NettOpp Arkiv

NettOpp var tidligere et medlemsblad for Defo. Her finner du alle tidligere utgaver av NettOpp fra 2007-2014.

Hvor er troverdigheten, Hanssen?

Nr 20–14

I sin iver etter å forandre ved å fjerne småverkene, feilinformerte Bjarne Håkon Hanssen fra First House på Change-konferansen. Han ble korrigert av Defo uten å tro på det, men har nå måttet krype til korset og innrømme at han tok feil. – Hvor er troverdigheten, spør Defo. 

Last ned

Keep the Change!

Nr 19–14

Mange satt igjen med oppfatningen av at kraftkonferansen Change mer handlet om ordets betydning som «vekslepenger», som er det distriktene vil sitte igjen med. 
En Finnmarksdelegasjon dro mørk til sinns til Oslo for å fortelle Statnett hvor mastene skulle stå. De kom hjem til mørketid med mange lysglimt i kofferten.  

Last ned

Styrket samarbeid for selvstendighet

Nr 18–14

Trønderkraft AS går for utvidet samarbeid. Alt handler om å skaffe aksjonærene så gode løsninger at kundene i distriktene fortsatt kan nyte godt av lokale, selvstendige energiselskaper. 
Husk å melde deg på fiberseminaret 14. januar og bli oppdatert for framtida.  

Last ned

Finnmark i tynne tråder

Nr 17–14

Selv om gleden er stor i Finnmark over beslutningen om å bygge ny 420 kV-linje fra Balsfjord til Skaidi, vil både beredskap og vindkraftutbygging fortsatt henge i tynne tråder.  Dersom selskapsmessig og funksjonelt skille hadde vært innført for 10 år siden, ville det ikke vært mulig å gjennomføre samfunnsmessige løft slik det nå er gjort, blant annet i Finnmark.  

Last ned

Skille vil koste minst tre milliarder

Nr 16–14

Innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille for alle er estimert til en kostnad på 3–4 milliarder kroner. Dette er et grovt anslag fra Defos side basert på beregninger Defo har utført med bakgrunn i EC Groups konsekvensrapport for Nord-Salten Kraft AS. 

Last ned

Byråkratisering og usikkerhet

Nr 15–14

Selskapsmessig og funksjonelt skille, slik Reitenutvalget foreslår, fører til byråkratisering av bedriften og økning av selskapenes og kundenes kostnader. Defo mener også at ved å øke kostnadsnormen til 70 prosent, økes usikkerheten for nettselskapene. Kommentar til Reitenrapporten og flere andre høringssvar er nå levert. 

Last ned

Fag, fjord og fjell

Nr 14–14

Defos årsmøte med fagdag 2015 blir avholdt 26.–28. mai med faglig tyngde blant fjord og fjell på Hotel Alexandra i Loen. Hold av datoene og begynn å gled deg!
Defo deltar i arbeidet med å utarbeide en ny strømprisportal. Formålet er å skape like og rettferdige konkurransevilkår som skal komme forbrukerne og aktørene til gode.  

Last ned

Påstanden må dokumenteres

Nr 13–14

Påstanden i Reitenutvalgets rapport om at selskapsmessig og funksjonelt skille for alle må til for å skape omstrukturering som vil være bra for samfunnet og for kundene, må dokumenteres, sier daglig leder Knut Lockert i Defo. Suldal Elverk KF er nytt medlem i Defo. 

Last ned

Økt kvalitet, effektivitet og sikkerhet

Nr 12–14

Etter at Defo (FSN) i 2008 rettet søkelyset på den irriterende tilsynskøen som nettselskapene ble utsatt for, ble det tatt grep. I dag konkluderer Tinn Energi med at tilsynsform og samordning bidrar til økt kvalitet, effektivitet og sikkerhet. Defo vil også la seg høre i høst gjennom hele seks viktige høringer. 

Last ned

– Og takk for det!

Nr 11–14

Eivind Reiten takket for Defos innspill til ekspertutvalget. Per Sanderud takket for at vi er verdensmestre i leveringspålitelighet. Kåre Fostervold takket for dugnadsånden i bransjen. Og Auke Lont takket for at innkommet fakturabeløp er større enn kontonummeret. Det var mye å takke for på Defos årsmøte med fagdag på Gålå. 

Last ned

– Fjern uryddigheter i bransjen!

Nr 10-14

Gudbrandsdal Energi AS mener det er så mye uryddigheter i bransjen at det er riktig av NVE å pålegge kraftleverandørene å sende ut informasjonsskriv. Lederen av kraftomsetningsutvalget mener at kundene kan ha problemer med å forstå informasjonen, og at skriver virker unødvendig. 

Last ned

Finner løsning – men til hvilken nytte?

Nr 09-14

– Vi finner organisatoriske løsninger på krav om selskapsmessig og funksjonelt skille, men til hvilken nytte, spør leder av Defos strukturutvalg. Økning av kostnadsnormens andel vil øke incentivet til å redusere kostnader i nettet, sier faglig leder i nettreguleringsutvalget. 

Last ned

Et nett til samfunnets nytte

Nr Ekstra mai-2014

Reiten-utvalget presiserer viktigheten av at nettet er organisert slik at investeringene gir størst mulig samfunnsøkonomisk nytte. Defo er fornøyd med at Reiten-utvalget har fokus på oppgavene og utfordringene nettselskapene står overfor og ikke antall selskaper. 

Last ned

Skogryddingserfaring til NVE

Nr 08-14

Defo-medlemmene Hemne Kraftlag og Bindal Kraftlag har viktige erfaringer å bidra med til NVEs arbeidsgruppe for å sikre optimal skogrydding rundt kraftlinjer. 
Årsmeldinger for 2013 er klar, og det er rekorddeltagelse til Defos årsmøte med fagdag i Peer Gynts rike, Gålå.  

Last ned

Et fleksibelt alternativ

Nr 07–14

– Dersom det skulle bli nødvendig, kan arbeidsgiverforeningen Spekter være et godt og fleksibelt alternativ til Defo-medlemmenes arbeidsgivertilknytning, sier Defos styreleder Eilif Amundsen til NettOpp. Men han håper at KS Bedrift lykkes med å finne en tilfredsstillende løsning. 

Last ned

Avgiftsøkning rammer Distrikts-Norge

Nr 6-14

Full arbeidsgiveravgift for hele energibransjen fra 1. juli vil ramme Defo-medlemmer sterkt. Spesielt Nord-Norge vil bli hardt rammet. Defo vil følge opp saken. 
Kundene bør få tilgang til egne data i Elhuben via websiden til sin kraftleverandør.  

Last ned

Statsråden kommer til Gålå

Nr 05-14

Olje- og energiminister Tord Lien kommer til Defos årsmøte med fagdag og vil holde sitt innlegg tirsdag 27. mai. Med dette har Defo toppet laget, og det er ingen grunn til å vente med å melde seg på. Defo har sendt sine innspill til OED i forbindelse med storingsmeldingen om energipolitikk som skal være ferdig i 2015. NVE arbeider nå med muligheten for å innføre effekttariffer for netteierne ved overgang til AMS. 

