Foto: Fremskrittspartiet
Leder

Statsbudsjettet 2016 - reduserer tilskuddet nok en gang

av Knut Lockert
07. oktober 2015
Tilskuddsordningen har variert over år, fra 120 millioner levert av den forrige Regjering til 10 millioner foreslått til neste år. Dette får konsekvenser for landets nettkunder.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Den sittende Regjeringen reduserte i siste budsjett tilskuddsordningene til utjevning av overføringstariffer fra 60 millioner til 30 millioner, og nå foreslås altså en ytterligere reduksjon til 10 millioner.

Ingen overraskelse

Fra Defos side kommer ikke dette som noen overraskelse, all den stund ordningen har vært varslet avviklet av den sittende statsråd, Tord Lien. Hvor klokt en slik avvikling er, kan man lure på i og med at ordningen treffer godt i de områder der naturgitte forhold gir høyere tariffer en landsgjennomsnittet. Regjeringen har vært opptatt av forskjeller i tariffene hos kundene i Norge. 

Øker forskjellene

En betydelig reduksjon av tilskuddsordningen som foreslått av regjeringen øker forskjellene mellom landets nettkunder områdene i Norge istedenfor å redusere disse. Dette resulterer i at kundene i Norge med høyest nettariffer, må med regjeringens forslag å betale mer enn i dag. 

07. oktober 2015