Nettreguleringsutvalg

Sture Hellesvik, Hålogaland Kraft AS (leder)

Arne Nybråten, VOKKS (faglig leder)

Bjørn Erik Olsen, Hålogaland Kraft AS

Johannes Kristoffersen, Troms Kraft AS (assosiert medlem)

Tore Nilsen, Hammerfest Energi

Asle Strand, KS Bedrift Energi (sekretær)

Audun Kolstad Wiig, KS Bedrift Energi

Knut Lockert, Defo

Arvid Bekjorden, Defo

Lene Malnes, Høland og Setskog Elverk

Bredbåndsutvalg

Morten Braarud, Øvre Eiker Energi AS (leder)

Odd Refsdal, Gudbrandsdal Energi

Rune Nyrem Kristensen, Hålogaland Kraft AS

Arild Fredriksen, Trollfjord Bredbånd

Reinert Aarseth, Meløy Energi AS

Roar Kristian Olsen, Romerike Bredbånd

Arvid Bekjorden, Defo

Silje Ingebrigtsen, Alta Kraftlag SA

Audun Kolstad Wiig, KS Bedrift Energi

Knut Lockert, Defo

Asle Strand, KS Bedrift Energi

 

Nettariffutvalg

Tormod Stene, Nordmøre Energiverk AS (leder) 

Wiggo Knutsen, Ballangen Energi AS (nestleder)

Arvid Bekjorden, Defo (sekretær)

Pål Rønning, Flesberg Elektrisitetsverk AS 

Asle Strand, KS Bedrift Energi

Audun Kolstad Wiig, KS Bedrift Energi

Knut Lockert, Defo

Kraftomsetningsutvalg

Alf Vee Midtun, Rauma Energi AS (leder)

Arvid Bekjorden, Defo (sekretær)

Ørjan Kvalø, Hålogaland Kraft AS

Knut Lockert, Defo

Audun Kolstad Wiig, KS Bedrift Energi

Guttorm Listaul, Notodden Energi AS

Bjørn Skaret, Ørteren Kraftverk (Ustekveikja Energi)

Stein Inge Alstad, Stange Energi AS

Asle Strand, KS Bedrift Energi

Strukturutvalget

Andres Sætre, Tinn Energi AS (leder)

Arvid Bekjorden, Defo (sekretær)

Knut Lockert, Defo

Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag SA

Halvard Fjeldvær, Svorka Energi

Olaf Vik, Rakkestad Energi AS

Beredskapsutvalget

Jan-Erik Brattbakk, Ringeriks-Kraft AS (leder)

Arvid Bekjorden, Defo (sekretær)

Knut Lockert, Defo

Andres Sætre, Tinn Energi AS

Tage Karlsen, Nordkraft Nett

Lars Luneborg, Ymber AS

Nordområdeutvalget

Per Erik Ramstad, Alta Kraftlag AS (leder)

Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag AS

Jon Erik Holst, Hammerfest Energi AS

Knut Lockert, Defo (sekretær)