None
Joon Raymond Haugland er ingeniør i Austevoll Kraftlag og jobber med lading av el-ferger og operer to samband. Fergen på bildet er en hybridferge fra Nord-Norge, hovedsaklig drevet av elektrisitet (Illustrasjonsfoto).    

- Vi trenger standardisering av el-fergesambandet

av Redaksjonen
04. desember 2020
Joon Raymond Haugland mener vi må begynne å tenke på standardisering av el-fergesambandet for å sikre fremtiden for el-fergebølgen. - Det ideelle hadde vært at det var som med bil-lading, at du hadde en standardisert plugg og et standardisert grensesnitt som var enkelt, sier Joon Raymond Haugland.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

- Vi ser at det hadde vært en fordel med større standardisering på spenningsnivået både på høyspent og lavspent, men også at funksjonalitet mellom skip og land hadde vært mer standardisert enn det er i dag, sier Joon Raymond Haugland.

Se hele intervjuet med Joon Raymond Haugland under:

Enighet fra Hardanger Energi Nett

Distriktsenergi tok kontakt med Hardanger Energi Nett som har bred og god erfaring med el-ferger.

- Vi har jo sett dette i grunn hele veien og det er litt uheldig at det ikke er noen standardisering for løsninger. Vi leverer strøm til fire fergekaier med ladestasjoner hvor forskjellige leverandører er involvert. Her burde ting både utstyrsmessig og spenningsmessig vært harmonisert. Det hadde gjort det mye enklere for alle parter, sier nettsjef i Hardanger Energi Nett Øyvind Svartveit.

- Det er viktig at leverandører og tilbydere i framtiden får en standard å forholde seg til når det kommer til grensesnittet, slik Joon nevner. I dag er det leverandør som egentlig bestemmer selv hva de vil bruke av utstyr, dette burde det i fremtiden stilles krav til fra innkjøper. Her burde NEK/REN få satt sammen en standard vi kan bruke fremover, det er nok det beste tipset vi kan gi til myndighetene her fra Hardanger, forteller nettingeniør Yngve Lægreid.

En lys fremtid

- Vi vil presisere at vi veldig positive til el-ferge-lading og vi har troen på at dette er en god løsning for norsk sjøfart langt inn i fremtiden, utdyper Øyvind Svartveit.

- Vi må også huske at teknologikappløpet for alvor er i gang, og at ting går ekstremt fort. En standardisering var nok ikke det første man tenkte det på når man signerte kontrakter med leverandører av nye og spennende el-ferger. I teknologiverdenen blir ofte veien til mens vi går, og det er helt klart tilfelle her også. Dette er et utrolig viktig tema som er på sin plass å ta opp nå, avslutter Yngve Lægreid.

NoneYngve Lægreig og Øyvind Svartveit og ladestasjonen på Kinsarvik fergekai. Foto: Hardanger Energi Nett    None
04. desember 2020