Last ned

Evind Reiten til Defos årsmøte

Nr 04-14

Evind Reiten kommer til Defos årsmøte med fagdag i Peer Gynts rike, Gålå etter at han har lagt fram sin rapport til OED innen 30. april. Meld deg på! 
NettOpp skriver ellers om at konkurransen i kraftomsetningen ikke må reguleres i hjel, om DLE-ansatte som ikke må bort fra everkene, om Roadmap for Elhub og om Nettalliansen AS som viser muskler.  

Last ned

Skogrydding mot ekstremvær

Nr 03–14

Det er mer ekstremvær i vente og trepåfall er den klart største årsaken til feil i nettet. Rauma Energi AS møter ekstremværet med samarbeid for å få bredere linjegater.
Politisk redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle kommer til Defos årsmøte med fagdag på Gålå. Det må du ikke gå glipp av – så meld deg på!

Last ned

Speiler seg i glansen av fiber

Nr 02–14

Et strålende fibernett som knytter Rjukan sammen med den store verden har kanskje bragt større lyspunkter for lokalsamfunnet enn et speil i fjellsida.
Strømbrudd etter katastrofebrannen i Lærdalsøyri ble en utfordring for Lærdal Energi AS, men de fikk ros fra NVEs beredskapsleder.
Vær beredt og meld deg på Defos fagdag om beredskap 26. mars.  

Last ned

– Tegn ikke kartet før terrenget er kjent!

Nr 01–14

I en kommentar til Defos hørsingssvar til OED angående tredje energimarkedspakke sier daglig leder Knut Lockert at vi ikke må tegne kartet før terrenget er kjent. For å møte framtidens utfordringer må vi ikke låse utviklingen. 
Nå er det klart for påmelding til Defos årsmøte med fagdag i Peer Gynts rike, Gålå 26.–28. mai – så meld deg på.

Last ned

De små ble store

Nr 20–2013

De små sparebankene i Norge var ikke store nok. Derfor startet de sitt eget samarbeid. Nå har de suksess som Eika-gruppen. Bakgrunnen er ikke ulik den situasjonen Defos medlemmer nå befinner seg i.
Styreleder Eilif Amundsen ønsker god jul og et riktig godt og arbeidsomt nytt år til Defos medlemmer og samarbeidspartnere. 

Last ned

Kan ikke leve med berg-og-dal-bane

Nr 19–2013

Når inntektsrammen svinger fra år til år som en berg-og-dal-bane, blir nettreguleringen en uforutsigbarhet vi ikke kan leve med. En endring må komme. Det mener både Defo og NVE. 

Last ned

En struktur til kundens beste

Nr 18–13

Defo mener det er viktig å diskutere hvordan vi kan få en best mulig nettorganisering til det beste for kundene før man ser på virkemidlene. – Med fagbladet Energis artikkel om R 12-gruppen har argumentene kommet ut fra bakrommet og den offentlige debatten kan starte, sier daglig leder Knut Lockert i Defo. 

Last ned

Til alle verdensborgere av gemytt!

Nr 17–13

Er du som Peer Gynt, en verdensborger av gemytt? Eller bare opptatt av gode fjellopplevelser kombinert med faglig påfyll fra høyeste nivå? Uansett, det er i Peer Gynts rike på Gålå du må være 26.–28. mai 2014. Mens du venter kan du tenke gode banktanker om ny struktur i kraftbransjen. 

Last ned

Lokale everk bygger Distrikts-Norge

Nr 16–13

Distriktsenergiverkenes bredbåndsatsing er i stor grad motivert ut fra samfunnsnytte. Kun markedsøkonomiske muligheter er ikke noe motiv.
En tilfeldig orkan eller en uheldig regulering kan før til konkurs for et nettselskap dersom minimumsavkastningen fjernes helt.  

Last ned

Defo vil la seg høre

Nr 15–13

Defo går en hektisk høst i møte med behandling av høringer til viktige endringsforslag som angår våre medlemmer. – Defo vil la seg høre.
Defo er også bekymret over at sentrale spørsmål ennå ikke er løst samtidig som det jobbes for fullt mot en leverandørsentrisk modell. Svar etterlyses fra NVE.  

Last ned

Lokal løsning da NVE sviktet

Nr 14–13

NVEs manglende fleksibilitet var i ferd med å stoppe viktig nettutbygging. Da fant hardingene en lokal løsning slik at fornybar energi kunne komme ut på nettet.
Defo møter Reiten-utvalget, sonderer om struktur og deltar i hub-prosjekt.  

Last ned

En erfaren kraft

Nr 13–13

Arvid Bekjorden er ansatt i Defos administrasjon. Hans brede bransjeerfaring fra smått og stort, og fra inn- og utland, gjør ham godt egnet til å serve medlemmenes behov i god Defo-ånd. 

Last ned

Ny regjering? – små endringer

Nr 12–2013

Et regjeringsskifte til høsten vil neppe føre til de store endringer for nettselskapene, sier Knut Lockert. KS Bedrift-direktøen sier at en løsning for pensjonsordningen må komme. Sommeren kom med gladnyheter både i Alta og i Vesterålen. 

Last ned

– Ønsker et klart og tydelig talerør

Nr 11–13

Defo har fått nok et nytt medlem. Stange Energi AS ønsker et klart og tydelig talerør og vil være i et fellesskap som ivaretar deres interesser. Defos årsmøte med fagdag i Honningsvåg og Nordkapp ble en samling om muligheter på toppen av Norge. Medlemsundersøkelsen gir full støtte til organisasjonens arbeid for energiselskapenes betydning som drivkraft i lokalsamfunnet. God sommer!

Last ned

– Slik gjør vi det!

Nr 10–2013

Hvordan er det mulig å opprettholde en tilfredsstillende strømforsyning til en spredt befolkning i et av Norges mest værharde områder på 71 grader nord? 
– Slik gjør vi det, sier Oddbjørn Samuelsen i Repvåg Kraftlag i Honningsvåg.

Last ned

Alt klart til Nordkapp-opplevelser

Nr 09–13

Alt er klart for Defos store Nordkapp-opplevelser i perioden 3.–5. juni. Programmet er av ypperste klasse, og påmeldingen er rekordstor med over 200 deltagere. 
Defo støtter Statnetts hovedprinsipp om at alle kundegrupper må bidra i spleiselaget for å finansiere nødvendige investeringer av neste generasjons sentralnett. 

Last ned

Best med desentralisert

Nr 08–2013

Beredskap og leveringssikkerhet er best i en desentralisert struktur, mener leder av Defos strukturutvalg, Andres Sætre. Statnett bør være varsom med å ytterligere forsterke effekten av noe som ikke fungerer etter intensjonene. Arbeidet med å sikre intensjonene i overgangen til fellesfakturering er en viktig balansegang. 

Last ned

På linje med Defo

Nr 07–2013

Notodden Energi Nett AS er nytt medlem i Defo. Adm. direktør Olav Forberg ser at Defo er helt på linje med selskapets syn på lokalt eierskap, og at de tale de mindre og mellomstore energibedriftenes sak. Defo har fått fire nye medlemmer i 2013, og har nå 67 medlemsbedrifter totalt. 

Last ned

Konklusjon uten dekning

Nr nr 6–2013

– Pareto har ikke dekning for å konkludere med at de minste selskapene i gjennomsnitt har hyppigere og lengre avbrudd enn de store. Det er ikke det som måles, sier daglig leder Knut Lockert i Defo. 

