None
Advokat Kristin Ourom (Kvale Advokatfirma) under Webinar med Distriktsenergi.    

Nettselskapene uansett størrelse er omstillingsdyktige

av Knut Lockert
16. februar 2021
Advokat Kristin Ourom har stått i mange prosesser i forbindelse med omstillingen til nye regelverk. I den anledning gjennomførte Distriktsenergi et webinar i forrige uke, med Ourom bak spakene. Her ble det redegjort for en rekke praktiske løsninger knyttet til disse omstillingene og kravet til det selskapsmessige skillet især.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

I Distriksenergi var vi nysgjerrige på hva som var Ouroms helhetsinntrykk av selskapene i disse prosessene. Får selskapene dette til og gjennomføres tilpasninger til nye krav i tide? Spørsmålet vårt er selvfølgelig foranlediget av en oppfatning fra enkelte miljøer om at det er krevende å tilpasse seg for de mindre og mellomstore selskapene til de endringer bransjen står i. Fra vår side i Distriktsenergi tror vi jo at vi kjenner medlemmene våre og vi var ikke redde for å stille spørsmålet og svaret fra Ourom nedenfor forteller oss jo også at selskapene uansett størrelse gjør en utmerket jobb mht tilpasning til nye regler:

Ourom forteller at som advokat for en rekke energiselskaper, er det hennes erfaring at tilpasning til nye regler, herunder krav til selskapsmessig og funksjonelt skille, gjennomføres på en god og rasjonell måte i selskapene. Og når det gjelder tilpasning til skillereglene, har alle selskapene som vi har bistått gjennomført tilpasning innen fristen forteller hun.

Det har vært relativt kompliserte oppgaver som selskapene har stått overfor, ikke minst knyttet til regnskap og skatt, konsesjoner, overføring av ansatte til nye konsernselskaper og tilpasning på it-/systemsiden. Noen selskaper har også benyttet anledningen til en gjennomgang og tilpasning av ansettelsesavtaler, leverandøravtaler, strategidokumenter, avtaleforhold og klargjøring av eierskapsdokumenter. Vi har vært opptatt av å gjennomføre et ressursrasjonelt prosjekt i selskapene sammen med selskapene. Vi har erfart at selskapene og administrasjonen gjennomgående har vært svært flinke til å fokusere på de prioriterte oppgavene. Generelt er det min oppfatning at selskapene har stor kompetanse internt for å organisere tilpasning til de justeringer av rammeverket som kommer forteller Ourom. 

Ourom er imponert over tilpasningsdyktige selskaper

Generelt er vi imponert over evnen til å snu seg rundt og sette seg inn i reglene og tilpasse seg reglene på en praktisk måte sier Ourom.

I bransjen må vi også fremover forholde oss til løpende justeringer i rammebetingelsene. Når hun blir bedt om å komme med noen innspill til veien videre forteller Ourom følgende:

  • Det er viktig å fokusere på god daglig drift i selskapene. Det vil løpende komme endringer i rammebetingelsen og disse må møtes med løsningsoptimisme. Da er det viktig å ta lærdom fra den prosessen som selskapene har vært igjennom med tilpasning til skillereglene. Den fremsto først som relativt uoverkommelig, men har blitt løst på en god og rasjonell måte. Dette bør også kommuniseres til styret, og ikke minst til eierne. Når det gjelder dialog med eierne, har jeg god erfaring som styreleder i et energiselskap, at det etableres forumer for informasjon. Et tips kan være at styreleder og daglig leder inviterer seg til to møter i formannskap/eierutvalg for å gi løpende informasjon om status. Dette skaper god trygghet overfor eierne.
  • Ved endringer i rammebetingelsene er det alltid lurt å diskutere med andre for å avstemme hva reglene egentlig medfører. Deretter kan det legges en god og pragmatisk plan for gjennomføring. Ofte er reglene mer overkommelige enn de tilsynelatende fremstår som. Og det er ikke alltid lurest å være først ute.
16. februar 2021