None
Nett

Ubrukelig statistikk

av Bjarne Langseth
29. januar 2015
– NVEs feil- og avbruddstatistikk er ubrukelig som grunnlag for å avsløre gode og dårlige nettselskaper. Det viser vår oversikt over avbrudd som skyldes overliggende nett, sier daglig leder Knut Lockert i Defo.

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

Lockert understreker at statistikken viser gjennomsnittlig utetid hos kunden, og ikke hvem som har skylda.

– Derfor blir det ofte feil og gi uttrykk for sin frustrasjon over strømbrudd til det lokale energiverket, når årsaken til feilen ligget et helt annet sted, sier Knut Lockert. Fire nettselskap har mellom 81 og 86 prosent langvarige avbrudd som skyldes overliggende nett. Sju selskap har mellom 90 og 99 prosent kortvarige avbrudd som skyldes overliggende nett.

– Med dette får mange nettselskap registrert både langvarige og kortvarige avbrudd som egentlig skyldes feil i overliggende nett. På grunn av dette forholdet må ikke denne statistikken brukes for å avsløre dårlige nettselskaper. Den er ikke til å stole på, sier Knut Lockert.

Stor feilprosent

Defo har sett på feilstatistikken for noen av disse for å registrere hvor stor andel dette utgjør.

Når det gjelder langvarige avbrudd har selskapene Fusa Kraftlag, Nordkyn Kraftlag, Stranda Energi og Hålogaland Kraft, alle mellom 81 og 86 prosent avbrudd som skyldes feil i overliggende nett.

For kortvarige avbrudd er situasjonen at følgende selskap har mellom 90 og 99 prosent avbrudd som skyldes overliggende nett: Klepp Energi, Nore Energi, Midt Telemark Energi, Fitjar Kraftlag, Jæren Everk, Krødsherad Everk og Flesberg Elverk

29. januar 2015