None
Distriktsenergi og Energi Norge går sammen om å arrangere seks regionmøter. -Erfaringen vår etter flere år med regionmøter er at dette er en god møteplass. Vi har klart å skape en arena hvor det er mulig å diskutere både bransjens og regionenes utvikling, noe som åpner opp for gode debatter, sier Knut Lockert.    

Energi Norge og Distriktsenergi inviterer til felles regionmøter

av Redaksjonen
27. februar 2019
Energi Norge og Distriktsenergi inviterer også i år til felles regionmøter. Utfordringer for kraftnæringen med Energi Norge og Distriktsenergis blikk står sentralt på dagsorden.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Møtene nærmer seg med stormskritt, og påmeldingen finner du nedenfor. Det blir i alt seks regionmøter. Først ut er Vestlandet som avholdes 13. mars og så kommer de andre regionene på løpende bånd. Ved å gå inn på disse lenkene kan dere melde dere på: 

Regionmøte Vestlandet 13. mars 
Regionmøte Østlandet 18. mars 
Regionmøte Sørlandet 19. mars 
Regionmøte Trøndelag 3. april 
Regionmøte Nord Norge 4. april 
Regionmøte Møre og Romsdal 11. april 

Møtene er gratis. 

Positivt samarbeid

– Erfaringen vår etter flere år med regionmøter er at dette er en god møteplass. Vi har klart å skape en arena hvor det er mulig å diskutere både bransjens og regionenes utvikling, noe som åpner opp for gode debatter, sier Lockert.

Allsidig foredragsmeny 

-Det legges opp til en medlemsintern del og en ekstern seminardel. I den eksterne delen vektlegges næringen, elektrifisering og dette som et regionalt mulighetsrom. Formålet er å øke bevisstheten omkring næringen, potensialet for klimagevinster i kombinasjon med innovasjon og lokal verdiskaping. 

-Den medlemsinterne delen av møtet fokuserer på Energi Norges og Distriktenergis viktigste saker. For Distriktsenergi vil det være viktig å sette fokus på politiske saker som likere nettleie samt betydningen av innovasjon og lokal verdiskapning.  Og vi vet jo at Energi Norge på lik linje med oss har en rekke problemstillinger de ønsker å formidle å diskutere med deltagerne sier Lockert. 

-Det er svært gode programmer i alle regioner med sterke foredragsholdere. På regionmøtene vil du få høre innlegg fra stortingspolitikere, kraftnæringen og næringslivet innenfor følgende overordnete tema:

•    Fornybarnæringens viktigste næringspolitiske prioriteringer
•    Regional utvikling
•    Skatt og rammebetingelser
•    Nettutvikling og digitalisering
•    Hva er fornybarnæringens HMS-utfordringer

Nytt for i år er at NHOs regionskontorer og en lokal næringslivsaktør inviteres med i programmet

Det vil bli satt av god tid til diskusjon etter innleggene, og medlemskommentarer til næringspolitiske prioriteringer i Energi Norge og Distriktsenergi. 

Avslutningsvis passer Knut Lockert på å berømme Energi Norge for å ha tatt et hovedansvar for "turneen" også i år. 

Møtet avsluttes med et enkelt, stående måltid.
Arrangementet er kun for medlemmer av Energi Norge og Distriktsenergi.    
Hold av datoen og meld dere på her:  

Regionmøte Vestlandet 13. mars 
Regionmøte Østlandet 18. mars 
Regionmøte Sørlandet 19. mars 
Regionmøte Trøndelag 3. april 
Regionmøte Nord Norge 4. april 
Regionmøte Møre og Romsdal 11. april 

 

27. februar 2019