Last ned

Borgerlig signal om nettframtid

Nr 5–2013

Et borgerlig flertall i energi- og miljøkomiteen har gitt signaler om energisaker som en eventuell ny borgerlig regjering vil gripe fatt i. Det bekrefter komiteens fungerende leder, Siri A. Meling overfor NettOpp. Defo og KS Bedrift Energi er i positiv dialog med NVE om fellesfakturering. 

Last ned

Stol på nettselskapets vurdering!

I Defo og KS Bedrift Energis innspill til NVE på OEDs brev om AMS-utsettelse, vil det blant annet bli presisert at de må stole mer på nettselskapets egne vurderinger. Statnett og Defo tar nå opp igjen drøftingene om prisstrategi for perioden 2014–2018, og glem ikke å melde deg på til Defos årsmøte med fagdag i Honningsvåg og Nordkapp. 

Last ned

Holdes bransjen for narr?

OED har skapt usikkerhet om AMS-ordningen og bråstoppet arbeidet med regionalnettsordningen. Holdes bransjen for narr, spør daglig leder Knut Lockert i Defo. Han mener også at årets nettanalyse fra Pareto faktamessig er villedende og på grensen til det useriøse. Det er ingen grunn til å generalisere om selskapers størrelse og effektivitet på bakgrunn av 11 selskaper som er undersøkt i en NVE-rapport. Derimot er det gode grunner til å melde seg på til Defos årsmøte med fagdag i Honningsvåg og Nordkapp.   

Last ned

Vil ha svar på viktige spørsmål

En rekke spørsmål står ubesvart om en eventuell innføring av leverandørsentrisk modell. Nå går Defo og KS Bedrift Energi konstruktivt og offensivt til verks for å få svar fra NVE på de viktige spørsmålene. Og Stoltenberg kommer til Defos årsmøte med fagdag i Honningsvåg – da bør du også komme. 

Last ned

Defo balanserte på Pareto

Knut Lockerts foredrag på Paretokonferansen var med på å skape balanse i en ofte ensidig strukturdebatt. – Alle hensyn må på bordet før et eventuelt fusjonsvedtak, var Lockerts hovedbudskap. Nå må du melde deg på til Nordkappopplevelser, og merk deg at Defo har flyttet til Bjørvika. 

Last ned

Ekstrautgave – tre nye medlemmer

Året 2013 startet svært godt for Distriktenes energiforening, Defo, med tre nye medlemmer fra nyttår. I denne spesielle nyttårsutgaven av NettOpp presenterer vi disse tre nye medlemmene og ønsker de velkommen til vår organisasjon. 

Last ned

– Nå kan jobben gjøres!

– Pengene har kommet på bordet, nå kan jobben gjøres, sier daglig leder Knut Lockert i Defo om inntektsrammen for 2013. Selv om det både er vinnere og tapere, har bransjen langt på vei fått det de har bedt om. Defo har også fått gjennomslag for den viktigste innsigelsen i høringen om beredskapsforskriften. God jul i by og bygd!

Last ned

Økt nettleie og verditap

Høyresidens fusjonskåthet for å sikre kundene lavere nettleie, kan tvert imot føre til dyrere strøm for kundene. Fusjoner og oppkjøp fører også ofte til verditap for kjøperen. I kundetilfredshetsundersøkelsen finner du Defo-medlemmer på topp, og det er økende interesse for NettOpp. 

Last ned

Høyresiden med populistisk slagside

Høyre, FrP og Venstre har tllkjennegitt en populistisk slagside når de krever færre nettselskaper for å få billigere nettleie. Prisen kan bli farlig høy både for forsyningssikkerheten og for eiernes rett til styring av egne selskaper. Det er også «fint og hyggelig» at strømmen kommer fram. 

Last ned

– Finner meningsfeller

Defos nyeste medlem, Hurum Energiverk AS, finner meningsfeller og føler seg hjemme i Defo. Toppen av opplevelser kan du være med på 4.–6. juni neste år når Defo arrangerer årsmøte med fagdag i Honningsvåg og Nordkapp. Arrangementet vil ha et faglig høyt nivå, i tillegg kan vi love naturopplevelser av ypperste klasse. Hold av datoene!

Last ned

Er dette nødvendig, NVE?

Dette spørsmålet stilles med henvisning til en rekke oppslag i NettOpp med kritikk mot forslag fra NVE. Men Defo har en god dialog med NVE og tror på bedring. Ellers inneholder NettOpps konferanseutgave en oppsummering av Dagmar-saken, og om Defos vekst og framtidsmuligheter. 

Last ned

Et kvelende byråkratisk regelverk

NVE legger opp til et kvelende byråkratisk regelverk med sitt forslag til revidering av beredskapsforskriften. Hele høringen fremstår løsrevet fra økonomiske vurderinger og det er ikke spor av verken behovs- eller konsekvensanalyser. Defo finner det også uhensiktsmessig at det skal stilles strengere krav til nettet i Norge enn i Europa for øvrig. 

Last ned

Vesentlig feil i dataunderlaget

Nr 14–12

Det er vesentlige feil i dataunderlaget for de beregningene som NVE har lagt ut, sier leder i nettreguleringsutvalget, Arne Nybråten. Det er imidlertid positivt at endringene i modellen vil gi bedre insentiver til investeringer i nettet. Defo mener at USLA er unødvendig, men nå har NVE sendt ut sin «veileder i unødvendigheter».

Last ned

Krevende kapitaltilgang

Konsekvensene av nytt europeisk regelverk vil også gi Defos medlemsselskaper store utfordringer når framtidige investeringer skal finansieres. Defo er lys levende som organisasjon, og aktivitetene er større enn noen gang. Nå mobiliseres nye og eksisterende utvalg, og hele medlemsmassens brede kompetanse. 

Last ned

Krav og tillit i Trøgstad

Defo fikk et nytt medlem i sommer. Trøgstad Elverk AS i Østfold opplever både krav fra eiere og tillit fra lokalbefolkningen. Regjeringen la i juni fram en stortingsmelding om samfunnssikkerhet, og ny beredskapsforskrift er på høring. God beredskap krever penger og nærhet, sier Defo. Også derfor må de lokale energiverkene bevares. 

Last ned

God sommer på rett kurs

Nr God sommer på rett kurs

Defo er på rett kurs med vind i seilene. Vi avslutter nå et begivenhetsrikt halvår, men er klar for å ta nye tak innenfor beredskapsarbeid og andre utfordringer. Blant annet flere viktige høringer. 

Last ned

Mer nett – rett og slett

Nr 10–2012

– Utviklingen bekrefter at mer nett er rett, sa konsernsjef Auke Lont i Statnett. Defos årsmøte med fagdag i Hardanger viste at også Defos utvikling er rett – rett og slett. 

Last ned

Tar ansvar for distriktene

Nr 9-2012

Å ta samfunnsansvar er like viktig for distriktsenergiverkene som å tjene mye penger for eierne, skriver NettOpp i utgave nr 9. Defo mener også at NVE overreagerer og mangler skjønn i sin bruk av tvangsmulkt. Sjekk www.defo.no, og du vil se at Defo er blitt nettere på nett.

Last ned

Nytt Defo-medlem fra Telemark

Nr 8-2012

Midt-Telemark Energi AS er nytt medlem i Defo. Også Defos nyeste medlem er et kraftsenter i lokalsamfunnet. NVE har gitt Statnett konsesjon til å bygge ny 420 kV kraftledning fra Ofoten til Hammerfest. Det er et prosjekt Defos nordområdeutvalg har jobbet hardt og intenst for lenge.

