None
Ullsfjordprosjektene i Troms har fått konsesjon fra Olje- og energidepartementet. Ritaelva og Sveinsgård kraftverk vil bidra med 47 GWh fornybar energi årlig.    
Politikk

Klarsignal om utbygging i Ullsfjord

av Redaksjonen
26. juni 2018
Ullsfjordprosjektene i Troms har fått konsesjon fra Olje- og energidepartementet. Ritaelva og Sveinsgård kraftverk vil bidra med 47 GWh fornybar energi årlig når de settes i drift.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

- Dette er en gledelig nyhet. Vi har ventet på denne konsesjonen. Dette er to veldig gode prosjekter. Vi er nå godt i gang med detaljprosjekteringen sammen med entreprenørene og leverandørene som er valgt ut. Vi håper å få på plass en investeringsbeslutning rundt årsskiftet, sier prosjektsjef i Nordkraft Jon Ingebrigtsen. 

Mye fornybar kraft

NVE sendte i vår en positiv innstilling til Olje- og energidepartementet. De skriver blant annet at den viktigste samfunnsmessige nytten ved bygging av Ritaelva og Sveingard kraftverk vil være produksjon av ny fornybar kraft.

Ritaelva kraftverk vil produsere 22,6 GWh, og Sveingard 26,4 GWh, med produksjon hele året. Til sammenligning produserer Nordkrafts magasinkraftverk i Håkvik 45 GWh. Begge prosjektene ligger nært infrastruktur som vei og nett.

Godt samarbeid med grunneierne

Ullsfjordprosjektene er gode eksempler på godt samarbeid mellom grunneiere og utbygger.

- Nordkraft står for planlegging, søknader, prosjektering og bygging av kraftverkene. Prosjektet er grunneiernes foretrukne alternativ til en større utbygging i området, og er basert på frivillige avtaler og deling av det overskudd som skapes i kraftverkene. Samarbeidet gjør det mulig for grunneierne å beholde en vesentlig del av verdiskapningen lokalt i Ullsfjord, sier han.

Det var opprinnelig søkt om konsesjon til flere kraftverk i Ullsfjord. Nordkraft fikk i 2015 konsesjon til Ritaelva og Sveingard kraftverk, og Troms Kraft Produksjon AS fikk konsesjon til å bygge Stordal kraftverk. De andre prosjektene fikk avslag. I 2017 frasa Troms Kraft Produksjon seg sin konsesjon. Det førte til bortfall av en 132 kV linje, og at Nordkrafts prosjekt ble ulønnsomme og ikke realiserbare ut fra de gitte forutsetningene.

Planendring

- Nordkraft søkte derfor myndighetene om reduksjon av sine prosjekter samt å erstatte eksisterende 22 kV kraftlinje med en ny. For Ritaelva gir planendringen også reduserte ulemper for natur, landskap, reindrift og lokalsamfunn sammenlignet med de gitte konsesjonene. For Sveingard er det små miljømessige endringer, sier Ingebrigtsen.
 

26. juni 2018