Valdres Energi
Selskap: Valdres Energi
Søknadsfrist: 20. februar 2018

Valdres Energiverk AS er en hjørnestens- bedrift i Valdres hvor virksomheten er konsentrert om nett og anlegg, fiber og produksjon.

Selskapet har deleierskap i Kraftriket AS www.kraftriket.no
Les mer om selskapet og stillingen: www.valdresenerginett.no

Nettsjef i Valdres Energi

Energibransjen er i endring og vertikalintegrerte energiselskap jobber nå i et spennende mulighetsrom med fokus på innovasjon, samhandling, og rendyrking av virksomhetene. Valdres Energiverk har startet en større strategiprosess som involverer hele selskapet. Prosessen har fått navnet VE 2020.

Arbeidsoppgaver:

- Som Nettsjef vil du delta i selskapets ledergruppe og få ansvaret for strategisk, økonomisk og teknisk planlegging av linjenettet

- Du vil også få ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av både linjenettet og fibernettet til selskapet. 

- Jobben er både strategisk og operativ. Nettsjefen må påregne å tiltre selskapets vaktordning på overordnet nivå

Kvalifikasjoner:

 - Vi søker en person med ledererfaring og høyere teknisk utdanning innen elektro eller elkraft

Personlige egenskaper:

 - Vår nye Nettsjef må trives med å utøve tydelig og inkluderende lederskap, og evne å skape tillit og gode samarbeidsrelasjoner både internt og overfor kunder og samarbeidspartnere

Vi tilbyr:

- Godt arbeidsmiljø, dyktige og hyggelige kolleger med lang fartstid i bransjen

- Gode forsikrings- og pensjonsordninger

- Konkurransedyktige lønns -og arbeidsvilkår

Oppstart: Etter avtale
Arbeidssted: Spikarmoen 16, 2900 Fagernes

Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med Adm. dir. Bjørg Brestad på tlf. 992 87 117, eller epost: bjorg.brestad@valdresenergi.no

Søknad med CV og attester sendes til: post@valdresenerginett.no

Søknadsfrist: 20.02.2018