Last ned

Enig om mål – uenig om virkemidler

Nr 7-2012

Det er bare én vei å gå: mer nett. Så langt er Defo enig med Nettmeldingen. Virkemidlene er det uenighet om, og det har energi- og miljøkomiteen fått klar beskjed om. Suldal Elverk har fått tvangsmulkt som følge av Statnetts problemer, og etter Defos mening er det en rigid praksis fra NVE når det gjelder bruk av tvangsmulkt knyttet til innlevering av måleverdier. Husk å svare på Themas spørsmål!

Last ned

– Det handler om vår eksistens

Nr 6-2012

Defo har igjen fått et nytt medlem. Denne gangen er det Røros E-verk som har sett nødvendigheten av å være tilsluttet Distriktenes energiforening når strukturdebatten tar løs for fullt. Defo synes det er smart å få alle fakta på bordet i strukturdebatten – og i nordvest samarbeides det smart. God påske!

Last ned

Veldig positivt for Kragerø Energi

Nr 5-2012

Kragerø Energi ser veldig positivt på framtida som nytt medlem i Defo med de utfordringer som nå står for døren. Defo mener at USLA er unødvendig og fordyrende for norske energiverk, og Knut Lockert advarer mot å bruke Paretos rapport som utgangspunkt i strukturdebatten – og husk å melde deg på til Hardanger.

Last ned

Flaks og uflaks med "Dagmar"

Nr 4-2012

De selskapene som ble truffet av «Dagmar» hadde uflaks og får redusert sin inntekt. De selskapene som slapp unna hadde flaksen på sin side og får økt sin inntekt. En regulering basert på tilfeldighetsprinsippet. Bransjen samles om unntakskrav, og har god dialog med NVE.

Last ned

Se på helheten – ikke vær ensidig!

Nr 3-2012

Nettstrukturen i dag er ikke optimal, men det må legges vekt på helheten – ikke ensidigheten. Kostnader og utfordringer blir ikke borte med et trylleslag ved færre og større selskaper. Eierskap endrer jo ikke på geografi, vær og vind. Ellers kan NettOpp fortelle at det vil ta tid å behandle søknader om unntak fra KILE-bestemmelsene etter «Dagmar» - og husk påmelding til årsmøtet med fagdag.

Last ned

NettOpp nr 2–2012

Risikoen som er synliggjort etter hendelser som «Dagmar» kan gjøre det vesentlig mindre interessant å gå inn i denne sektoren med ny kapital. Ville du investert i en slik risiko? Nettalliansen AS er ett av mange eksempler på at distriktsenergiverk kan vise muskler når det kreves. De kan ivareta både nærhet og styrke. 

Last ned

NettOpp nr 1–2012

Det er ingen likestilling når livsviktig infrastruktur blir ødelagt av orkaner. Mens veg og jernbane får ekstrabevilgninger, straffes nettselskapene økonomisk. NVE kan gi dispensasjon fra regelverket, men terskelen er høy. Det er ikke gitt noen dispensasjon de 10 årene KILE-ordningen har eksistert. 

Last ned

NettOpp nr. 20–2011

God jul og gratulerer med dagen. Det er nemlig i dag, 12. desember, at Defo er 10 år. Jubileumsåret er over,men nye utfordringer står for døren. En av de største utfordringene vi møter er strukturdebatten. Defo tar utfordringen og oppretter et eget strukturutvalg. Dagens struktur er ikke optimal, men Defo vil være med å legge premissen for framtidens struktur. 

Last ned

NettOpp nr. 19–2011

Defo-medlemmer som er ilagt overtredelsesgebyr mener at NVE har fattet vedtak på tvilsomt grunnlag. Defo vil ta denne bransjeutfordringen opp i full bredde på en fagdag. Det er store utfordringer med nettutviklingsplanen. Defo er bekymret for ressurskrevende konsesjonsbehandling og økte kostnader for kundene. Knut Lockert ber Ola Borten Moe gi oss en nett julegave. 

Last ned

NettOpp nr. 18–2011

Defo og KS Bedrift Energi har samlet sin ekspertise på nettregulering for å bli enda bedre. Med best mulig kompetanse skal NVEs arbeid kontrolleres og medlemmenes interesser styrkes. NettOpp presenterer også to nytilsatte ledere i Defos medlemsbedrifter. De er klare for en spennende og krevende framtid. 

Last ned

NettOpp nr 17–2011

Trollfjord Kraft «straffes» etter regelverket med fire millioner kroner i KILE-kostnader for å møte framtidas krav til nettkapasitet og god leveringspålitelighet. På AMS-seminaret ble det sterkt framhevet at Norges største IKT-prosjekt krever samarbeid. Den utfordringen tar bransjen. 

Last ned

NettOpp nr. 16–2011

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har presentert sine syn på flere viktige energisaker. Defo er godt fornøyd med statsrådens signaler, men stiller spørsmål om han ikke bør se nærmere på hvordan framtida skal betales. Konsernsjef Auke Lont i Statnett innrømmer at planene må justeres, og noe skyves ut i tid. Defo mener også at «alt er ikke like viktig hele tiden» med tilsyn. 

Last ned

NettOpp nr. 15–2011

Bli med til Hardanger for å få inspirasjon. Tirsdag 29. mai til torsdag 31. mai 2012 går Defos tradisjonelle årsmøte med fagdag av stabelen i kjent stil – denne gangen på Hotel Ullensvang i Hardanger. Hold av datoene!

Last ned

NettOpp nr. 14–2011

Små nettselskap straffes for godt vedlikehold, og kundene får redusert strømkvalitet. Defo ønsker også mer bruk av skjønn i nettreguleringen. At nettkundene skal forholde seg til kraftomsetter når det gjelder nettleie og leveringskvalitet, er en dårlig idé. 

Last ned

NettOpp nr. 13–2011

I Eldirektiv III kommer EU med mange regler som skal styre regulators oppgaver. – Vi må sikre regulator og systemansvarlig tilstrekkelig uavhengighet, mener Defo. Hva nå med AMS, spør Defo, og arrangerer et praktisk seminar 25. oktober med råd og veiledning for det videre arbeid. 

Last ned

NettOpp nr. 12–2011

Det ble da ikke så galt, mener Roar Eriksen om NVEs nylig vedtatte bestemmelse om AMS. Lederen i Defo / KS Bedrift Energis AMS-utvalg er ikke helt fornøyd, men forskriften er til å leve med. Forholdet til OED kommenteres i lys av terroren 22. juli, og vi håper at bomber og kuler ikke har ødelagt den nødvendige og viktige åpenheten i samfunnet vårt. 

Last ned

NettOpp nr. 11–2011

Nordområdesamarbeidet var et helt nødvendig tiltak. Det er det ingen tvil om etter at det ble klart at forsyningssikkerheten i Nord-Norge er enda dårligere enn tidligere utredet. Detos årsmøte med fagdag er fastsatt til 29.–31. mai 2012 på Hotel Ullensvang i vakre Hardanger. Sett av datoene. NettOpp ønsker alle sine lesere en riktig god sommer. 

Last ned

NettOpp nr. 10–2011

Er det store gode fordi de er store, eller er det fordi de har det for lettvint? Flere sentrale spørsmål ble luftet under Defos årsmøte med fagdag i Geiranger. Det ble et jublende jubileum med gode opplevelser og et æresmedlem. 

