None
Tegning: Alf Ivar Bruseth.    

Trendskifte fra NVE-sjefen om antall nettselskaper

av Knut Lockert
08. oktober 2019
Kjetil Lund har en god tilnærming til spørsmålet om antall nettselskaper i Norge. I Europower 27. september kan vi lese at Kjetil Lund på konferansen Kraft i Vest sier at han «ikke har tenkt å messe om konsolidering».

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Lund bekrefter med sitt foredrag her den samme tilnærmingen som han hadde på Distriktsenergis årskonferanse i Rosendal. «Dere har sikkert ofte hørt fra NVE at det bør bli færre selskaper, og at det bør konsolideres fortsetter Lund» Ja det kan vi bekrefte at vi har hørt – mange ganger av ansatte og tidligere NVE direktører. Vi har også hørt mange ganger at NVE ikke er så opptatt av antall selskaper for etterpå å fortelle det motsatte og bestille en rekke rapporter som måte underbygge et syn på nettopp ett ønske om konsolidering. Det ser ikke ut til at det er slik nå.

Når Lund nå tar en annen tilnærming enn sine forgjengere snakker vi om ett trendskifte. Et trendskifte vi kan like. «Jeg har ikke tenkt å messe om konsolidering, for jeg tenker at sammenslåinger handler om langt mer enn Excel-ark og økonomi. Det handler om lokal stolthet, eierskap, identitet og verdiskapning. Det er mye mer sammensatt av økonomi og vi må ha respekt for at de beslutningene må tas lokalt og at prosessen må modnes» sier Lund.  

Vi i Distriktsenergi kunne ikke vært mer enige. Dette har vi sagt i årevis og vi har tilføyd at om noen år kommer man til å bli overrasket hvilke selskaper som består og hvilke selskaper som er blitt «smarte» og fremtidsrettede. Det har vært et hovedpoeng for oss at myndighetene ikke blander seg bort i dette med reguleringer eller andre tilnærminger, som favoriserer enkelte selskaper og da i praksis de store.  

Vi har også sagt at de selskapene som ikke følger med i timen på teknologi og kostnader, vil få en stor utfordring fremover. Den utfordringen kommer enten myndighetene vil eller ikke. Det er derfor heller ingen grunn til å dytte i noen retning med politiske virkemidler. For øvrig er det Distriktsenergis uærbødige påstand om at det bør heller ikke NVE gjøre. Da driver de politikk og det er ikke NVEs oppgave. Lund ser ut til å ha skjønt det. For vår del håper vi at organisasjonens hans tar signalene fra sjefen. 

Lund sier i den samme artikkelen at «Nettselskaper må ha kritisk masse».  Det sier vi også. Definisjonen på hva som er kritisk masse kan åpenbart diskuteres. Men et fagmiljø må man ha internt, gjennom samarbeid eller gjennom kjøp av tjenester. Ellers sakker man akterut. NVE-sjefen uttrykker bekymring for at noen selskaper, «står langt fremme i skoene, har kompetanse og kan tilby innbyggerne gode produkter mens man andre steder ikke ligger like langt fremme». Den bekymringen deler vi i Distriktsenergi, og derfor understreker vi betydningen av å følge med i timen hos medlemmene og ruste seg for nettopp dette.  

Nå konstaterer vi med tilfredshet at NVE ser ut til å ha lagt bort politikerrollen i spørsmålet om antall nettselskaper i Norge.  

08. oktober 2019