Distriktsenergi-TV

Løfterikt møte med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

-Vi snakket med statsråden om likere nettleie, og fikk løfter om at han og departementet jobber seriøst med denne saken. Det forteller Halvard Fjeldvær som er styreleder i Distriktsenergi.

I dag hadde Distriktsenergi møte med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Etter møtet snakket distriktsenergi.no med en svært fornøyd styreleder. 

Statsråden fornøyd med innspillene fra Distriktsenergi 

-Vi hadde et veldig godt møte med statsråden. Vi snakket mye om likere nettleie som også er blitt med i regjeringserklæringen. Vi fikk løfter om at han og departementet jobber seriøst med denne saken. Vi i Distriktsenergi har jobbet med ulike modeller for en mer rettferdig nettleie, og statsråden var veldig fornøyd med de innspillene vi kom med, og han tok dem veldig seriøst, sier Halvard Fjeldvær. 

-Hva tror du vi kan forvente når olje- og energiministeren sender regjeringens forslag over til Stortinget?

-Jeg har sterk tro på at vi skal få til likere nettleie i Norge, og jeg er ganske sikker på at de innspillene som Distriktsenergi har gitt blir tatt seriøst. Vi skal spille en viktig rolle i denne jobben. Likere nettleie blir veldig bra for strømkundene i distriktene. Våre modeller oppfattes som mer rettferdig enn dagens modell, sier Fjeldvær.

Stort engasjement

-I Sogn og Fjordane betaler nettkunder omlag 20 øre kilowattimen mer enn i Oslo. Denne saken vekker stort engasjement i distriktene. Det er helt urimelig at det er så mye høyere nettleie i distriktene, som flyter over av kraft, enn i Oslo hvor det knapt produseres kraft. Det sier daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert som også var med i møtet med statsråden. Han tror at Regjeringen vil fremme tiltak for å utjevne nettleien. Med på møtet med statsråden var også Arvid Bekjorden som er rådgiver i Distriktsenergi.

NoneF.v. Styreleder i Distriktsenergi Halvard Fjeldvær, Olje og energiminster Kjell-Børge Freiberg og daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert.    None
25. april 2019