Last ned

NettOpp nr. 9–2011

Defo feirer 10-årsjubileum i år, og det markeres på årsmøtet med fagdag i Geiranger 24.–26. mai. Det er i den anledning laget en jubileumsfilm for Defo. Regissøren, Yossi Somer, presenteres i NettOpp. Han har gjennom dette arbeidet fått et godt camerablikk på distriktsnorge. Også Defo/KS Bedrift Energis høringssvar om AMS presenteres. Det ønskes en løsning for kundene. 

Last ned

NettOpp nr. 8–2011

Meningsløs detaljregulering, kaller daglig leder Knut Lockert det diktatet som er kommer fra NVE i forbindelse med oppstart og påminning om leveringsplikt. NVE må stole på at nettselskapene har kompetanse til å utføre sine oppgaver. I NettOpp nr. 8 stilles også spørsmålet om nettkunder som ikke har lidd noe tap, skal ha kompensasjon ved strømstans. NVE vurderer en endring av forskriftene. 

Last ned

NettOpp nr. 7–2011

Det er svært stor påmelding til Defos årsmøte med fagdag i Geiranger 24.–26. mai. Daglig leder Knut Lockert kommenterer den nye olje- og energiministerens utsagn om «å bygge kraftlinjer er å bygge landet». – Da må nettselskapene få rammebetingelser som trekker i retning av nye investeringer, sier Lockert. 

Last ned

NettOpp nr. 6 – 2011

Må det bygges fiber til de tusen hjem for å oppfylle NVEs krav i AMS-høringen? Det arbeides nå med høringssvar, og medlemmene anmodes om å komme med innspill. Utjevningstilskuddet for nettleie bør bli permanent, mener Defo - og nå er det siste frist for å melde seg på til tiårets største Defo-begivenhet i Geiranger 24. - 26. mai. 

Last ned

NettOpp nr. 5–2011

– Den nylig vedtatte kompetanseforskriften er ikke noe annet enn en politisk innblanding i hvordan selskapene skal løse sine oppgaver. Det var ikke dette vi trengte, sier daglig leder Knut Lockert. Men nå er forskriften her, og vi må fokusere på hva den betyr for verkene. Knut Lockert tar også opp forhold i Defo som handler om sprikende oppfatninger. 

Last ned

NettOpp nr. 4 – 2011

En alvorlig beredskapssituasjon etter for eksempel en orkan, kan få så store konsekvenser for nettselskaper at det i verste fall kan føre til konkurs. Defo gjør OED oppmerksom på dette forholdet. OEDs ferske vedtak om Hardanger bør også gjelde Ørskog – Fardal, mener brukerrådets leder Knut Lockert. Brukerrrådet er også bekymret over departementets pålegg i strid med gjeldende kabelpolicy. 

Last ned

NettOpp nr. 3 – 2011

Defo har fått et nytt medlem. Sykkylven Energi er en samfunnsbygger og en grunnmur i lokalsamfunnet, og som derfor passer godt inn i Distriktenes energiforening. Defo og KS Bedrift Energi uttrykker skepsis til forslag om innføring av nodeprising, men stiller seg ikke helt avvisende. 

Last ned

NettOpp nr. 2 – 2011

03.02.2011

Etter Hardangerutvalgenes imponerende jobb står det i virkelighetens verden bare ett alternativ igjen: Den konsesjonsgitte. – Nå har vi ingen tid å miste, sier daglig leder Knut Lockert i Defo. Ellers presenterer NettOpp korte sammendrag av flere uttalelser som Defo nylig har avgitt. 

Last ned

NettOpp Nr 1 – 2011

I årets første utgave av NettOpp framhever vi at Defo ønsker å bidra til at en større grad av inntektene fra kraftselskapene kommer lokalsamfunnet til gode. Flere nettselskaper har sendt klager til NVE på varsel om inntektsramme for 2011 – og statsråden får et åpent brev om AMS-framdriften. 

Last ned

NettOpp nr 20 – 2010

Det lokale energiselskapet, Defo-medlem Tinn Energi er initiativtager til et nytt energi-eventyr på Rjukan – 100 år etter Sam. Eyde. Strøm, vann, fjell og bredbåndsnett er grunnlaget. NVE kritiseres for varsel om neste års inntektsrammer. Det er ikke tatt hensyn til argumenter fra Defo og fra rapporten til OED, og vedtaket kommer så seint at det ofte fører til en helt unødvendig ekstrarunde for budsjett og planer. 

Last ned

NettOpp nr. 19 – 2010

I denne utgaven viser NettOpp til et Defo-medlem som har god økonomi, godt omdømme, gode eiere og en størrelse så det holder. Nærhet til kunder og lokalsamfunn er den største styrken for Ymber AS. Det vises ellers til en tingrettdom som slår fast at rydderett er helt sentralt i nettdriften. Daglig leder i Defo Knut Lockert uttrykker bekymring for treg nettutbygging.

Last ned

NettOpp nr. 18 – 2010

Rapporten til OED om «Den økonomiske reguleringen av strømnettet» samsvarer på mange måter med Defos syn og den argumentasjon vi har hatt overfor NVE. Defo stiller spørsmål i sitt høringssvar om ikke ny veileder i beredskapsforskriften er i overkant strenge. Statnetts prisstrategi er også drøftet av nettariffutvalget.

Last ned

NettOpp nr. 17 – 2010

– Norges største industrielle svakhet i nord er energiforsyningen i Finnmark, ble det uttalt på Statnetts høstkonferanse. – Nå må utbyggingen komme i gang før det får alvorlige konsekvenser for bosetningen i nord, sier leder av Defos nordområdeutvalg. Av andre saker kan nevnes at daglig leder i Defo Knut Lockert mener at nettregulering er vanskelig, men mulig – og fornybart må fram.

Last ned

NettOpp nr. 16 – 2010

Defo-medlemmer er kritisk til NVEs språkbruk i en pressemelding med varsel om overtredelsesgebyr. Påstander om at det er gitt uriktige opplysninger tilbakevises, og det hevdes at slike formuleringer fra NVEs side går på omdømmet løs. NettOpp kan også konstatere at «Nett i nord»-avtalen med Statnett følges opp.

Last ned

NettOpp nr. 15 – 2010

I denne utgaven av NettOpp presenteres Defos årsmøte med fagdag 24.–26. mai 2011. Det blir et faglig og feiende flott arrangement i Geiranger, som regnes for å væe blant de vakreste landskapene i verden. Faglig sett vil det fokuseres på bransjens samfunnsrolle og dagsaktuelle saker fra NVE og Statnett. Det er også satt av tid til en majestetisk tur opp til Skageflå – og Arne Hjeltnes blir en av «gutta på tur».

Last ned

NettOpp nr. 14 – 2010

Bransjen er i ferd med å kveles av myndighetenes tilsynskøer som ikke kan samordnes, mener Defo. NVE svarer med å henvise til nødvendigheten av tilsyn og at det heller blir flere enn færre tilsyn i framtida. Både Defo, NVE og DSB arbeider for at Overlappingsprosjektet skal gi positive effekter. Ellers skriver NettOpp at Defo ble hørt på høring, at Defo er uenig med Statnett - og så møtes vi på ENERGI 2010.

