None

Batterirevolusjonen kommer - nå gjelder det å følge med i timen

av Redaksjonen
09. april 2021
- I 2020 nådde batteriet nok en milepæl, celle-prisen sank til under 100 dollar. Med en antatt levetid på 2 500 utladninger koster batteriet 34 øre per kWh det flytter. Det er konkurransedyktig pris i forhold til nettleie, og en indikasjon på at det kan bli billigere å lagre strøm enn å flytte den fra et vannkraftverk til byen. Prisen på batterier i ferd med å bli så lav at bruken av batteriteknologi kommer til å sette store spor i kraftforsyningen, forteller Andreas Thorsheim.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Celle-prisen har sunket med over 90 prosent på 10 år. Prisfallet vi har sett fra 2010 til 2020 er bare starten. Utover 2020-tallet spår Bloomberg og det internasjonale energibyrået, IEA, at trenden fortsetter. Konsekvensene av batteripriser på 35 dollar er at å lagre kraft vil koste ned mot 10 øre per kilowattime. Med dagens utvikling kan det skje i 2030.

Det kan bli så billig å lagre energi at konsekvensene vil sende bølger over energimarkedet. Ingen regel uten unntak, to steg fram og ett tilbake. La oss få beina ned på jorda igjen.

-Det er ikke mulig å få gamle bygårder i Oslo over på batteriløsninger i nær framtid. 

Det forteller Andreas Thorsheim. Han er Günder og daglig leder i Otovo AS. 

NoneAndreas Thorsheim. FOTO: E24    None

Vil borettslag i Oslo ha solceller på taket og batterier i kjelleren i framtida?

- Borettslag er ofte teknisk kompliserte; oppgang A har El-anlegg fra 80-tallet, oppgang B fra 90-tallet da de pusset opp og fikk heis der. Det er noen gamle målere som hører til fra da det fantes en badstu, men de brukes ikke lenger, ingen vet hva som går på hvilke kretser, flirer Andreas.

Han har vært på mange befaringer og erfart at muligheter som teknisk sett lar seg gjøre absolutt ikke har sammenheng med hva som blir gjort. 

- Kort fortalt er det wiring-, decision-, verdifordeling-, avgifts- og subsidie-problem på gamle borettslag. Vi har sikkert 100 000 borettslag i dette landet som er bygget feil i denne sammenhengen, man visste jo ikke hva som kom. Men hvis vi går 10 år frem i tid vil jeg anta at alle nye borettslag bygges med solcellepanel på taket og containere med plass til batterier i kjelleren. Så gjenstår det å se om de som bygger er like langt framme i skoa som Tesla og noen nettselskaper, men det er en uunngåelig framtidsutvikling. 

Vil billige batterier medføre at aktører kobler seg fra kraftnettet?

- Det korte svaret er nei. Gjennomsnittsforbrukeren i 2040 i Norge kommer ikke til å ha batteri, kommer ikke til å være frakoblet nett. Utviklingen vi ser er at man får stadig flere bruksområder hvor batteriet kan ta en rolle på bekostning av løsninger som finnes i dag. Batteriet kommer ikke til å slå strømnettet, eller produksjonspriser alle steder. Men for at batteriet skal ha en rolle i det norske strømnettet trenger det bare slå situasjonen for noen forbrukere, noen ganger! Kanskje det på noen øyer vil det være aktuelt å satse på batteri i stedet for å forsterke nettet. Hytteområder som bygges ut hvor folk skal lade elbilene sine, der er det mulig batteriet kan ta en rolle. Noen få forbrukere ønsker muligens å koble seg av nettet for godt fordi de har muligheten og er veldig fremtidsrettete, og noen flere forbrukere vil nok koble seg av nettet i perioder. 

Selv har Andreas solceller på taket av huset, og kan være "borte fra nettet" i 6-12 timer i døgnet. 

- Hafslund ser ikke på meg som noe annet enn en produksjonskilde de timene jeg produserer. 

Han har ikke batterier til strømlagring i boligen enda, så overproduksjonen sendes ut på nettet igjen. 

Det er skrevet mye om det tidligere, men er det sånn at batterier og elbiler vil bidra til å jevne ut nettet i fremtiden?

- Her kommer batteriene litt til unnsetning enten nettselskapene gjør noe eller ikke. Det vi ser i Norge nå er at forbrukerne får gjenstander i husene, enten de heter BMW I3, Tesla eller E-tron, som kommer til å jevne ut forbruket. Teslaen min kan forøvrig forsyne husstanden vår med strøm i 3 dager på en full utladning.

- Vi får appstyring som henter informasjon direkte fra Nord Pool som er korrelert med når det er belastning på nettet. Forbrukeren blir lettere å ha med å gjøre. Hadde jeg vært nettsjef i et lite nettselskap ville jeg tenkt at her får jeg hjelp til å gjøre jobben min.

- I California, som er et av de mest avanserte strøm-markedene når det gjelder solenergi og batteri, har det vært mye fokus på det “the duck curve”. Der ser man at når sola står opp faller forbruket, og så kommer plutselig alle kundene tilbake når sola går ned. Utviklingen er at etterhvert som paneler og batterier blir billigere og mer effektive går også toppene i forbruk ned. Rundt 20 prosent av alle solcellepaneler i California selges nå med batteri, da blir det mer lagring og det jevner ut disse svingningene. Batterienes inntog er kommet!

Andreas har skrevet en kronikk hos E24 om batterirevolusjonen som du kan lese her

09. april 2021