None

Uredelig journalistikk fra Europower

av Knut Lockert, Knut Kroepelien
04. februar 2021
Vi setter pris på debatt rundt Trygg strømhandel. Det er greit å mene at ordningen ikke går langt nok. Men når Europower tillegger oss motiver vi ikke har, er det både urimelig og uredelig.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Knut Kroepelien

Administrerende direktør i Energi Norge

Når Europower påstår at Trygg strømhandel er en konstruksjon for å lede oppmerksomheten bort fra kritikken mot strømmarkedet, kunne det vært på sin plass sjekke ut noen fakta først.

Denne saken ble først publisert på Europower Energi 4. februar 2021.

Det har vært jobbet med ordningen i over ett år basert på tilsvarende ordning fra Sverige. Arbeidet startet følgelig lenge før siste måneders kritikk fra Forbrukerrådet rundt bruken av innkjøpspris. Det er nedlagt store ressurser i form av både penger og arbeidstimer for å få opp ordningen, med et oppriktig ønske om å forbedre kunderelasjonene i strøm-Norge.

Det har over lang tid vært stilt spørsmål ved enkelte strømselgeres opptreden i markedet. Dette har medført en rekke klagesaker som er kommet på Forbrukerrådets og Forbrukertilsynets bord, og enkelte saker har vært innom NVE/RME. Den gjennomgående utfordringen har vært at apparatet for å følge opp klagesakene har malt sakte og ikke møtt kunden tilfredsstillende.

Forbrukerrådet har ansvaret for Strømpris.no, som heller ikke har fungert tilfredsstillende ved at den har favorisert kortvarige lokketilbud. Her har bransjen vært en pådriver for å forbedre portalen. Summen av disse forholdene, samt en økende frustrasjon hos medlemmer som ikke tråkker over streken i sine kunderelasjoner, har gjort at bransjen ønsket å ta tak selv. Det kalles å ta ansvar.

Vårt virkemiddel er en frivillig sertifiseringsordning. Husk at Energi Norge og Distriktsenergi ikke er myndighetsorgan. Vår rolle er ikke å forby produkter eller tjenester. Vi må ha med oss medlemmene på ordningen og vi må finne en vei som flertallet kan gå god for. Det ser ut som vi har funnet den, tatt i betraktning at det meldes om kø av strømleverandører som ønsker sertifisering.

Europower påpeker til tross for overskriften at det er flere forhold i ordningen som er bra. Her nevnes at man bruker DNV GL som den parten som skal foreta sertifiseringen, selv om Europower senere i artikkelen ikke tror på at DNV GL vil gjøre jobben sin. Vi kan supplere med at det også er DNV GL som skal sette i verk eventuelle sanksjoner ved brudd på ordningen. Valget av DNV GL er åpenbart da disse kanskje er verdens beste på sertifiseringer. Videre påpekes det at opplæring er bra og at det er bra at strømavtalene skal være enkle å skille fra hverandre og at medarbeidere som skal ha kundekontakt skal ha god kjennskap til bransjens regelverk mv. 

Europowers hovedkritikk er at ordningen er full av «det skulle bare mangle»-punkter. Men hadde det vært slik at alle landets strømselgere forholdt seg til selvfølgelighetene, hadde vi ikke hatt behov for ordningen. De klager som kommer inn på bransjen handler stort sett om brudd på nettopp lover og regler. Hele poenget med ordningen er å skjerpe etterlevelsen av både formelle krav og god forretningsskikk, slik at strømmarkedet blir både enklere og tryggere for kundene.

Vi er skuffet over at Europower, Forbrukerrådet og enkelte nyetablerte strømleverandører går så hardt ut mot ordningen før den i det hele tatt er tatt i bruk. Kravene er ikke hugget i stein og ordningen vil bli evaluert og trolig strammet inn over tid. Men verken strømbransjen eller kundene tjener på at vi går i den vanlige fella hvor det beste blir det godes fiende. Gi oss heller sjansen til å vise at Trygg strømhandel blir starten på en positiv utvikling i strømmarkedet.

04. februar 2021