Last ned

NettOpp nr. 13–2010

I den første utgaven av NettOpp etter sommerferien presenterer vi daglig leder Knut Lockert i Defo som den nye lederen av Statnetts brukerråd. I Defo er aktiviteten skrudd opp etter ferien, og flere utvalg er i arbeid. Vi viser også til at flere Defo-medlemmer ikke kjenner seg igjen i TNS Gallups konklusjon om at tilliten til nettselskapene er bekymringsfull lav.

Last ned

NettOpp nr. 12 – 2010

Denne utgaven av NettOpp er viet Defos vellykkede årsmøte med fagdag på Stokmarknes. «Sammen for lokalsamfunnet» var en strategi som ble poengtert fra flere hold. Det ble også framholdt at Defo må være talsmenn for realpolitikken – glem symbolpolitikken. På Defos årsmøte ble Arvid Bekjorden fra Strand Energiverk valgt som nytt styremedlem etter Terje Enes.

Last ned

NettOpp nr 11 2010

Defo har inngått en samarbeidsavtale med Statnett i forbindelse med utbygging av nett i Nord-Norge. Formålet er å skape et godt grunnlag for å gjennomføre aktuelle prosjekter. Avtalen karakteriseres som et gjennombrudd for Defos nordområdesatsing, men ord er bra – handling er bedre.

Last ned

NettOpp nr. 10 - 2010

03.06.2010

Dette er det siste NettOpp i forkant av årsmøtet med fagdag på Stokmarknes. I den anledning presenteres oppdatert program og høydepunkter slik at deltagerne vet hva de går til. I tillegg presenteres også Defos årsmelding som nylig er ferdig.

Last ned

NettOpp nr. 9 2010

I NettOpp nr. 9 kan du lese at strømkunder går for nettforsterkninger. Det viser en undersøkelse utført av TNS Gallup. Energibarometeret avslører også at strømkundene tror at innføring av AMS vil svekke relasjonene til nettselskapet. Småkraftforeningen dro saken noe langt da de hevdet å ha fått støtte fra Stanett. I NettOpp slår Statnett tilbake.

Last ned

NettOpp nr. 8 – 2010

Defo stiller krav til NVE om at de må ta hensyn til kunder og samfunn i forbindelse med rammereguleringen. TNS Galliup har dokumentert at det er liten betalingsvilje for AMS, noe som blir kommentert av AMS-utvalgets leder. Det er også mye nytt fra AMS/bredbåndsutvlaget - og det er ikke registrert noen askenett på Island.

Last ned

NettOpp nr. 7 – 2010

I dette nummeret redegjøres det for hvorfor Defo mener det er best for medlemmene å ikke bruke store ressurser og tid på et opplegg med utarbeidelse av en ny reguleringsmodell. Etter Defos oppfatning er den beste måten å ivareta medlemmenes interesse på å videreutvikle dagens modell i samarbeid med NVE.

Last ned

NettOpp nr. 6 – 2010

25.03.2010

I denne siste utgaven av NettOpp før påske tar vi for oss begrunnelsen for at Defo er imot at Konkurransetilsynet fjerner den landsomfattende lista. Defo mener også at forskuddsbetaling primært ikke bør godtas. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen har svart på en interpellasjon om Kompetanseforskriften, og sier han vil balansere motsetningene i denne saken når en avgjørelse blir tatt i løpet av våren. God påske til alle våre lesere!

Last ned

NettOpp nr. 5 – 2010

I denne utgaven av NettOpp ser vi på Econ-rapporten «Ny prisstrategi for sentralnettet». Tariffene vil gå opp, opp – men hvem skal betale regningen? Defos utvalg er i fullt arbeid, og det er mange saker å ta tak i utover våren.

Last ned

NettOpp nr. 4 – 2010

Det store samfunnsansvaret som ligger hos et lokalt nettselskap er under hardt press, mener adm. direktør Jacob N. Jacobsen i Trollfjord Kraft. På Defo/KS Bedrifts medlemsseminar uttrykte han en positiv holdning til samordning av regional- og sentralnett. Denne utgaven av NettOpp viser også til TSN Gallups dokumentasjon av at nøytralitetsspørsmålet opptar bransje og myndigheter mer enn forbrukerne.

Last ned

NettOpp nr. 3 - 2010

11.02.2010

NVE har trukket nøytralitetshensyn foran beredskapshensyn når de krever egen internettside for nettselskap i konsern, mener Ringeriks-Kraft, som tviler på hjemmelen for et slikt krav. NettOpp kaller det nøytralisering av kundene.

Last ned

NettOpp nr. 2 - 2010

I årets andre utgave av NettOpp viser vi til at Defo karakteriserer utkastet til kompetanseforskrift som distriktsfiendtlig. Oppslaget i forrige utgave har ført til positiv dialog med Justervesenet, som åpner for utsettelser.

Last ned

NettOpp nr. 1 - 2010

I dette "nye" NettOpp i ny innpakning er det blandt annet satt fokus på Justervesenets krav til bytte av mekaniske målere, nå som vi snart står overfor krav til to veis målere etter spesifikasjoner fra NVE.

Last ned

NettOpp nr. 20 - 2009

I årets siste NettOpp ønskes alle en riktig god jul og et godt nytt år ønskes alle i Distriktenes energiforenings navn. Det ny navnet vil gi oss en identitet vi kan stå for.

Last ned

NettOpp nr. 19 - 2009

I denne utgaven av NettOpp kan du lese om FSNs og KS Bedrifts kommentarer til NVEs forslag til endringer i normkostnadsmodellen for distribusjonsnett. Modellen er komplisert, men er den viktigere enn enkeltselskaper? NVE har foreslått endringer i kontrollforskriften - og styret i FSN foreslår navneendring. Møt opp på ekstraordinært årsmøte 9. desember.

Last ned

NettOpp nr. 18 - 2009

Styret i FSN ønsker at organisasjonen skal skifte navn til Distriktenes energiforening, Defo, fra 1. januar 2010 og innkaller i den anledning til ekstraordinært årsmøte den 9. desember. NettOpp nr. 18 bringer i den anledning et intervju med styreleder Eilif Amundsen og ser litt tilbake på FSNs historie gjennom åtte år.

Last ned

NettOpp nr. 17 - 2009

NettOpp nr. 17 er i sin helhet viet FSNs årsmøte med fagdag som avholdes i Stokmarknes 15. - 17. juni 2010. Der blir det mange spennende og utviklende opplevelser, så meld deg på snarest.

Last ned

NettOpp nr. 16 - 2009

I denne utgaven av NettOpp presenteres rapporten "Aktuelle tariffutfordringer 2009" utført av ECgroup på oppdrag fra FSN og KS Bedrift. Med støtte i denne rapporten konkluderer FSN med at "Tariffering av nett-tjenester er den sterkestes rett. Makta rår og uttakskundene taper slik tarifferingen av nett-tjenester praktiseres i dag.

Last ned

NettOpp nr. 15 - 2009

I NettOpp nr. 15 kan du lese om Statnetts behov for å få tilført fire milliarde kroner fra sin eier, og at FSN er bekymret for at den viktige nettplanen kan sprekke dersom pengene ikke kommer. FSNs omsetningsutvalg stiller også spørsmål om hvor lett det skal være å kunne etablere seg som strømleverandør.

