None
Foto: Regjeringen/Frp/Nordiske mediedager/Venstre/Flickr    
Politikk

Enighet om statsbudsjettet

av Knut Lockert
23. november 2015
Økt elavgift for strømkundene etter budsjettforliket. Tilskuddsordningen påplusses med 10 millioner, til 20 millioner, etter regjeringens budsjettforlik med Venstre og Krf.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Elavgiften øker med 1,5 øre per kilowattime

Vi skjønner at landets folkevalgte trenger penger til ulike behov. Vi forstår at budsjettet har fått en ekstra utfordring gjennom en økt flyktningsstrøm og at en rekke behov og ønsker skal dekkes. Det vi derimot finner betenkelig, er at det er landets strømabonnenter som skal betale ekstra for dette. I praksis har vi fått en flyktningsskatt over nettleien, en nettleie som mange allerede finner i høyste laget. Knut Arild Hareide (KrF) uttalte til avisen Dagen den 27. oktober at høyere elavgift kan bidra til å dekke økte asylkostnader neste år. Han har fått det som han vil, med hjelp fra Venstre. 

Nettleien burde gå til drift av nettet

Mange som i dag betaler for nettleien tror gjennomgående at det er nettselskapenes behov for å levere sikker strøm, de betaler for. Kjennskapen til at en stadig økende del av nettleien er avgifter, er underkommunisert. Elavgiften har økt omtrent tre ganger så mye som den generelle prisveksten i Norge for øvrig. Nå øker den igjen. Nettleien bør gå til finansiering av strømnettet.

Det varsles etter budsjettforliket et kommende grønt skatteskifte. Det venter vi på. Men når vi vet at strøm i Norge er nær 100 prosent fornybar er det noe forunderlig at elavgiften går opp på nettopp grønn strøm.

Tilskuddsordningen dobles i forliket i forhold til regjeringens forslag

Regjeringen foreslo i sitt statsbudsjett at tilskuddsordningen skulle ned til 10 millioner i 2016. Etter forhandlingene med Venstre og KrF er ordningen i 2016 budsjettert til 20 millioner. Dette er etter Defos oppfatning et steg i riktig retning, vel vitende om at pengene går direkte til fradrag i tarfiffen til kunder i deler av Norge der det er som dyrest og drive strømforsyning.

Defo kommer til å oppdatere saken etter hvert som vi får mulighet til å sette oss nærmere inn i budsjettet. 

23. november 2015