Distriktsenergi-TV
Geir Elsebutangen, administrerende direktør i Kragerø Energi.    
Medlemmer

Riktig for Kragerø Energi å gå inn i Distriktsenergi

Kragerø Energi gikk nylig ut av Energi Norge og inn i Distriktsenergi -Vi må kunne stole på at en organisasjon vi er medlem av ivaretar de politiske interessene til de små selskapene, sier Geir Elsebutangen som er administrerende direktør i Kragerø Energi.

-Vi har vært veldig aktive i Energi Norge. Jeg har sittet i utvalget for små og mellomstore bedrifter. Det har vært en spennende reise. Dessverre så ser jeg at dette utvalget ikke er like interessant i fremtiden for Energi Norge. I Distriktsenergi ser jeg at det er mye bedre fokus og flere relevante saker som kommer opp for oss. Det gjorde valget vårt veldig enkelt å si farvel til Energi Norge, og heller bli en aktiv deltaker i Distriktsenergi, sier Elsebutangen.

-Var det det funksjonelle skillet og jobben der som gjorde at du trakk konklusjonen?

-Det var nok en utløsende årsak, både den debatten som Knut Lockert var med på i Stortinget men også saker der jeg føler at det ikke har gått de små energiselskapenes vei og heller at de store har fått mer taletid enn de små. Vi ser også på vektinger i beslutninger at de store energiselskapene har ganske mye på hjertet så det blir vanskelig for oss å bli med videre i Energi Norge, sier han.

Kunstig intelligens effektiviserer 

-Du jobber nå aktivt for å effektivisere Kragerø Energi for å få mer ut av kronene. Dere jobber blant annet med et droneteknologiprosjekt. Hvorfor er det så viktig?

-Dette er et kunstig intelligensprosjekt som gjøre at vi får en mye bedre oversikt over nettet. Vi bruker droner som et verktøy for å samle inn bilder. Poenget er å få en raskere tilbakemelding på tilstanden på nettet under vanlig linjeinspeksjon, men også under tilsyn og ikke minst når det skjer feil på nettet. Når det skjer feil så kan vi finne den stolpen der det har oppstått feil i stedet for å lete i 10 og 20 stolper. Vi kan fly rett over nettet og se hvor feilen ligger og sende montørene direkte til feilstedet. Her ligger det en kjempeoptimalisering. Vi kan få raskere befaring av nettet vårt og med høyere sikkerhet. Vi får montører som kan jobbe raskere og som slipper å klatre i alle mastene for å finne feil, men kan gå rett til feilstedet. Montørene synes dette er veldig positivt. Vi hadde jo en stor snøstorm i vinter, da Agder Energi også hadde problemer og da stod montørene og ropte for å få dronen på plass. Så det er en veldig stor tillit til at dette prosjektet kommer til å bringe oss videre fremover, sier Elsebutangen. 

-Du jobber jo også med – og har i alle fall en drøm – om å slå sammen de små nettselskapene i Telemark, slik at man kan få et samlet antall kunder på om lag 50 000. Er det en drøm eller kan den bli virkelighet. 

-Dette er en viktig kongstanke. Hadde vi klart på en eller annen måte å få samarbeidet til å fungere mellom de små og mellomstore så tror jeg vi ville fått et sterkt kompetansesenter som kunne brukes også av andre. Vi ser jo det vi har i Distriktsenergi i dag, hvilken kompetanseutnyttelse vi får og hvilke styrker vi har når vi jobber sammen. Om det blir en sammenslåing til et aksjeselskap eller om vi jobber tettere sammen så tror jeg det siste også er en veldig god løsning når vi ser hvordan vi i flere områder har store fordeler med å jobbe sammen i og med at vi er så tett på hverandre, sier Geir Elsebutangen. 

Dette er Kragerø Energi

Kragerø Energi Holding AS er morselskapet til et veldrevet energiselskap som består av Kragerø Energi AS, som er nettselskapet i konsernet, Kragerø Energi Installasjon AS og Kragerø Bredbånd AS. Konsernet omsetter for om lag 170 millioner kroner, og har om lag 60 ansatte.

Kragerø Energi AS er konsernets nettselskap, og distribuerer elkraft til Kragerø kommunes 9500 abonnenter. Selskapet er ansvarlig for drift, vedlikehold og bygging av regional- og distribusjonsnett.

03. august 2018