Distriktsenergi mener

- Gi oss lik nettleie i hele landet

Det er store forskjeller i nettleien i Norge avhengig av hvor du bor. Det trenger ikke være slik. Alle trenger tilgang på strøm. I byene så vel som i distriktene. Lik nettleie for alle er rettferdig og det er gjennomførbart om politikerne vil. Det er også flertall på Stortinget i dag for å gjennomføre en nettutjevning om partiene følger opp vedtakene på landsmøtene våren 2017. 

Vi kjenner prinsippet fra posten. Samme pris uansett hvor langt du sender pakken eller brevet i Norge. Nå bør «frimerkeprinsippet» gjennomføres også for leveranse av kraft. Lik nettleie differensiert for gruppene husholdninger, fritidsboliger og næring. Produsentene i Norge betaler det samme overalt for å bruke nettet i Norge og industrien forlanger det samme. Slik bør det også være for landets husholdningsabonnenter.

Det er også en systemfeil at man i de deler av landet med mest kraftproduksjon, som i Sogn og Fjordane, betaler man mest av alle i nettleie for tilgangen til kraften rett utenfor stuevinduet, mens man i Oslo, der har man den billigste nettleien i Norge nær sagt uten kraftproduksjon.  Slik bør det ikke være.

Den 16 mars i år ser det ut til at det går mot avstemming i Stortinget. Da skal Stortinget ta stilling til om det skal utredes hvordan lik nettleie kan gjennomføres i praksis. Det vil være et riktig og rettferdig løft for kundene i Distrikts-Norge.

Kjør på sier vi i Distriktsenergi.