En titt inn i krystallkula med lederen av Norsk elbilforening

Christina Bu foran en elbil
Christina Bu er leder i Norsk elbilforening. Under Distriktsenergis årskonferanse skal Bu fortelle om elektrifiseringen av transportsektoren. (Foto: Norsk elbilforening)
Under Distriktsenergis årskonferanse er Christina Bu, som er leder av Norsk elbilforening, blant foredragsholderne på programmet. Hun vil benytte anledningen til å gi bransjen en statusrapport for elektrifiseringen av transportsektoren, vende blikket fremover og ikke minst møte noen av de hun har samarbeidet med gjennom årenes løp.

Elbiler blir en større og større del av trafikken, og flere skal det bli. Som representant for over 100.000 medlemmer, som er en stor andel av kundene til bransjen hun skal møte, gleder hun seg til å snakke om hvor langt vi har kommet i Norge – og utfordringene som venter. Det finnes mange positive sider ved utviklingen, og elbilenes fremtidige bidrag til å skape balanse i nettet er en av dem.

– Elbilene er en vinn-vinn-løsning fordi de kan bidra til å balansere nettet. Aller viktigst er selvsagt å sikre smart lading når kapasiteten er størst, men etter hvert kan også elbilene bli nyttige som batteribuffere for å ta unna lasttoppene ved hjelp av V2G-teknologi (vehicle to grid). Elbilforeningen har nettopp blitt med i et stort EU-prosjekt som skal se nærmere på dette. Vi er spente på om denne teknologien etter hvert også kan bli kommersiell og attraktiv, i tilfelle mener vi det bør være en oppside for forbrukerne, sier Bu.

Men selv om vi har kommet langt, og det finnes muligheter for å utnytte elbilene på en smart måte, er et fortsatt et stykke igjen å gå før vi når målene vi har satt oss. Bu forteller at tungtransporten er blant områdene som henger bak, og at det trengs drahjelp fra bransjen for å komme videre.

– Når det gjelder tungtransporten har vi ganske ambisiøse mål i Norge, men her går det altfor langsomt. Regjeringen sier at halvparten av salget av tunge lastebiler skal være nullutslipp i 2030. Det er ambisiøst, og vi er langt fra å nå det. En av utfordringene handler om at vi må bygge et dedikert ladenettverk for lastebiler. Jeg mener det haster å gå i gang med dette og at bransjen må være med på å få dette til, blant annet gjennom å sikre nettilgang for megawatt-stasjoner.

Derfor vil en viktig del av Bus statusrapport også handle om å se inn i krystallkula for å se på fremtidens muligheter.

– Nå er det under tre år til 2025. Da skal vi ha 100 % markedsandel på personbil, og det kommer vi til å nå hvis vi vil. Vi er på over 80 % så langt i år. Utfordringen er at vi med rundt 150.000 nye elbiler ut på veien årlig må jobbe raskt for å sikre at utbyggingen av ladeinfrastrukturen ikke henger etter. Lading vil bli en viktig del av det jeg skal snakke om, forteller hun.

Årskonferansen er en ypperlig arena for å ta denne samtalen med aktører som Norsk elbilforening allerede samarbeider med. Av og til med høy temperatur.

– Vi jobber tett og godt med kraft- og nettselskapene. Vi kritiserer når det er på sin plass, men vi samarbeider som regel på en god måte. Jeg tror vi kan bidra med nyttige perspektiver på vegne av elbilistene som forbrukere. Et nylig godt eksempel på godt samarbeid er arbeidet med ny nettleie som har pågått i lang tid. Vi gikk hardt ut mot forslaget som kom i fjor. Det er likevel et godt eksempel på hvordan norsk demokrati fungerer i praksis, for da forslaget ble trukket etter mye motstand satte nettselskapene, med Energi Norge i spissen, seg sammen med oss og de andre aktørene. Vi fikk snakket sammen og ble enige om noen prinsipper for hvordan nettleien bør utformes. Fra å være uenige, har vi nå samarbeidet mot en felles løsning som innspill til regjeringen, avslutter Bu.

Du møter Christina Bu torsdag 2. juni under Distriktsenergis årskonferanse.