Distriktsenergi-TV
Divisjonssjef i NEAS Nett Tormod Stene.    
Medlemmer

Setter nabolaget først

-Vi i Nordmøre Energiverk tror på lokalsamfunnet, og ser kraften i dette hver dag. Vi skal være lokalt forankret og synlige i nærområdet. Som regional medspiller er vi opptatt av å gi tilbake til lokalmiljøet. Derfor støtter vi opp om kultur, idrett og andre gode tiltak i regionen, sier Tormod Stene som er divisjonssjef i NEAS Nett.

NEAS er også opptatt av å samarbeide med kulturelle fyrtårn som Operaen i Kristiansund og Kristiansund Ballklubb som spiller i eliteserien. 

-Vårt slagord er Nabolaget først. Det innebærer at vi skal se hvem som er kundene våre og at vi har et godt tilbud, sier Stene. Han legger til at NEAS også setter mål av seg til å være en av regionens mest attraktive arbeidsgivere. 

-Vi tar viktige grep ved å bygge samfunnskritisk infrastruktur i vår region. I 2017 har vi blant annet byttet ut 20 000 strømmålere og gitt fiberbredbånd til 2000 kunder. Vi omsatte for 750 millioner kroner i 2017, sier Stene. 

Fiber til folket og landstrøm til fergene

-Hva er de viktigste satsningsområdene i årene som kommer?

- Slik som investeringsbudsjettene er nå bruker vi mye penger på å investere i bredbånd, fiber til folket for å si det slik. Dessuten tar vi grep for å elektrifisere transportsektoren. Den største satsingen her er å gi landstrøm til elektriske ferger og skip. Det utfordrer oss på nettsiden men dette er en håndterbar utfordring. I tillegg har vi på gang en modernisering av kraftproduksjonen, sier Stene.

Transportsektoren står i dag for om lag en tredjedel av norske utslipp. NVE mener at elektrifisering trolig er den mest effektive måten å redusere disse utslippene. NEAS er derfor godt rustet for å redusere klimagassutslippene fra transport, noe som er viktig for å nå Norges klimamål.

NVE forventer at frem mot 2030 vil to av tre fergesamband i Norge drives med elektriske ferger, og at det er etablert landstrømanlegg som leverer strøm til skip i de største havnene.  

-Hvorfor er elektrifisering av fergene så krevende?

-Fergene skal ha direktelading når de ligger til kai, og siden de ligger til kai i kort tid må de fylle batteriene veldig raskt. Dette innebærer at vi må bygge mer nett og forsterke eksisterende nett slik at vi kan levere svært høy effekt. Her kommer det investeringer på mange titalls millioner. Stene peker på at utviklingen i batteriteknologien gir store muligheter. Med batterier på land kan fergene lades raskt, uten at nettet overbelastes.

Møre og Romsdal står med sine mange fjorder og ferger, ved et veiskille når det kommer til elektrifisering av transportsektoren. I oktober i år kommer den første elektriske fergen i Møre og Romsdal. Den skal kjøre strekningen Sulesund - Hareide, tre turer per time hver vei på dagtid. Fergen krever en ladetid på kun seks minutter med uttak på 3-4 MW. I løpet av 2019 og 2020 er det planlagt enda tre nye elektriske ferger i regionen.

Dette er NEAS 

Nordmøre Energiverk leverer kraft til hundrevis av nabolag på Nordmøre og i Romsdal. Deres fire kraftverk produserer om lag 182 gigawattimer energi i året. Dette er nok til å forsyne 7280 bolighus med strøm hvert år. Nordmøre Energiverk er delt inn i to forretningsområder; NEAS Nett og NEAS Marked. Disse forretningsområdene omfatter kraftproduksjon, kraftomsetning, bredbånd og telefoni. NEAS Nett sørger for linjene som fører strømmen inn til husveggen, NEAS Marked omfatter produksjon, energi, bredbånd, og telefoni. I tillegg til de to heleide forretningsområdene, har NEAS eierandeler i ulike energiselskap over hele landet.

05. september 2018