Distriktsenergi mener

- Gi oss lik nettleie i hele landet

Det er store forskjeller i nettleien i Norge avhengig av hvor du bor. Det trenger ikke være slik. Alle trenger tilgang på strøm. I byene så vel som i distriktene. Lik nettleie for alle er rettferdig og det er gjennomførbart om politikerne vil. Det er også flertall på Stortinget i dag for å gjennomføre en nettutjevning om partiene følger opp vedtakene på landsmøtene våren 2017. 

Vi kjenner prinsippet fra posten. Samme pris uansett hvor langt du sender pakken eller brevet i Norge. Nå bør «frimerkeprinsippet» gjennomføres også for leveranse av kraft. Lik nettleie differensiert for gruppene husholdninger, fritidsboliger og næring. Produsentene i Norge betaler det samme overalt for å bruke nettet i Norge og industrien forlanger det samme. Slik bør det også være for landets husholdningsabonnenter.

Det er også en systemfeil at man i de deler av landet med mest kraftproduksjon, som i Sogn og Fjordane, betaler man mest av alle i nettleie for tilgangen til kraften rett utenfor stuevinduet, mens man i Oslo, der har man den billigste nettleien i Norge nær sagt uten kraftproduksjon.  Slik bør det ikke være.

Et samlet Storting ba i mars 2018 regjeringen om å utrede modeller for utjevning av nettleien i Norge. Kravet fra Stortinget kom etter massiv misnøye med dagens ordning, der det er store ulikheter i nettleien avhengig av hvor du bor. Særlig er det blitt reagert på at områder med mye kraftproduksjon har av landets høyeste nettleie, mens bynære strøk med lang avstand til produsentene har billigere nettleie. Det er ventet at Regjeringen vil legge frem sitt forslag for Stortinget i vårsesjonen 2019, og at Stortinget vil fatte sin beslutning på vårparten. 

Kjør på sier vi i Distriktsenergi.