Last ned

NettOpp nr. 14 - 2009

I denne utgaven av NettOpp kan du lese at FSN har valgt å opprette et eget beredskapsutvalg, og begrunnelsen for det. Utvalgets leder er Jan-Erik Brattbakk som er spesielt opptatt av beredskap og tilsyn. Ellers kan du lese at årsmøtearbeidet er i rute og at FSN mener at tariffutjevningen må bli permanent.

Last ned

NettOpp nr. 13 - 2009

I denne utgaven av NettOpp viser vi til Statkraft-selskapet Trondheim Energis lovnad om innen fem år å redusere snittariffen i Nordvest-Norge med 30 prosent. Dette er helt urealistisk slås det fast i en analyse som NettOpp er kjent med. Ellers viser vi til artikler om at Statkraft dropper midtnorsk oppkjøpsraid, og om at lokal infrastruktur bør ha lokale eiere. AMS-forskriftene må ikke inkludere for mange ambisiøse funksjoner som påfører forbrukerne unødvendige kostnader.

Last ned

NettOpp nr. 12 - 2009

Sommeren er på hell og det er tid for å forberede den neste. FSNs årsmøte 2010 vil bli arrangert i trolske omgivelser med blant annet Trollfjord Kraft som arrangør på Hurtigrutens Hus i Stokmarknes. Store utfordringer har også FSNs nyetablerte omsetningsutvalg.

Last ned

NettOpp nr. 11 - 2009

NettOpp nr. 11 er siste utgave før sommerferien. Her kommenterer daglig leder Knut Lockert de nylig vedtatte endringene av energiloven, som han mener har flere svakheter. Det vises også til at i Finnmark har samarbeidet gitt kraft til store tanker og planer, og ellers ØNSKES ALLE LESERE EN RIKTIG GOD OG ENERGIOPPBYGGENDE SOMMER.

Last ned

NettOpp nr. 10 - 2009

NettOpp nr. 10 tar for seg statsråd Sylvia Brustads svar til Ketil Solvik-Olsen (Frp) og Ivar Kristiansen (H) i Stortinget angående Statkrafts planer om oppkjøp av distribusjonsnett. Du kan også lese om Statnett og FSNs møte i Tromsø, som konsernsjef Auke Lont karakteriserte som "Nordområdesatsing i praksis", og kommentarer til at Statnett melder seg ut av EBL.

Last ned

NettOpp nr. 9 - 2009

I NettOpp nr. 9 kan du lese at nordområdesatsingen i samarbeid med Statnett ser ut til å løsne og at FSN har hatt et viktig møte med olje- og energiministeren. Vi spør også om det er riktig at Statkraft skal etablere et eget nettselskap. Ellers er det aktuelle glimt fra årsmøtet på Beitostølen, både i alvor og lek.

Last ned

NettOpp nr. 8 - 2009

Årsmøteutgaven av NettOpp forteller at FSN oppretter et omsetningsutvalg for å se på problemstillinger knyttet til omsetning av elektrisk kraft. Arbeidet skal ha forbrukerfokus og søker å bidra til effektiv og fair konkurranse. Ellers presenteres foredragsholdere på fagdagen, der det stilles store forventninger til duellen mellom en bonde og en sosialøkonom.

Last ned

NettOpp nr. 7 - 2009

I NettOpp nr. 7 kan du lese at olje- og energiminister Terje Riis-Johansen ønsker å utrede et system for lik nettleie uansett hvor du bor i landet. Daglig leder i FSN, Knut Lockert, stiller spørsmål om lik nettelei er så lurt. Adm. direktør i Kvinnherad Energi mener imidlertid at Høyesterett gjorde lurt i å støtte selskapet i saken de reiste mot staten. NettOpp synes det er lurt å ønske alle god påske.

Last ned

NettOpp nr. 6 - 2009

I NettOpp nr. 6 kan du lese om FSNs gode dialog med "nye" Statnett, om at Tussa Nett ikke fikk medhold i sin klagesak om anleggsbidrag og om det nye KES-styret med Olav Forberg i spissen. I tillegg har redaktøren en kommentar til regjeringens "Nye byggesteiner i nord" hvor det i hvert fall er én løs stein.

Last ned

NettOpp nr. 5 - 2009

NVE har satt i gang en utredning i forbindelse med vurdering av å innlemme regionalnettet i dagens sentralnett. Det blir høyspenning i FSN når en justering av sentralnettets utstrekning igjen kommer på dagsorden. Behovet for tilknytning av ny produksjon for å nå miljømål er et nasjonalt anleggende. Derfor blir det galt om profitten ender sentralt og kostnadene blir igjen i distriktene.

Last ned

NettOpp nr. 4 - 2009

En harmonisering hvor norske produsenter slipper unna sin del av felleskostnadene, kan svekke Norges grønne profil i Europa. Distriktsenergiverkene er en garanti for forsyningssikkerheten - ikke en trussel. Det blir oppstart for planlegging av ny sentralnettslinje Skaidi - Varangerbotn.

Last ned

NettOpp nr. 3 - 2009

NVEs forslag til endring av AMS-forskriften er tilfredsstillende, men høringsdokumentet er sprikende, mener utvalgsleder Roar Eriksen. FSN mener også at gjeldende regelverk når det gjelder kompetansekrav er tilfredsstillende. DSB-krav hindrer bredbåndsutbygging.

Last ned

NettOpp nr. 2 - 2009

I sitt høringsuttalelse til forslaget om endring av energiloven har FSN og KS Bedrift sterke innvendinger mot endringer som kan føre til at kostnader ved ny produksjon veltes over på kundene. EUs fornybardirektiv vil kunne utfordre transportveiene fra vindkraftbassenget i nord. FSN sier ja til utkoplbar reserve.

Last ned

NettOpp nr. 1 - 2009

Årets første NettOpp tar for seg en sak der FSN og KS Bedrift mener at det må være mulig å differensiere mellom kundegrupper ved bruk av anleggsbidrag. Ellers kan vi fortelle at OED endelig har avgjort Steigen-saken, og at Kvinnherad Energi får sin sak til Høyesterett. - Og husk å melde deg på til årsmøtet med fagdag.

Last ned

NettOpp nr. 13 - 2008

I juleutgaven av NettOpp kan du lese om Statnetts forslag til prisstrategi som sparer norske husholdninger og bedrifter for om lag 300 millioner kroner i nettleie. Du kan også lese om FSNs årsmøte med fagdag på Beitostølen i april og du kan se utgivelsesplanen for NettOpp i 2009. Det er ellers julefortelling og Det lune hjørnet.

Last ned

NettOpp nr. 12 - 2008

I NettOpp nr. 12 - 2008 kan du lese om Riksrevisjonen og OED som snakker forbi hverandre om driftssikkerheten i distribusjonsnettet. Bransjen krever en bedre og mer forutsigbar politikk på nettsiden, og FSN støtter forslaget om en stortingsmedling. Den nye Statnett-sjefen er en "markedskraft" som vi må forholde oss til.

Last ned

NettOpp nr. 11 - 2008

NettOpp nr. 11 er først og fremst viet Nordområdekonferansen i Kirkenes nylig der FSN var en av arrangørene. En studie slår fast at nettet nord for Balsfjord er det dårligste sentralnettet i Norge, og det stilles spørsmål om denne infrastrukturen alltid må basere seg på samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Last ned

NettOpp nr. 10 - 2008

NettOpp nr. 10 omfatter i sin helhet prosessen og argumentene som førte til at Statnett og Svenska Kraftnät måtte avslutte sine fusjonssamtaler. FSN var blant de som protesterte og fikk gjennomslag.

