Fagutvalg

 

Fagutvalgene utgjør kjernen i Distriktsenergi sitt arbeid. Utvalgene oppnevnes for å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver for kortere eller lengre perioder, og er sammensatt av høyt kompetente fagfolk fra medlemmer og samarbeidspartnere. De utfører et bredt arbeid med utredninger, høringsuttalelser og vurderinger av alle aktuelle energisaker.

Utvalgene er blant Distriktenergis viktigste verktøy for å få gjennomslag i viktige saker. Foruten at utvalgene skal ha minst to møter i året, har styret også satt krav om at hvert utvalg skal arrangere et årlig seminar eller fagdag i tilknytning til utvalgets arbeid, forutsatt at dette vurderes som formålstjenlig av utvalget. Utvalgslederne rapporterer til daglig leder i Distriktsenergi. Utvalgets ledere kan og bør uttale seg til media i saker innenfor utvalgets ansvarsområde.

 

 

Nettutvalget

Sture Hellesvik, Hålogaland Kraft AS, leder av utvalget

Bjørn Erik Olsen, Hålogaland Kraft AS

Johannes Kristoffersen, Troms Kraft AS (assosiert medlem)

Tore Nilsen, Hammerfest Energi

Simon Stokvold, Nordkraft nett

Audun Grynning, Hallingdal kraftnett

Levi Mikalsen, Rauma energi

Asle Strand, KS Bedrift Energi, sekretær

Arne Jacobsen, KS Bedrift Energi

Knut Lockert, Distriktsenergi

Arvid Bekjorden, Distriktsenergi

Anna Ljunggren, KS Bedrift Energi

Pål Rønning, Flesberg Elektrisitetsverk AS

Kjell Are Johansen, Andøy energi AS

Ingve Vold, Jæren Everk

Tony Molund, Hålogaland kraft

Bredbåndsutvalg

Roar Kristian Olsen, Romerike Bredbånd, leder av utvalget.

Morten Braarud, Øvre Eiker Energi AS

Rune Nyrem Kristensen, Hålogaland Kraft AS

Arild Fredriksen, Trollfjord Bredbånd

Reinert Aarseth, Meløy Energi AS

Tony Svendgård, Hålogaland kraft

Arvid Bekjorden, Distriktsenergi, (sekretær)

Arne Jacobsen, KS Bedrift Energi

Knut Lockert, Distriktsenergi

Asle Strand, KS Bedrift Energi

Anna Ljunggren, KS Bedrift Energi

Nordområdeutvalget

Per Erik Ramstad, Alta Kraftlag AS, leder av utvalget

Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag AS

Knut Lockert, Distriktsenergi (sekretær)

Framtidsutvalg

Alf Vee Midtun, Rauma Energi AS, leder av utvalget.

Stein Inge Alstad, Stange Energi AS

Ørjan Kvalø, Hålogaland Kraft AS

Ola Raknes, Stranda energi AS

Guttorm Listaul, Notodden Energi AS

Roar Lyngstad , Ustekveikja Energi AS

Halvard Fjeldvær, Svorka Energi AS

Jan Tegnander, Hålogaland kraft AS

Bente Hole, Flesberg Elektrisitetsverk

Asle Strand, KS Bedrift Energi

Arne Jacobsen, KS Bedrift Energi

Anna Ljunggren, KS Bedrift Energi

Arvid Bekjorden, Distriktsenergi (sekretær)

Knut Lockert, Distriktsenergi