Distriktsenergi-TV
Kvaliteten på strømnettmateriellet som kjøpes inn har ofte for lav kvalitet, mener Kim Arne Boska i Elektroutvikling AS. Han anbefaler at nettselskapene utfører stikkprøvekontroller på større leveranser for å sjekke om de enkelte komponentene holder mål.    

Viktig å tenke levetidskostnad ved innkjøp av strømnettmateriell

-Kvaliteten på strømnettmateriellet har ofte for lav kvalitet. Vi ser at det fokuseres mye på å holde anskaffelseskostnadene nede. Det å kjøpe inn billig kan fort vise seg å bli dyrt. Vi anbefaler at man tenker kvalitet og levetidskostnader når man inngår større innkjøpsavtaler. Det sier Kim Arne Boska, prosjektleder i Elektroutvikling AS.

-Du sier at kvaliteten på strømnettmateriell ofte har for lav kvalitet. Hvor stort er dette problemet?

-Dette problemet er veldig stort. Det er stort fokus på den økonomiske biten altså innkjøpskostnaden på en komponent, men det er lett å glemme å se på kvaliteten også. Man må ha fokus på kvalitet når man skal se på kostnaden på hele levetiden til komponenten, sier Boska. 

Enkle stikkprøver sparer millioner

-Har du noen eksempler på akkurat dette?

-Det var et stort nettselskap som kjøpte inn flere hundre komponenter som etterpå viste seg å ha et stort problem ved at enkelte av komponentene ble deformert etter kort tid. Nettselskapet fryktet at dette kunne gi strømbrudd med store ulemper for strømkundene og påføre dem store avbruddskostnader. Vi utførte mekaniske tester på denne komponenten, og det viste seg at komponenten kun hadde 1/3 av den mekaniske verdien som produktet skulle tåle. Det har medført at man må bytte alle disse komponentene og det er jo snakk om millionbeløp, forteller Boska. 

Stolper som råtner etter 15 år 

-Det er også nå en stor utskiftning på gang av stolper som har stått i 50-60 år, hva er problemet her?

-Her er problemet levetiden, man ser at nye stolper ikke holder så godt som de gamle. Det er  råteproblematikken som er det avgjørende her. Så enkle grep er å utføre en stikkprøvekontroll på stolpene man skal anskaffe. Det kan gjøres ved at nettselskapene reiser ut til fabrikken og tar enkle stikkprøver, sier Boska.

Boska forteller at en god trestolpe kan holde i 50-60 år, men han opplever at mange stolper som settes opp kan ha en levealder helt ned mot  10-15 år på grunn av råteskader. Dette gjør at man fort kan ende opp med 30-40 prosent kortere levetid dersom man får stolper av dårlig kvalitet. 1 kilometer med stolper ferdig montert koster fort 2 millioner kroner. Dersom de må skiftes ut kan avbruddskostnadene bli enda større dersom de forsyner større forbruksområder forteller han. 

-Hva kan nettselskapene gjøre for å sikre at levetidskostnaden på materiellet går ned?

-Det er jo nettopp det å se på kvalitetsbiten, ikke bare på innkjøpskostnaden. Konkret kan man utføre stikkprøvekontroller på større leveranser og sjekke de enkelte komponentene om de er gode nok. Da vil man få en grei avklaring om komponentene har de egenskapene produktet skal ha eller ikke, forteller Boska. 

Kvalitet viktig for å holde nettkostnadene nede. 

Det investeres milliarder av kroner årlig i utbygging, oppgradering og vedlikehold av strømnettet. Distriktsenergi har et høyt fokus på å hjelpe medlemmene  til å få lavest mulig kostnader og et mest mulig effektivt strømnett. 

-For å få et mest mulig kostnadseffektivt strømnett er det avgjørende å ha lavest mulig  levetidskostnader. Derfor er det viktig å ikke bare fokusere på lave innkjøpskostnader, men også se på anleggets livstidskostnad når man beslutter seg for hvilke leverandører som skal brukes. Lavere livstidskostnader kommer strømkundene til gode i form av lavere nettleie, sier Knut Lockert som er daglig leder i Distriktsenergi.

25. mars 2019