None
Politikk

Fremmer storkommuner næringsutvikling?

av Redaksjonen
10. november 2015
I motsetning til det regjeringsoppnevnte Vabo-utvalget, konkluderer en fersk Norut-rapport med at storkommuner ikke er en forutsetning for næringsutvikling.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det skriver abc-nyheter

De lærde strides

NoneRapporten: BRIKKER SOM MANGLER - Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse. Foto: skjermdump    

Forsknings- og innovasjonskonsernet Norut publiserte nylig en rapport om sammenhengen mellom næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse. Rapporten konkluderer med at forskning så langt ikke gir belegg for at det finnes noen direkte sammenheng med kommunestørrelse og deres evne til å fremme næringsutvikling.

"Overraskende få studier gir gode holdepunkter for å konkludere om hvilken betydning kommunestørrelse har for kommunenes arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Variasjoner mellom kommuner av samme størrelse er like store som mellom kommuner av ulike størrelse. Store kommuner bruker i litt større grad enn små kommuner kommuneplanens samfunnsdel, mens periferikommuner i større grad enn sentrumskommuner har strategisk næringsplan."

Det skriver Norut på sine hjemmesider

Konklusjonen er stikk i strid med anbefalinger som ble gitt i sluttrapporten til det regjeringsutnevnte Vabo-utvalget. 

Flere oppgaver og mer ansvar

Ekspertutvalget for kommunereformen (i ledelse av Signy Vabo) leverte en sluttrapport i januar 2014 der de varmt anbefaler kommunesammenslåing. Rapporten kommer også frem til at kommuner bør ha minimum 15.000-20.000 innbyggere for å kunne jobbe godt med næringsrettet utviklingsarbeid. 

– Ekspertutvalgets rapport viser at større kommuner kan få flere oppgaver og mer ansvar. Dette vil gi bedre velferdstjenester til innbyggerne og gjøre kommunen i stand til å ta vare på de innbyggerne som trenger det aller mest. I tillegg vil det gi kommunene bedre mulighet til å skape de lokalsamfunnene de ønsker, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan-Tore Sanner da rapporten ble lagt frem i 2014 (regjeringen.no). 

​Knut Lockert, daglig leder i Defo, skrev i 2014 en kronikk om problematikken rundt innføring av storkommuner, og følgene det kan ha for både energiverk og lokalsamfunn.

NoneJan-Tore Sanner får overlevert ekspertutvalget for kommunesammenslåing sin rapport i 2014. Her med utvalgets leder, Signy Vebo. Foto: Regjeringen.no    

Fakta om Norut:

  • Northern Reaserch Institute (Norut) 
  • Norut et et tverrfagelig nasjonalt forsknings- og innovasjonskonsern
  • "Brikker som mangler – Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse" var et bestillingsverk fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
10. november 2015