Kredinor: – Inkassovolumet øker

Dyrtid og rentehevinger har satt sitt preg på nordmenns økonomi. Det merker Kredinor. Vi har tatt en prat med administrerende direktør i inkassoselskapet, Klaus-Anders Nysteen, om statusen i bransjen.

– Vi ser at inkassovolumene er økende. Totalt sett er dessverre inkassovolumet opp 13 prosent i år opp mot samme periode i fjor. Det som er til bekymring, er at volumet er dramatisk mye høyere og går raskere opp for unge. Barnefamilier er de vi er bekymret for, der er volumet opp over 40 prosent, dessverre.

«Fra bølle til bestevenn»

– «Fra bølle til bestevenn» var fjorårets overskrift, riktignok. I år lanserer vi en tjeneste som adresserer folks økonomiske helse. Vi er veldig opptatt av at veldig mange i Norge kjenner på økonomisk stress og usikkerhet, og da har vi en tjeneste som retter seg mot arbeidsgiverne. Hvis du er ansatt et sted kan du bruke dette som et ansattgode for å få oversikt, innsikt og rådgivning hos Kredinor.