Distriktsenergi-TV
Årskonferanse

Flere kvinner bør velge fornybarnæringen

-Fornybarnæringen går en svært spennende fremtid i møte. Dette er verdens mest interessante bransje og jeg oppfordrer unge jenter til å bli med og ta utdannelse og jobb innen fornybar energi. Det sier statssekretær Ingvil Smines Tybring‐Gjedde til distriktsenergi.no.

-Hvordan skal bransjen få jentene til å bli med på den spennende reisen?

-Bransjen bør gå aktivt ut og fortelle jentene om alle de interessante og utfordrende mulighetene som fornybarbransjen kan tilby, sier Tybring‐Gjedde. 

Jenter vil redde verden 

Hun mener at verdens klima- og miljøproblemer og den økende etterspørselen etter fornybar energi er en forretningsmulighet for Norge, og som hun tror at mange jenter vil være med å bidra til. -  Flere jenter vil velge fornybarbransjen når man nå fokuserer mer på at fornybar er svaret på miljøutfordringene og at dette krever omfattende digitalisering og ny brukervennlig teknologi. Fornybarbransjen er stor og viktig og den trenger mange lyse hoder – både jenter og gutter, men det er ingen hemmelighet at det er relativt få jenter i denne bransjen, sier Ingvil Smines Tybring‐Gjedde. 

Statssekretæren er en ivrig forkjemper for fornybar energi. - Andelen fornybar energi øker i hele verden og i Norge. Gjennom vannkraften har vi vært pionerer innen fornybar i mange år og nå åpner det seg en ny mulighet innen vind og sol, sier hun. 

Nye arbeidsplasser 

Hun beskriver norsk kraftforsyning som fornybar, fleksibel og sikker med konkurransedyktige priser.  I 2016 omsatte næringen for 23 milliarder kroner og 26 000 jobber her. - 70 prosent av all stasjonær energibruk i Norge, det vil si eksklusive energi brukt til transport, kommer fra fornybar energi. Det er det få som vet selv i kraftlandet Norge.  Her ligger det til rette for mye innovasjon i årene som kommer, og da er det viktig at jentene også melder sin ankomst, sier statssekretæren. Hun mener vi kommer til å se store endringer. Norge har verdens høyeste ambisjoner for fornybar energi. Det blir mange nye arbeidsplasser i energibransjen de neste tiårene, sier hun.

Vil svare Stortinget først 

I Norge er det mange små og noen få store energiselskap. Hvordan tenker regjeringen seg denne miksen skal se ut i fremtiden?

-De små og mellomstore selskapene er veldig viktige. I stor grad er de teknologidrivende, og via det offentlige apparatet har vi mulighet til å bidra til ytterligere teknologiutvikling. Det er også viktig få til et godt samarbeid mellom selskapene slik at de kan skape næringsklynger, mener Tybring‐Gjedde.

-Stortinget har sagt at de vil ha lik eller likere nettleie. Nå ligger saken på din og Søviknes bord og dere skal komme tilbake med et svar til Stortinget allerede i høst. Hva er svaret som dere vil gi Stortinget?

-Det skal vi komme med til høsten. Det er litt tidlig å si hva svaret vil bli, og vi kommer først til å gi dette svaret til Stortinget, sier statssekretæren. 

Norge som datasenternasjon 

Tybring‐Gjedde mener at Norge har et svært godt utgangspunkt for å utvikle databasert næringsvirksomhet.   

- Norge kan bli et av verdens mest attraktive land for datasentre og databasert næringsliv. Våre fornybare ressurser og en velfungerende energisektor er et stort konkurransefortrinn. Data kommer i økende grad til å bli en sentral ressurs og innsatsfaktor for næringsliv og samfunn fremover. Dette representerer store økonomiske muligheter for norsk næringsliv og samfunn generelt, og vil være sentralt i regjeringens politikk og prioriteringer fremover, sier Tybring‐Gjedde. 

02. juli 2018