None
Medlemmer

Alt på stell hos Stryn Energi

av Knut Lockert
10. oktober 2015
Stryn Energi AS har hatt besøk av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tilsynsrapporten viser at kraftkonsernet har alt under kontroll.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

”Null hull”

Besøket som fant sted i september dreide seg om det lokale el-tilsynet (DLE) ved Stryn Energi AS. Energisjef ved nettselskapet, Jan Træen forklarer at blant DLEs oppgaver er å se til at el-anlegget er i samsvar med lovverk og forskrifter, og at installasjonsbedrifter kan dokumentere at de har internkontrollsystem og kompetansen de skal ha, og driver lovlig. 

NoneJan Træen: Energisjef og ansvar for den daglige driften av Stryn Energi AS.    None

Tilsynsrapporten fra besøket vitner om at Stryn Energi gjør en svært tilfredsstillende jobb med å sikre dette. Styreleder ved Stryn Energi, Rune Myklebust sier til til  lokalavisen Fjordingen «At Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ikkje fann noko å utsetje på Stryn Energi AS avd. distribusjon, er kort og godt glimrande".

Avvik ikke uvanlig

Årlig gjennomføres to til tre tilsyn hos Stryn Energi AS, der alle fokuserer på ulike deler ved den daglige driften. Nettselskapet hadde i 2013 – to år etter ekstremværet Dagmar – besøk av Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE). Tilsynet handlet blant annet om beredskap, risikoanalyse og forebyggende tiltak. Tilsynsrapporten avdekket 11 avvik og én merknad.

Dengang leder for beredskapsseksjonen i NVE, Arthur Gjengstø, uttalte i ettertid at avvik i seg selv ikke er uvanlig, men at Stryn Energi AS var et unntakstilfelle når det gjaldt antall avvik og hva slags type avvik det var snakk om. Da fristen for retting av avvik gikk ut i februar 2014 hadde Stryn Energi AS rettet opp i alle avvik/merknader påpekt av NVE.

Satte alle kluter til

At alle avvikene ble lukket og tilsynet avsluttet innen fristen, tegner et tydelig bilde av at Stryn Energi AS gjorde en svært god jobb for å bringe alle forhold i orden. Rune Myklebust påpeker at alle nødvendige ressurser ble mobilisert etter NVE sitt besøk. – Det har vært jobbet svært godt. Stryn Energi AS er et lite selskap. Når en vet hvor mye som må passes på for å imøtekomme kravene som stilles, er det rett og slett imponerende å se hvordan de ansatte har taklet oppgaven.

– Mye handlet om å få orden i et alt for uoversiktlig system, sier Jan Træen, energisjef i Stryn Energi AS. Træen trekker frem at de største utfordringene de hadde i 2013 var at systemene var for passive og personavhengige. -Informasjonen var spredt og vanskelig å navigere i. Nå har vi samlet informasjonen og innført nye og enklere systemer som alle ansatte kan bruke.

Viktig rolle i lokalsamfunnet

Stryn Energi AS har spilt en sentral rolle i lokalsamfunnet helt siden det som var spiren til dagens kraftkonsern, Stryn kommunale Elektrisitetsverk, ble etablert i 1914. – I dag er 22 familier mer eller mindre avhengige av Stryn Energi AS som arbeidsplass, forteller Træen.  

I tillegg til lokal beredskap med hensyn til feilretting i strømnettet, driver de også med lokal kraftproduksjon, kraftomsetning og fjernvarme basert på lokal kortreist biobrensel fra skogen i Stryn. Også utbygging av fibernett til privatkunder og bedrifter lokalt, og vedlikehold av kommunale gatelys faller under Stryn Energi AS sine oppgaver.

– Stryn Energi AS er en del av Stryn Næringshage. Det innebærer blant annet at vi leier ut kontorlokaler til ti andre lokale bedrifter i administrasjonsbygget vårt, forteller Træen.

Stort overskudd

Stryn Energi AS gikk med 4 millioner overskudd i 2014. Dette er en bedring på 800.000 fra foregående år.

– Stryn Energi AS bidrar betydelig med kapital til eieren, som er Stryn kommune, avslutter Træen.  

(saken fortsetter under bildet)

Stryn Energi AS

  • Etablert som kraftkonsern 01.01.2007. Består av morselskapet Stryn Energi AS og datterselskapene Innvik Kraftverk AS og Stryn Fjernvarme AS. Alle selskapene holder til i Stryn kommune.
  • Forgjengeren Stryn kommunale Elektrisitetsverk ble skipet av Nedstryn sogn 17.02.1920. 
    23.12.1920 var første kraftstasjonen satt i drift i Markane. I 1969 ble Alda Kraftlag oppløst og slått sammen med Stryn kommunale Elektrisitetsverk. 
  • Fra 1976 overtok Stryn Energi AS forsyningsansvaret for abonnentene til Utvikl Elektrisitetsverk. 1. januar 1996 ble det kommunale forvaltningsselskapet Stryn Energiverk til aksjeselskapet Stryn Energi AS. 
  • Stryn Energi AS er 100 % eid av Stryn kommune, med kommunestyret som høyeste styringsorgan. Energisjefen har ansvaret for den daglige driften med til sammen 21 ansatte. 
10. oktober 2015