None
Teknologi

Bruker droner til linjeinspeksjon

av Arvid Bekjorden
20. november 2015
Bransjen flytter seg i stor fart og spennende utfordringer står i kø. Blant annet brukes droner i økende grad for å samle inn sensordata, for eksempel for å kunne oppdage avvik, linjestrekk eller vegetasjon i sanntid. Defo mener det er verdt å vurdere større bruk av FoU-midler til slike satsninger.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Droner samler sensordata

13 kompetansemiljøer innen energibransjen har gått sammen om Connected Drone, et prosjekt som skal benytte droner for automatisert og effektiv innsamling av sensordata, spesielt tilpasset overvåkning og kontroll av kraftnett.

Connected Drone er et FoU-prosjekt godkjent av Forskningsrådet. Finansieringen av prosjektet kan følgelig gjøres over nettselskapets FoU-ramme. Prosjektet, som hadde offisiell start i slutten av september i år, åpner nå for at medlemmer av Defo kan bli en del av satsningen.

Effektiviserer nettdriften

Målet med prosjektet er at Connected Drone skal hente inn sanntidsdata for å oppdage avvik på stolper, linjestrekk, vegetasjon og andre elementer tilknyttet kraftverkene. Sanntidsanalyser vil eliminere tiden fra datainnsamling til analyse, og på den måten effektivisere nettdriften. Det vil hele kontinuerlig arbeides med utvikling av funksjonalitet som nettselskapene vil kunne ta i bruk umiddelbart.

Prosjektets varighet er satt til tre år.

Partnere i prosjektet

Hafslund Nett, Ringeriks-Kraft Nett, Nettpartner, Microsoft, Robot Aviation, Telenor M2M, Teleplan Globe, NTNU AMOS, Norut Institute, Eker Design, UiO UNIK, IRIS Group.  

Vil du vite mer?

Er du interessert i å høre mer om prosjektet, og hvordan dette kan finansieres, ta kontakt med Defo.

Prosjektet ledes av IT-selskapet eSmart Systems i Halden.

Her kan du lese  mer om prosjektet.  

20. november 2015