None
Bente Haaland og Statnett vil samle bransjen til et felles initiativ for å øke samhandlingen i den digitale revolusjonen kraftbransjen står foran.    
Teknologi

Kraftbransjen må samkjøre digitaliseringen

av Redaksjonen
29. august 2018
-Kraftbransjen står overfor en omfattende digitalisering. For å hente ut maksimal effekt når bransjen skal kommunisere digitalt og automatisere mange felles prosesser, må det utvikles felles digitale plattformer.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det sier Bente Haaland. Hun er konserndirektør for strategi og kommunikasjon i Statnett og de siste månedene har hun jobbet i et forprosjekt under Digital Norway sin paraply med å få norske energiselskaper til å samkjøre digitaliseringen. Med seg har hun Martine Moe Winsnes, også hun fra Statnett, Helge Helge Dahl-Jørgensen og Tor Olav Mørseth fra DigitalNorway. 

Forprosjektet tar mål av seg til å samle ledende aktører i bransjen til et felles initiativ for å øke samhandlingen i den digitale revolusjonen kraftbransjen står foran. - Med økt samhandling og gode standarder for data vil man kunne hente økte gevinster fra digitaliseringen. Samarbeid er nøkkelen til et velfungerende kraftsystem også i fremtiden, sier Haaland.

-Det pågår mange gode initiativer ute i de enkelte selskapene som tar i bruk ny teknologi for å løse utfordringene. Vi tror gevinstene blir større om vi jobber i fellesskap. Valgene vi tar nå påvirker fremtidens kraftsystem, sier Haaland.

Forprosjektet har blant annet fokusert på å intervjue bransjeaktører og få oversikt over digitale initiativ som skjer i nettselskapene. I begynnelsen av september vil konsernsjefene i inviteres til en workshop der anbefalingene fra forprosjektet legges fram og planen for neste fase vil diskuteres. - Målet er å få en beslutning fra større deler av bransjen om å gå videre med et felles initiativ som i første omgang skal vare i ett år.  

Fremtiden er elektrisk og digital

-Digitaliseringen av kraftsystemet har pågått i flere tiår. Men nå ser vi en utvikling som gir store muligheter innen databehandling og digitale løsninger. En elektrisk fremtid forutsetter at vi utvikler "det smarte strømnettet" som på en kostnadseffektiv måte møter produsenters, netteieres og forbrukernes behov. Dette dreier seg eksempelvis om å ta i bruk større grad av automatisering, maskinlæring og sanntidsinformasjon i styringen av kraftsystemet, forteller Haaland. 

Haaland mener at aktørene i energibransjen står overfor mange felles utfordringer. En av disse er de store fremtidige investeringsbehovene. Det skal investeres 140 milliarder i nettet fram mot 2025. Samtidig er det et stort moderniseringsbehov på kraftstasjonene som begynner å dra på årene. - Isolert sett kommer dette til å gi en kraftig økning av nettleien og i en situasjon der det kommer alternative løsninger for forbrukerne som vindkraft, solceller og batterier som kan lagre kraften. Selv om vi ikke forventer at mange forbrukere vil bli selvforsynte, vil mange produsere mer av energien de bruker selv.  Når bransjen får en felles plattform kan vi begynne å lage løsninger som bidrar til at vi kanskje ikke trenger å bygge en strømledning, men at vi heller utnytter kapasitet på tvers av systemet, og på den måten drar ned kostandene til beste for bransjen og kundene, sier Haaland.

-Vårt mandat i dette prosjektet er å komme opp med løsninger som bremser investeringene, reduserer kostnadene ved vedlikehold og optimaliserer driften gjennom digitalisering og ny teknologi. Vi sitter ikke og tenker ut dette selv, men har intervjuet svært mange aktører i bransjen og kommer til å samle kunnskapen i et notat som legges frem i september, forteller hun.

En fordel for de små energiselskapene

Hun mener at de små og mellomstore energiselskapene vil har stor nytte av dette.

-Det er ikke alle bedrifter som har store digitaliseringsprosjekter, men sammen kan vi få til svært mye. For å utnytte mulighetene som kommer innen klimavennlig forbruk og produksjon, samtidig som vi skal opprettholde sikker og trygg tilgang til strøm, trenger vi nye og smarte løsninger. I dette arbeidet er det et stort behov for samhandling og kunnskapsdeling på tvers og standardisering og deling av data.

Må lære av bankene

Haaland mener at energibransjen har mye å lære av banknæringen. 

-Vi må ha en felles innsats for å standardisere og dele data - på samme måte som banknæringen har gjort. Fremtidens kraftsystem vil kreve langt mer samarbeid, men det krever også tydeligere roller og avklaring av virkemidler, sier Haaland som viser til hvordan banknæringen kom sammen på midten av 90-tallet og laget felles standarder for minibanker og betalingsterminaler. – De forstod at det var noen ting som ikke var lurt å gjøre på egenhånd, og i dag så har vi løsninger som bankId og BankAxept. De forstod at dette ikke var noe de trengte å konkurrere om, det de konkurrerer om er den siste kundekontakten. Dette er en modell vi i kraftbransjen bør inspireres av, sier hun.

Dette er Digital Norway

Digital Norway - toppindustrisenteret ble etablert høsten 2017, og er et næringslivsdrevet initiativ for å digitalisere norsk næringsliv. Hensikten er å bygge, knytte sammen og spre digital kompetanse mellom selskap og bransjer over hele landet, og å drive digitaliseringsprosjekter. Selskapet er et ideelt, (non-profit) aksjeselskap med 15 ledende norske selskaper som eiere, og med store offentlige brukere som strategiske medlemmer. Statnetts bidrag beløper seg til 6,3 millioner kroner. Blant eierne er Equinor, Telenor og DNB, og ikke minst Statnett og Lyse.

29. august 2018