Last ned

NettOpp nr. 9 - 2008

Daglig leder Knut Lockert er på plass på FSN-kontoret, og nye kontaktdata presenteres. FSN krever ny prisstrategi for sentralnettet. Det er uholdbart at forbrukerne må ta belastningen mens kraftprodusentene slipper unna. Ellers kan vi dokumentere at medlemsbedriftene i FSN og KS Bedrift oppfattes som gode arbeidsplasser.

Last ned

NettOpp nr. 8 - 2008

Valdres Energiverk AS og VOKKS AS ønsker velkommen til Valdres og fjellbygda Beitostølen den 22. og 23. april 2009. Arbeidet med arrangementet for årsmøtet med fagdag 2009 er godt i gang, og NettOpp nr. 8 gir lekre smakebiter på hva du har i vente. Sett av datoene i kalenderen!

Last ned

NettOpp nr. 7 - 2008

NettOpp nr. 7 har naturlig nok omtale fra et meget godt årsmøtet med fagdag i Alta og Hammerfest. Den nye nestlederen i FSN-styret, Terje Enes blir presentert - og vår nye olje- og energiminister. Repvåg Kraftlag feirer 60 år med kraft og spenning. Merk også at FSN er medarrangør av en viktig nordområdekonferanse i Kirkenes i slutten av september. NettOpp ønsker alle sine lesere en riktig god sommer.

Last ned

NettOpp nr. 6 - 2008

Hjertet ER i distriktsnorge. Det viser en undersøkelse som TNS Gallup har utført for FSN og KS Bedrift. Medlemmene bidrar positivt i lokalsamfunnet på en vesentlig bedre måte enn landsgjennomsnittet og hos ikke-medlemmer. Ellers handler NettOpp nr. 6 om årsmøtettid i Alta og Hammerfest.

Last ned

NettOpp nr. 5 - 2008

NettOpp nr. 5 kan by på krass kritikk om "tilsynskø hos nettselskapene". NVE svarer med en nyhet om at DSB og NVE har etablert et tilsynsforum. Svarer gjør også Åslaug Haga, gjennom sin politiske rådgiver, på FSNs kritikk om statsrådens småkraftuttalelse. OED vil ha et møte med FSN om saken. - Og så har FSN fått nok et nytt medlem.

Last ned

NettOpp nr. 4 - 2008

Men ønske om god påske til alle NettOpps lesere presenteres årets utgave nr. 4 med gode nyheter. Nok et medlem har sluttet seg til FSNs rekker. Norges minste nettselskap, Modalen Kraftlag BA, er nå med i FSN-fellesskapet. Ellers inneholder utgaven mye nytt fra FSNs arbeid.

Last ned

NettOpp nr. 3 - 2008

NettOpp nr. 3 2008 presenterer en milepæl i FSNs historie. Informasjonssjef i Statnett Knut Lockert er ansatt som daglig leder i FSN på heltid. Han tiltrer 15. august i år. Vi presenterer også et nytt medlem i denne utgaven: Orkdal Energi AS med daglig leder Per Rønning.

Last ned

NettOpp nr. 2 - 2008

Årets andre utgave av NettOpp tar for seg Miljødepartementets strenge vilkår for resvervekraft på Tjeldbergodden. Her er FSN mest bekymret for at forbrukerne skal få krisebelastningen. Vi ser også på NVEs innskjerping av praksis for utsetting av tjenester innen nettvirksomheten. FSN er mer opptatt av leveringssikkerheten enn av markedskreftenes frie spill.

Last ned

NettOpp nr. 1 - 2008

Årets første NettOpp er i sin helhet viet Finnmarksvårens vakreste eventyr: Årsmøte med fagdag i Alta og Hammerfest 11.-13. juni i år. Gjennom disse dagene vil FSN tilby faglig innspill fra øverste hylle, kultur og natur fra landets mest særegne fylke, og et hyggelig miljø til glede og nytte.

Last ned

NettOpp nr. 11 - 2007

Juleutgaven av NettOpp inneholder både spøk og alvor. Julehilsen, julefortelling og nytt fra prosjekt og utvalg.

Last ned

NettOpp nr. 10 - 2007

Nok et nytt FSN-medlem kan registreres. Denne gangen er det Narvik Energinett AS med nettdirektør Per Harald Ottestad. Vi presenterer også Hålogaland Kraft som et lysende eksempel, og en innovatør av de sjeldne med sitt tidevannsprosjekt. Ny offentlighetslov er også aktuelt stoff.

Last ned

NettOpp nr. 9 - 2007

FSN har fått et nytt medlem; Stranda Energiverk på Sunnmøre. Dette markerer vi i novemberutgaven med en presentasjon av energiverket og adm. direktør Arvid Bekjorden. Ellers ser vi på forslaget om investeringsplikt, en høyesterettsdom som angår bransjen og mye viktig småstoff.

Last ned

NettOpp nr. 8 - 2007

I oktoberutgaven av NettOpp kan du lese om store kostnader i sentralnettet som kan bli lastet over på uttakerne og dermed forbrukerne. Vi ser også nærmere på samvirkeloven som nylig er vedtatt.

Last ned

NettOpp nr. 7 - 2007

Den andre septemberutgaven av NettOpp er en spesialutgave om Steigensaken med utgangspunkt i en temadag den 13. september arrangert av FSN og KS-Bedrift.

Last ned

NettOpp nr. 6 - 2007

Septemberutgaven av NettOpp er nå klar.
I denne utgaven av NettOpp vil vi først og fremst konsentrere oss om å presentere utvalgene og noen sentrale problemstillinger som FSN/KS Bedrift tar tak i gjennom disse.

Last ned

NettOpp nr. 5 - 2007

Augustutgaven av NettOpp inneholder informasjon om FSN's årsmøte i Finnmark 2008. Last ned NettOpp med lenken under.

Last ned

NettOpp nr. 4 - 2007

Sommerutgaven av NettOpp tar naturlig nok for seg hjemfallsdommen. Styreleder Eilif Amundsen spør om ikke norske myndigheter skjønte konsekvensen av EØS-avtalen da den ble inngått. I tillegg ser vi på samarbeidsavtalen mellom KS Bedrift og FSN – et samarbeid med felles idegrunnlag.

Last ned

NettOpp nr. 3 - 2007

Årsmøteutgaven av NettOpp betegner FSNs årsmøte 2007 med fagdag i Flåm som ”en vestlandsk kraftmarkering”. Foruten referat fra årsmøtet, har vi også korte smakebiter fra fagdagen. Vel møtt i Alta/Hammerfest 11. og 12. juni 2008.

Last ned

NettOpp nr. 2 - 2007

I mai-utgaven av NettOpp ønsker vi hjertelig velkommen til et fullbooket årsmøte og fagdag i vakre Flåm 23. og 24. mai. Vi ser også på den positive utviklingen av nettreguleringsarbeidet, og har et kort intervju med den nye adm. direktøren i Varanger Kraft AS.

Last ned

NettOpp nr. 1 - 2007

Første utgave av NettOpp, kommunikasjonsnett for FSN, er nå klar. Her presiserer vi betydningen av kommunikasjon og ber om at NettOpp blir brukt. Bruk oss, kontakt oss og hold oss oppdatert!

Last ned