None
Nyheter

Distriktsenergis nordområdeutvalg vil ha fortgang i utbyggingen av nettet i nord

av Redaksjonen
24. april 2018
Statnett har besluttet utbyggingen av kraftledningen fra Skillemoen i Alta til Skaidi i Kvalsund. - Dette er svært gledelig, for dette har vi jobbet med siden 2006. Nå vil vi i Distriktsenergi og Nordområdeutvalget jobbe med å få Statnett til å konsesjonssøke kraftledningen videre til Varangerbotn, sier en fornøyd Per-Erik Ramstad

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Nordområdeutvalget

Leder:
Per Erik Ramstad, Alta Kraftlag AS

Medlemmer:

Per Erik Ramstad, Alta Kraftlag AS, leder av utvalget
Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag AS
Knut Lockert, Distriktsenergi (sekretær)

Han er leder i Nordområdeutvalget og daglig leder i Alta Kraftlag. 

Ledningen fra Skillemoen i Alta til Skaidi vil bli bygd for 420 kV, men driftet på 132 kV inntil behovet øker. Det totale prosjektet Balsfjord – Skaidi er kostnadsberegnet til 4-4,5 milliarder kroner, sier Ramstad.

Dette er siste strekning på prosjekt Balsfjord – Skaidi. Det forventes at det kommer til å ta tre år å bygge den 89 kilometer lange strekningen. 

Den overordnede målsettingen med Nordområdeutvalget er å bidra til å forbedre forsyningssikkerheten i nordområdene, tilrettelegge for en industriell utvikling basert på fornybar energiproduksjon som vindkraft, gasskraft med CO2- håndtering og samarbeid med Russland.  Ramstad sier at beslutningen om utbyggingen fra Skillemoen til Skaidi er en seier for Nordområdeutvalget.

Vil ha nettutvikling østover i fylket

Nordområdeutvalget og Ramstad slår seg imidlertid ikke til ro med at Statnett nå vil starte opp siste strekning på prosjekt Balsfjord – Skaidi, fra Skillemoen i Alta til Skaidi i Kvalsund. Ramstad vil også ha fortgang i forberedelsene til utbyggingen av en kraftledning mellom Skaidi og Varangerbotn på 420 kV. 

- Det viktigste nå blir å få gjennomslag for at Statnett raskt starter en prosess på konsesjonssøknad for en kraftledning mellom Skaidi og Varangerbotn på 420 kV. Vi skal ikke forsøke å tvinge gjennom en bygging dersom behovet ikke er der, men det er viktig at en kraftlinje helt fram planlegges nå, slik at den kan bygges på kort tid. Det å få på plass konsesjonssøknad og planlegging tar et sted mellom 5-8 år, så det er viktig at Statnett starter opp denne prosessen nå, sier Ramstad. 

Men her møter man på lønnsomhetsutfordringer. Oppdaterte behovs- og lønnsomhetsanalyser for videre nettutvikling fra Skaidi til Varangerbotn er ifølge Statnett mer utfordrende. 

–Det er per i dag ikke noe nytt forbruk som tilsier at man har behov for 420 kV kraftledning østover, sier Auke Lont, konsernsjef i Statnett. –Samtidig har NVE gitt konsesjon til vindkraft som venter på kapasitet i sentralnettet, men som alene ikke kan forsvare kostnaden for en 420 kV kraftledning fra Skaidi til Varangerbotn.

 -Planen om å bygge deler av strekningen nå, fra Adamselv til Lakselv, viser seg å likevel ikke gi tilstrekkelig kapasitet for tilknytning av ny produksjon. Man møter andre begrensninger i dagens nett, sier Lont. 

Jakter på nytt forbruk

Men hverken Statnett eller Nordområdeutvalget vil sitte med hendene i fanget og la en viktig utbygging av nettet videre mot øst gå fra seg. Ramstad mener det er svært gledelig at Statnett nå tar et initiativ overfor flere sentrale aktører for å avdekke ytterligere forbruksmuligheter. 

- Statnett har tatt initiativ overfor flere store aktører som Avinor, Enova, Gassco, Statkraft og Petoro for å se på mulige forbruksbehov som vil kunne begrunne en utbygging fra vest til øst. Hensikten er å jobbe sammen med disse aktørene for å modne forbruksplaner som kan gi grunnlag for å gå videre med økt nettkapasitet til Øst-Finnmark, sier Ramstad. Han forteller at Distriktsenergi og Nordområdeutvalget kommer til å jobbe tett med Statnett og disse aktørene for å skape et grunnlag for videre utbygging.

-Det neste året skal vi sammen med Avinor, Enova, Gassco, Statkraft og Petoro snu alle steiner og se planene under ett. Nytt forbruk må til for at vi skal kunne forsvare å gå videre med økt nettkapasitet til Øst-Finnmark. Vi håper prosjektet vil utløse kreativitet og nye ideer. Fremtiden er elektrisk, også i nord, sier Lont. 

Det er flere utviklingstrekk som gjør at timingen er riktig for dette initiativet, understreker Lont. -Vi ser at kostnadene for ny vindkraft har falt betraktelig de siste årene. Interessen rundt etablering av datasentre er stigende. Andre interessante planer om elektrifisering av havner, lufthavner og transport på land samt etablering av fiber-infrastruktur, både nasjonalt og internasjonalt, er også blitt løftet frem. Muligheter for konvertering av kraft til transportabel form, som hydrogen eller ammoniakk, bør også belyses. Ved å trekke med sentrale samfunnsaktører, prøver vi å legge til rette for utnyttelse av ressursene som finnes i landsdelen, sier Lont. 

24. april 2018