Distriktsenergi-TV
Ole Farmen, konsernsjef i VOKKS.    
Medlemmer

Ruster seg til kamp om salg av overskuddskapasitet

-Nå har Distriktsenergi vunnet kampen om det funksjonelle skillet. Neste kamp handler om nettselskapets mulighet til å selge tjenester til andre når selskapet har ledig kapasitet til dette, såkalt overskuddskapasitet. Distriktsenergi er i særklasse best til å jobbe for å få dette til. Det sier Ole Farmen som er konsernsjef i VOKKS.

Saken dreier seg om i hvor stor grad nettselskapene skal ha lov til å selge tjenester hvis de har ekstra kapasitet. Etter at det selskapsmessige skillet er innført, har nettselskapene etter energiloven begrenset mulighet til å selge eller leie ut egen kapasitet til andre selskap. Nå jobber NVE med forskrifter som skal presiere i hvilken grad salg av overskuddskapasitet skal tillates. I arbeidet med forskriftene skiller NVE her mellom ordinær drift og beredskapssituasjoner. Når NVE har laget et forskriftsutkast blir det sendt til OED, som sender saken på høring. 

Betyr mye for sysselsettingen

-Den foreløpig vurdering er at nettselskapene kan selge overskuddskapasitet, men at de ikke skal bygge opp eller opprettholde egen kapsitet med formål om å selge eller leie denne ut. Poenget er at man ikke skal ødelegge for et eksternt marked med konkurranseutsatte tjenester.  Vi tror det legges opp til å hensynta at det er geografiske og markedsmessige forskjeller i Norge, i tråd med våre innspill forteller Knut Lockert i Distriktsenergi.

VOKKS har satset mye på å bygge opp elektrotjenester. VOKKS Installasjon er den største lokale elektroentreprenørbedriften. Virksomheten har 27 ansatte som i 2016 har omsatt for om lag 44 millioner kroner. 

Et typisk energiselskap har 10-20 ansatte, og driver med kraftproduksjon, distribusjon og tilleggstjenester som veilys eller bredbånd i eget distrikt. Den kombinasjonen gir god sikkerhet og rask responstid fordi selskapene har egne montører som er bosatt i området, og som kjenner strømnettet og terrenget like godt som sin egen bukselomme. Dersom selskapene ikke lenger får mulighet til å få solgt overskuddskapasiteten til andre selskaper betyr dette i praksis at det blir umulig å opprettholde en stor nok egenbemanning. Selskapene tvinges da til å leie inn beredskapsvakter fra entreprenørselskaper, mener Farmen. 

Satser videre på bredbånd

-Hva er VOKKS sin hovedstrategi i årene som kommer?

-Vi skal satse videre på det vi har lykkes med, men den største endringen er fiberbygging. Vi må bygge mye raskere. 

- Hvorfor trenger distriktene mer fiber?

-Forbrukerne skal ha like god kapasitet som alle andre. Alle skal ha fiber. Alle skal ha skikkelig bredbånd. 

-Du mener at det er en viktig forutsetning for utbygging av bedrifter og næringsliv i distriktene?

-Ja, det er en helt avgjørende forutsetning.

VOKKS har investert tungt i bredbånd som medeier i Eidsiva bredbånd AS og bygging av fiberanlegg i sitt forsyningsområde. VOKKS planlegger fiberinvesteringer på rundt 150 millioner kroner.     -Vår satsing på bredbånd er i hovedsak samfunnsøkonomisk begrunnet, men gir akseptabel avkastning på investert kapital, sier Farmen.

- Samarbeidet i Distriktsenergi har du flere ganger poengtert som veldig viktig. Hvorfor er det så avgjørende?

-Nå har Distriktsenergi vunnet en kamp når det gjelder funksjonelt skille for mindre selskaper. Neste kamp er fleksibilitet for overskuddskapasitet på nett, og der er Distriktsenergi i særklasse best til å jobbe for dette. 

- Hva tror du er den riktige strategien for å lykkes i dette arbeidet?

-Samarbeid er stikkordet. Det er å være samkjørt internt i Distriktsenergi, og samarbeide med andre. 

Dette er VOKKS

Voks er et tradisjonelt kraftselskap med nett, produksjon, omsetning og installasjon. VOKKS AS er eid av kommunene Nordre Land og Etnedal og har hovedkontor på Dokka i Nordre Land. VOKKS AS er i dag morselskap for et konsern med datterselskapene VOKKS Nett AS som står for distribusjon av elektrisk kraft i konsesjonsområdet og entreprenørvirksomhet knyttet til høyspentnett; VOKKS Kraft AS som driver med produksjon av elektrisk kraft i lokale småkraftverk samt kraftomsetning og VOKKS Installasjon AS som driver med installasjonsvirksomhet. VOKKS Installasjon AS er den største lokale elektroentreprenørbedriften. Virksomheten har 27 ansatte som i 2016 har omsatt for 43,8 millioner kroner. 

27. august 2018