Foto: Bjarne Langseth
Økonomi

Ikke rettferdig – villeder kundene

av Bjarne Langseth
12. november 2014
Dagens strømprisoversikt fungerer ikke rettferdig verken for kunder eller aktører. Mellom 60 og 80 prosent av kundene har ikke sitt produkt på listene, og det er aktører som villeder kundene. Dette går fram av Defos høringssvar til NVE angående forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler til forbrukere. Les høringssvaret her:

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

Høring - Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler til forbrukere - Distriktenes energiforening, Defo. 

Distriktenes energiforening, Defo sender med dette vårt svar på høringen forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler. Defo er en interesseorganisasjon for 67 energiverk i Norge. 

Bakgrunnen for høringen er at Forbrukerrådet, med bistand blant annet fra NVE, skal etablere en ny strømprisportal for å bidra til mer effektiv og rettferdig konkurranse mellom kraftleverandørene.
Defo stiller seg positive til dette.

Vi har erfart at dagens strømprisoversikt hos konkurransetilsynet ikke fungerer rettferdig for hverken aktørene eller kundene. De fleste av de produktene som kundene har i dag er av forskjellige årsaker ikke representert på denne listen. Som eksempel blir det antatt at mellom 60 og 80 % av kundene ikke har sitt produkt på listene i dag. Dette undergraver verdien av listen som en vei inn i markedet for forbrukerne.

Behovet for ny strømportal ser vi også gjennom at det har vært aktører som etter vårt syn har villedet kundene gjennom mange år med sin topp 5 eller 10 garanti. Kundene har trodd at de får et produkt som sikrer de en pris blant de 5 eller 10 laveste men slik er det ikke. De har fått et produkt der det er plukket ut et utvalg av leverandører som langt fra har vært de billigste men heller blant de største. Dette er etter vårt syn å villede kundene. Det er viktig at alle slike produkter også må synliggjøres i den nye portalen.

Produktene bør navngis på en standardisert måte som alle må forholde seg til, f.eks. variabel pris og ikke standard variabel. I dag er prisene på spotkontrakter referert til et flatt månedssnitt som ingen kunder i praksis har. 

Det legges til grunn i høringen at alle produktene tillevererandørene skal inn i portalen, både gamle og nye. Aktørene får ansvar for at priser og betingelser blir oppdatert. Fra Defos side støtter vi disse tilnærmingene.

Vi mener timespriser må brukes i den nye portalen når dette kommer ved innføringen av AMS målere med timesregistrering. I perioden frem til det er montert AMS-målere hos alle, kan Statnett beregne en JIP (forbruksprofil) for de fem prisområdene. Da kan aktørene bruke denne når de beregnet sine spotprodukter i den nye portalen. Dette vil skje automatisk når Elhuben og AMS er ferdig.

Det finnes også avtaler (store avtaler) fra firmaer som norsk familieøkonomi og organisasjoner som LO og Huseierforeningen med flere. Disse avtalene må også inn i den nye portalen.

Flere firmaer hevder de har nøytrale sammenligninger av kraftpriser slike som elskling.no, og DinSide. Hvorvidt disse selskapene/portalene er å anse som nøytrale er tvilsomt, all den stund det er betaling knyttet til en plass på listene over de billigste selskapene. De nye forskriftene bør ha en tilnærming til bruk av «konkurrerende» portaler til den nye strømprisportalen.

Det er planer om at Konkurransetilsynets liste skal legges ned fra nyttår. Denne bør ikke legges ned, før strømprisportalen som nå planlegges er opp og i drift. Noe annet vil gi «ikke nøytrale aktører» . med deres portaler/kalkulatorer få fritt spillrom i flere måneder frem til den nye strømprisportalen er i drift. Vi tror dette vil gjøre det vanskeligere for den nye strømprisportalen å finne sin korrekte og viktige plass for forbrukerne.

Det er også viktig at alle gebyrer synligjøres i portalen slik at det blir en effektiv pris som fremkommer til kundene. Herunder må grønne sertifikater med i beregningen av prisen. Defo støtter at det vil komme et felt der man kan legge inn ekstra fordeler/tjenester/vilkår med sitt.

produkt men som ikke beregnes inn i prisen. Det kan være rabatt på heiskort, hotell, forsikringer, bindingstider m.m.
Etter det vi erfarer vil mye bli bygget opp etter samme modell som finansportalen der man skal svnligjøre en effektiv rente.

En bestillingsfunksjon der kundene kan trykke på en knapp der de automatisk blir linket videre inn til leverandørens produkt vil være fordelaktig både for kunder og leverandører.

Det er viktig at data som skal meldes inn/oppdateres i portalen enten skal kunne gjøres manuelt fra aktørene sin side eller via microdata som da henter alt automatisk fra aktørene og videre formidler alle data inn i portalen.

Som tidligere er Defo positive til etableringen av den nye strømprisportalen med dertil justerte forskrifter. Defo stiller seg disponible for NVE og forbrukerrådet og vil gjerne bistå med vår kompetanse dersom behov.

Med vennlig hilsen,
Distriktenes energiforening, Defo 
Knut Lockert il daglig leder 

12. november 2014