None
faksimile fra strompriser.no    
Økonomi

Strømpris.no har en lang vei å gå

av Arvid Bekjorden
11. november 2015
Forbrukerrådets prisportal strømpris.no er enda ikke et godt nok verktøy for brukerne, mener flere av Defos medlemmer.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

«Strømpris.no virker ikke etter intensjonen, er ikke brukervennlig nok, og er for lett å manipulere», er noen av tilbakemeldingene vi har fått fra våre medlemmer.

Verktøyet er ikke brukervennlig nok, og det er spesielt problematisk at det er et sammensurium av alle typer kontrakter. Dette forvirrer kundene mer en de veileder.

Lett å manipulere
Den andre hovedutfordringen er rapportering og datakvalitet fra aktørene. Mange føler at det ikke er like konkurransevilkår og at strømpris.no er for lett å manipulere for de aktørene som måtte ønske dette.

Vi har selv fulgt opp tilbakemeldingene og det synes dessverre å være hold i disse.

God dialog
Defo og Forbrukerrådet har hatt en god dialog under etableringen av siden, og vi legger til grunn at dagens utfordringer på strømpris.no er forbigående. Slik Defo ser det, må siden fungere etter intensjonen dersom den skal ha en berettigelse.

Defo vil følge opp denne saken videre i samarbeid med medlemmene, Forbrukerrådet og NVE. Vi har derfor bedt om møte med Forbrukerrådet, som på sin side har respondert raskt på vår henvendelse, og stiller opp for en prat allerede denne uken.

 

11. november 2015