen 2016 knyttet til fremtidig nettstruktur. Jeg er også spent på hvordan forskriftene vil se ut når det gjelder selskapsmessig skille. Hvilke oppgaver får vi lov til å legge inn i AS Nett i fremtiden? Blir det funksjonelt skille? Blir det for alle eller kun ned til en viss størrelse? Hvis funksjonelt skille innføres, hva gjør vi med produksjon, strømsalg og varmepumpe? Det finnes i hvert fall mange muligheter fremover. Både i Valdres og områder rundt oss.

Hvilken energisak har fått for lite oppmerksomhet?

– Fremtidig nettstruktur i Norge. Denne energisaken bør diskuteres grundig politisk, også lokalt. For eiere av selskap som ValdresEnergi handler nett og annen infrastruktur også om distriktspolitikk. Om hvordan vi skal leve utenfor de store byer og sentra og hva vi skal leve av. 

Hva betyr ditt energiverk for lokalsamfunnet?

– Jeg opplever at det betyr mye. ValdresEnergi er en hjørnestensbedrift i Valdres og en av de mest attraktive arbeidsplassene innen fagene energi, økonomi, salg og IT. Infrastruktur som nett og fiber danner grunnlag for vekst og utvikling hos alle som får tilgang.

Hva brenner du for/engasjerer deg i lokalsamfunnet?

– Jeg brenner for jobben jeg har i Valdres og for at vi som bor her og trives i Valdres skal bli enda flinkere til å jobbe for et felles beste. Turistnæringen står for veksten vår. Nesten hver helg og i alle ferier dobles antall mennesker i Valdres. De som legger fritiden sin hit er våre gjester. Det er derfor viktig å behandle de som det og trene på å bli enda et dyktigere vertskap.

Hva blir det viktigste for ditt energiverk i 2016?

– Posisjonere oss klokt for fremtiden.

Hva er det første du gjør når du står opp om morgenen?

– Jeg starter med å sjekke mobilen, før jeg går rett i dusjen.

Hva er din «favorittdings» på arbeidsplassen?

– PCen min.

På lørdag får du besøk av Tord Lien og kona hans. Hva vil du servere av mat og drikke?

– Lokal valdresmat og drikke av beste sort. Det hadde gledet meg stort hvis de virkelig hadde hatt anledning til å komme. Jeg ser på meg selv som en av Tord Liens fotsoldater. Jeg tror vi skulle fått en hyggelig kveld.

Hvem ville du snakket med akkurat nå istedenfor oss?

– Ingen. Jeg opplever det å snakke med Defo som positivt og viktig.

Kjører du fossil eller elektrisk bil?

– Fossil. Vurderer elektrisk ved neste bytte, eller sant nok. Jeg vurderer en hybrid.

Om Bjørg Brestad

  • Familie: To voksne barn og ett barnebarn
  • Alder: Akkurat fylt 50 år
  • Utdanning: økonomi fra BI
  • Har jobbet i ValdresEnergi siden det ble stiftet i 1990. Før Brestad ble administrerende direktør, har hun jobbet med koordinering på drift og anlegg, og salg og kundeservice. Hun har også noen år erfaring som selskapets organisasjonssjef.
  • Før ValdresEnergi: Brestad har jobbet hele sitt yrkesaktive liv i energibransjen. Som barn/ungdom og under utdanning jobbet hun i matbutikk, på hotell og i et fiskeoppdrett for rakfiskproduksjon i Valdres.

Om ValdresEnergi

  • Eies av Nord-Aurdal-, Øystre- og Vestre Slidre kommune og er en hjørnesteinsbedrift i Valdres.
  • Ansatte: 49 personer.
  • Har nettkonsesjon i eierkommunene, driver kraftomsetning med Valdres som hovedsatsningsområde. Jobber med forvaltning av
  • I næringslivet i Valdres har ValdresEnergi plassert seg midt mellom børs og katedral. Dette betyr at de i tillegg til fokus på bedriftsøkonomi og forretning, legger vekt på samfunnsansvar.
  • Hvert år setter ValdresEnergi av en sum penger for å imøtekomme den stadig økende etterspørselen etter støtte til ulike gode tiltak. De støtter primært barn og ungdom som driver med kultur og idrett.

Kilde: ValdresEnergi

For å lese flere "En kort prat med..." kan du trykke her . 

25. november 2015