None
Direktør i NVE Over Flataker. Foto; www.nve.no    

NVE dropper tvangsbøter

av Knut Lockert
09. januar 2019
Distriktsenergi var relativ klar i sin melding til NVE, som ved forrige milepæl varslet 107 selskaper om tvangsmulkt, dersom de ikke innfridde kravene i tide. Vi fant dette lite hensiktsmessig og ganske provoserende. Nå går NVE bort fra tvangsbøter. Bra NVE.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Les vår tidligere artikkel om NVEs bøter her.

På NVEs hjemmeside uttrykkes dette på følgende måte: «Arbeidet med milepæl 11 har i stor grad vært vellykket, og det er nå kort tid igjen før oppstart av Elhub», sier direktør Ove Flataker. «Det er ikke hensiktsmessig å følge opp at alle nettselskapene oppfyller kravene knyttet til M11, og vi vil derfor rette fokus mot at nettselskapene overholder regelverket som gjelder når Elhub settes i drift.»

Fra Distriktsenergis side vet vi at det jobbes på spreng i nettselskapene for at alle krav satt i forbindelse med gjennomføringen av Elhuben innfris. I den anledning er det også full fart hos systemleverandørene. Dette arbeidet går selvfølgelig sin gang og med samme trykk uavhengig om det hadde foreligget et varsel om tvangsmulkt eller ikke. Er det mulig å bli ferdig og systemleverandørene rekker det de skal, bør dette gå veien den 19. februar. Vi setter pris at NVE nå legger seg på en mer konstruktiv tilnærming til landets nettselskaper uten varsel om tvangsbøter.

Dette er Elhub
Elhuben skal være operativ i 18. februar 2019. Elhub et relativt nytt begrep i kraftbransjen. I årene fremover vil det være et sentralt begrep for alle kraftleverandører og netteiere. Elhuben endrer om hele sluttbrukermarkedet for kraft.

Sluttkunder får raskere og mer nøyaktige oppgjør

En sluttkunde forbruker strøm som etterhvert vil registreres av en AMS måler (smart strømmåler). Det samlede forbruket hos sluttkunden overføres løpende til nettselskapet og videreføres inn til Elhub. Kraftleverandøren til sluttkunden vil da umiddelbart få tilgang til forbruket. Dette vil effektivisere kundebehandlingen vesentlig. Både i form av behandlingstid og nøyaktighet ved fakturering, leverandørbytter, produktbytter og så videre. Sluttkunder vil ganske enkelt få raskere og mer nøyaktige oppgjør.

Forenkler og forbedrer strømmarkedet

Strømmarkedet forenkles og forbedres dersom all informasjon går via en egen datahub. Tanken er at alle måleverdier skal sendes fra netteier til denne datahuben, der kraftleverandør kan hente disse igjen. Alle aktører får dermed en plass å forholde seg til med hensyn til data som skal sendes og hentes.

09. januar 2019