None
Medlemmer

Energisk ny direktør i Høland og Setskog Elverk

av Arvid Bekjorden
17. november 2015
Defo var nylig på besøk hos Høland og Setskog Elverk. Der ble vi møtt av den nye direktøren, Geir Rismyhr, og ved hans side en offroadsykkel i eliteklassen.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Rismyhr sykler gjerne de 60 kilometerne hjemme fra Strømmen til kontoret på Løken.

– Det er en perfekt sykkelstrekning, forteller den nye direktøren energisk.

Mye kraft i en energisk leder

Geir Rismyhr har hatt ledende stillinger i Akershus Energi, Hafslund og selskap innenfor entreprenør- og konsulentbransjen. Styret i Høland og Setskog Elverk er svært godt fornøyd med å ansette en dyktig og erfaren leder.

Nå om dagen er Rismyhr opptatt av hva et lite kraftselskap, som elverket han nylig ble direktør for, bør gjøre dersom det innføres et selskapsmessig- og funksjonelt skille.

NoneDen nye direktøren hos Høland og Setskog Elverk, Geir Rismyhr.    Foto: Privat

Bygger gode verdier

Høland og Setskog Elverk er blant annet medeier i et bredbåndsselskap, samt salg av kraft til sluttbrukere. I begge forretningsområdene er det bygget opp gode verdier gjennom flere år. Nå stilles det spørsmål ved om det er mulig å fortsette driften med de kostnadsøkninger som overgangen til selskapsmessig- og funksjonelt skille vil innebære.

– Spesielt kraftomsetningen vil nok få store utfordringer med kostnadsøkninger som kommer fra delte databaser, elhuben, nytt aksjeselskap, konsernregnskap og større konkurranse. Er det riktig tidspunkt å selge kraftkundene på nå? spør Geir Rismyhr.

Defo er behjelpelig

Det er ikke bare Høland og Setskog Elverk som må stille seg dette spørsmålet. For de fleste mindre aktørene i bransjen vil dette innebære hodebry i tiden fremover. Defo vil være behjelpelig med å drøfte og belyse disse utfordringene for Høland og Setskog Elverk og sine andre medlemmer i tiden fremover. 

Høland og Setskog Elverk SA

  • Selvstendig elverk med over 6000 nettkunder som fordeler seg med ca. 67% husholdning og ca. 33% næring.
  • Elverket er organisert som et samvirkelag, der det er nettkundene som er eiere. Det er 22 ansatte og har for tiden 3 lærlinger.
  • De holder til på Løken i Aurskog-Høland kommune. Deres nettområde er tidligere nordre- og søndre Høland kommuner samt Setskog kommune.
  • Høland og Setskog Elverks kjernevirksomhet er nettvirksomhet og kraftomsetning. I tillegg leverer de varme og varmt tappevann, fiber/bredbånd, kartverk og øvrige tjenester relatert til deres kjernevirksomhet.
17. november 2015