Distriktsenergi-TV

-Elektrifiseringen vil gå raskere enn Statnett spår

Frem mot 2040 kan Norge bli nesten helelektrisk ved å erstatte 95 TWh fossil energi med 40 TwH fornybar energi, mener Statnett. - Jeg tror de undervurderer sentrale drivkrefter. Elektrifiseringen av Norge kommer til å gå mye raskere enn det Statnett spår.

Det sa Bård Vegard Solhjell til distriktsenergi.no på seminaret der Statnett med Auke Lont i spissen presenterte rapporten "Et elektrisk Norge – fra fossilt til strøm". Solhjell er generalsekretær i stiftelsen WWF Verdens naturfond.

-Statnett har laget en veldig god rapport. Den viser at en omfattende elektrifisering av Norge er fullt mulig innen 2040. Men jeg tror dette kommer til å gå mye raskere. Selv om bare halvparten av energibruken vår er i dag elektrisk, kommer elektrifiseringen av Norge til å endre seg raskere enn Statnett legger til grunn, sier Solhjell. 

95 TWh fossil energi kan erstattes av 40 TWh fornybar kraft

- Når vi ser historisk på dette, har mange analysemiljøer systematisk undervurdert veksten i produksjon og forbruk av fornybar energi. Blant annet har elektrifiseringen av bilparken i Norge gått mye raskere enn det som prognosemakerne forventet, sier han. 

Statnett mener at Norge har potensial til å bli et elektrisk samfunn, der det meste av fossil energi frem mot 2040 byttes ut med fornybare kilder og da primært vindkraft. For at det skal kunne skje må 40 TWh ny fornybar kraft erstatte 95 TWh fossil energi. Dette er mulig siden elektrisitet er omtrent dobbelt så energieffektiv som fossile energikilder.

Det er særlig innen transport og industri det største el-potensialet ligger. Disse sektorene står i dag for den største andelen av norsk fossil energibruk og klimagassutslipp. 

- Det er vanskelig å analysere seg frem til det jeg kaller transformasjonseffekter, der man ikke bare endrer energikildene man bruker, men også får betydelige endringer i samfunn og i folks etterspørsel og holdninger. Dette endrer bildet raskere i retning elektrifisering. Men selvsagt krever det en aktiv politikk som tilrettelegger for elektrifisering innen både transport og industri, inkludert petroleumssektoren, sier Solhjell. 

Norge kan bli ledende innen grønn teknologi

- Dette ikke er et varig konkurransefortrinn for Norge. Mange andre land jobber nå intenst for å produsere mer fornybar energi, sier Solhjell, som mener at det grønne skiftet kan gi Norge en betydelig internasjonal konkurransefordel. 

-Norge har jo en utslippsfri energiproduksjon når vi ser bort fra olje- og gassproduksjonen. Hvordan kan Norge bli et foregangsland også innen grønn teknologi?

-De ambisiøse landene i Europa planlegger at de i løpet av noen tiår skal de ha en stor fornybar kraftproduksjon som kan brukes til fullelektrifisering av sektorer som transport, industri og byggsektoren. Skal Norge klare å utnytte fortrinnet vi nå har, må vi elektrifisere raskt og utvikle gode tjenester og produkter som vi kan eksportere til disse landene. Men det er viktig å huske at dette ikke er et varig konkurransefortrinn. Mange andre land og selskaper jobber nå intenst for å lage mer fornybar energi og ledsagende teknologi, sier han.

Les også: Norge kan helelektrifiseres, men vi har dårlig tid,.

Elbiler dobbelt så effektive som fossilbiler

- Elektrisitet er i seg selv en utslippsfri energibærer, og den norske kraftproduksjonen er tilnærmet utslippsfri. Samtidig er bruk av elektrisitet langt mer energieffektivt enn fossil energibruk. Konvertering fra fossil til elektrisk energi gir altså betydelige reduksjoner i primær energibruk på grunn av forskjellene i virkningsgrad. Elektrifisering av forbruket er altså ikke bare en overgang fra fossil til fornybar energibruk, det gir også betydelig energieffektivisering, sa Statnettsjef Auke Lont da han la fram Statnettrapporten. 

Forbrenningsmotorer i personbiler har en virkningsgrad på mellom 25 og 40 prosent. - Selv med nett-tap, ladetap, batteritap og tap i elmotoren vil energibruken i en elbil være under halvparten av en tilsvarende bil med forbrenningsmotor. Med andre ord vil en overgang til elektriske biler gi mer enn en halvering av den norske primære energibruken, forteller Vegard Holmefjord som er analytiker i Statnett.

20. mai 2019