Distriktsenergi inngår samarbeidsavtale med Fornybar Norge

Mann (Halvard Fjeldvær) med bygninger i bakgrunnen.
Distriktsenergi har allerede i dag et godt praktisk samarbeid med Energi Norge. Dette samarbeidet fortsetter vi og formaliserer med den nye foreningen Fornybar Norge.

Samarbeidet innebærer ingen endringer i foreningenes autonomi og gjennomføres med respekt for at det er forskjellig syn i enkelte saker.

Distriktsenergi stiller seg bak visjonen til Fornybar Norge om et nullutslippssamfunn og forståelsen av at dette innebærer store endringer på kort tid. I den anledning vil Distriktsenergi arbeide for en optimalisering av rammeverket på vegne av våre medlemmer, på lik linje med at Fornybar Norge vil gjøre det samme på vegne av sine medlemmer.

Øverst fra venstre: Ingebjørg Telnes Wilhelmsen (Norsk Hydrogenforum), Trygve Mellvang Tomren-Berg (Norsk Fjernvarme), Trine Kopstad Berentsen (Solenergiklyngen), Knut Lockert (Distriktsenergi) og Øystein Grundt (Småkraftforeningen). Nederst fra venstre: Åslaug Haga (Norwea – nå Fornybar Norge) Knut Kroepelien (Energi Norge – nå Fornybar Norge). Foto: Aslak Øverås.

Partene høster allerede i dag godt av hverandres kompetanse, hvilket gir grobunn for konstruktive diskusjoner og et bedre grunnlag for gode innspill i energidebatten generelt og i høringsinnspill spesielt. Partene samarbeider også rundt enkelte faglige arrangementer så som om felles regionmøter, der enigheter og uenigheter synliggjøres og diskuteres organisasjonene og medlemmene imellom. Organisasjonene vil fortsette å utvikle dette samarbeidet i forvisning om at dialog er et gode for begge parters medlemmer, også i saker der organisasjonene har et divergerende syn på hva som er den beste løsningen.

Distriktsenergi og Fornybar Norge vil samarbeide på følgende områder i tråd med avtalen og fra denne kan vi lese følgende:

«Partene Energi Norge og Distriktsenergi samarbeider i dag godt på flere områder. I forbindelse med etablering av Fornybar Norge ønsker partene gjennom denne avtalen å formalisere videre samarbeid.»

Distriktsenergi og Fornybar Norge skal derfor så langt det er hensiktsmessig samarbeide om blant annet:

  • analyser
  • utredninger
  • utarbeidelse av næringspolitiske posisjoner, herunder dele informasjon om pågående saker og posisjoner i viktige spørsmål som angår medlemmene.
  • kompetansetilbud
  • møter
  • arrangementer
  • høringsinnspill
  • Det nærmere konkrete innholdet i dette praktiske samarbeidet utvikles videre i tråd med erfaringer og ønsker.

Partenes rett til selvbestemmelse – iboende autonomi påvirkes ikke av avtalen.

Det er fra Distriktsenergis styret ingen tvil om at et samarbeid med Fornybar Norge, der man er enige i sak er en fordel for begge foreningene og deres medlemmer. I tillegg ser vi en stor fordel gjennom å kunne dele på kompetansen i viktige saker, for å berede grunnen for et best mulig resultat forteller styreleder i Distriktsenergi Halvard Fjeldvær. Han fortsetter med å understreke at samarbeidets praktiske karakter er en fordel for begge foreningenes medlemmer og at visjonen til Fornybar Norge støttes opp om av Distriktsenergi. Dette var ingen vanskelig sak å lande i styret til Distriktsenergi tatt i betraktning at foreningenes iboende autonomi ikke endres og dermed foreningenes rett til selvbestemmelse ikke påvirkes av avtalen.

Vi ønsker Fornybar Norge lykke til!